Bahamalar’da 24 Yeni Deniz Koruma Alanı
Bahamalarda koruma altına alınan denizel alan toplamda 3 milyon hektarı geçti. Bu rakam ülkenin denizel ve kıyı ekosistemlerinin %10’una eşit. 2008 yılında Biyolo­jik Çeşitliliği Koruma Anlaşması (CBD) kapsamında, Koruma Alanı Çalışma Programı’na (POWPA) ka­tılan Bahamalar, Karayipler’deki 10 devletin 2020 yılına kadar top­lam denizel ve kıyı ekosistemlerinin %20’sini korumaya alacağı taahhü­düne de imza atarak kendi hedefini belirledi. En son açıklanan alanla birlikte Bahamalar kendi hedefini aşmış oldu. Bahamalar hükümeti koruma alanlarının yönetimi için tüm paydaşlarla koordineli bir ça­lışma yürütüyor. Bu alanların yöne­timinde kullanılmak üzere toplam 2,5 milyon dolarlık “Bahamalar Ko­ruma Alanı Fonu” da oluşturuldu.
UN Environment @UNEP https://t.co/jueJTYWMQA
özgür öztürk
AB’nin 2020 Biyoçeşitlilik Hedefleri Ne Durumda?
AB’nin 2020 Biyoçeşitlilik Strate­jisi AB Parlamentosu ve üye ülke­lerce 2010 yılında onaylandı. Stra­tejide “tür çeşitliliği ve ekosistem kaybının azaltılması” hedefleniyor ve sorunun başlıca nedenleri olarak mevcut mevzuatın yeterince uygu­lanmaması, sürdürülebilir olmayan tarım ve balıkçılık faaliyetleri, istila­cı yabancı türler veriliyor. Bir süre önce açıklanan yarıyıl ilerleme ra­porunda ise geçen beş yıl içinde he­deflerin oldukça uzağında kalındığı görülüyor. Özellikle sürdürülebilir tarım konusu tam anlamıyla bir başarısızlık örneği. Örneğin Kuşlar ve Habitatlar Direktifi (Birds and Habitats Directive) gibi çok iyi ha­zırlanmış bir mevzuatın daha etkili sonuçlar vermesi için AB Komisyo­nu ve üye ülkelerin uygulama ve finansman konusunda daha aktif olmaları gerekiyor. Ekosistem hiz­metlerinin desteklenmesi ve iyileş­tirilmesi için yine AB Yeşil Altyapı Stratejisi’nin (Green Infrastructure Strategy) etkin uygulanması önem­li. Biyoçeşitliliğin gelişiminde tarı­mın ve tarım politikalarının giderek önemi artıyor. Yine balıkçılık poli­tikaları, istilacı türler ve arazi bo­zulmasına karşı da AB Komisyonu tarafından süratle aksiyon planları geliştirilmesi gerekiyor.
BirdLife Europe @BirdLifeEurope http://t.co/RoDRDoFl0f
özgür öztürk.png 1
Samoa Gençleri “Çiftlikten Masaya İş Programı”nda
BM Kalkınma Programı’nın ortak­lığında yürütülen bir proje (Wo­man in Business Development Inc. WIBDI) ile Samoa adalarındaki genç işsiz nüfusa yeni bir gelecek yaratılıyor. Çitçiler, otel ve restoran sahipleri işbirliğinde gençler bir ta­raftan modern tarım yöntemlerini öğrenirken, diğer taraftan Samoa pazarına sürdükleri ürünlerle iş dünyasının parçası olmayı öğreni­yorlar. Bir haftalık organik tarım kursu alan gençler, kendilerine sağ­lanan imkanlar ile ürettikleri ürün­leri bağlantıda oldukları potansiyel müşterilere yönlendiriyor ve düzen­li, kalıcı bir meslek sahibi olurken ülke ekonomisine ve doğaya da kat­kıda bulunuyorlar.
UN Environment @UNEP https://t.co/sxfKzjUrOB

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

GÖZÜMÜZDEN KAÇMAYANLAR

Önceki Haber

Çözüm Yenilikçi Fikirlerde…

Sonraki Haber

Diğer Haberler