Türkiye’de üçüncüsü kurulması planlanan nükleer santralin yeri İğneada olarak açıklandı; Balıkesir SEKA Fabrikası’nın bulunduğu alana termik santral kurulmaması için 8.500 imza toplandı; ülkemizde her yıl 2 milyar 100 milyon ekmek, 18 milyon 200 bin ton sebze-meyve israf ediliyor…
Gözde İVGİN

 • Türkiye’nin yok olma tehlikesi altında bulunan ve tohum banka­larında uzun süre saklanamayan endemik bitkileri, Gebze Teknik Üniversitesi’nde kurulan “kriyo bankası”nda sınırsız süreli koru­ma altına alınıyor. Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakül­tesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Özden Çiftçi, Türkiye’nin bitki türleri bakımından çok önemli bir zenginliği bulunduğunu fakat sahip olduğu bitkilerin bir kısmını kaybettiğini söyledi.

 

 • Sakarya’nın Pamukova ilçesi Kara­pınar Mahallesi’nde özel bir firma­ya ait taşocağına gömülen kimyasal atıkların çıkarılması işlemi sürüyor. Ekim ayı başında 300 ton atık çıka­rıldığı öğrenildi.

 

 • Dünyada 2,1 milyar insanın açlık ve yoksulluk çektiğini, gıda ile il­gili üretim, beslenme, gıda güven­liği, israf gibi konularda dikkat çekmek için kutlanan Dünya Gıda Günü’nün önemini vurgulayan Tür­kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe­derasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde de her yıl 2 milyar 100 milyon ekmek, 18 mil­yon 200 bin ton sebze-meyve israf ediliyor. Diğer gıda ürünlerindeki yapılan israfla beraber, önlem alın­dığında bir bu kadar daha nüfusa bakar” dedi.

 

 • Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliş­tirme-Uygulama ve Araştırma Mer­kezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, Türkiye genelinde geçmiş yıllarda %10 ile 20 arasında deği­şen arı ölümlerinin bazı bölgelerde %70’lere kadar çıktığını söyledi.

 

 • Türkiye’de üçüncüsü kurulması planlanan nükleer santralın yeri İğneada olarak açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, konuyla ilgili “Şu an ilk gelenler Çinliler ile Amerikalıların Westinghouse firması. Mutabakat zaptı imzalandı. Japonların da il­gisi var” dedi. Trakya’nın Karade­niz sahilindeki kasabası İğneada, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı. Longoz (subasar) ormanıy­la tanınan ilçede 3155 hektarlık Longoz Ormanları Milli Parkı bulunuyor.

 

 • Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine 5 km mesafede, ilçenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını kar­şılayan baraj havzasındaki zehirli madde içeren yüzlerce zirai ilaç kutusu, kamuoyunda oluşan tepki­ler üzerine toplanmaya başlandı.

 

 • İstanbul’un tarihi dokusunu boza­cak projelerden biri olan ve Galata­port olarak bilinen Salıpazarı Kru­vaziyer Limanı Projesi’nin iptali istemiyle açılan davada Danıştay savcısı, projenin kamu yararına ay­kırı olduğunu belirtti.

 

 • İstanbul Kadıköy’de yıllardır ıslah edilemeyen Kurbağalı Dere’de, su yüzeyini kaplayan balçığın bir kısmı temizlendi. Ancak koku sorunu çö­zülemiyor.

 

 • Edirne’de nesli tükenme tehlikesiy­le karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan saka kuşlarını avlayıp sattığı iddia edilen kişiye 10.118 TL para cezası kesildi.

 

 • Antalya Konyaaltı’ndaki Üzümcek Dağı, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren taşocakları nedeniyle her gün biraz daha yok oluyor. Dağda üç ocak faaliyet gösteriyor.

 

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye’nin yılda 168 milyon ton toprağını kaybettiğini açıkladı. Toprak kaybının tüm dünyayı tehdit ettiğini söyleyen Bakanlık kaynakla­rı, önümüzdeki 25 yıl içerisinde ara­zi bozulumu nedeniyle dünya gıda fiyatlarının %30 artacağı yönünde uyarıyor.

 

 • Pasifik ve Atlantik okyanuslarında­ki değişimler nedeniyle etkilenen iklim yapısı, İngiltere’nin resmi me­teoroloji örgütü Met Office tarafın­dan yapılan açıklamaya göre, içinde bulunduğumuz yıl ve gelecek yılın tarihte görülmüş en sıcak yıllar ola­rak ölçülmesine neden olacak.

gözümüzden kaçmayanlar.png 2

 • Trabzon’da konuşan Orman Bakanı Veysel Eroğlu doğayı tahrip eden Yeşil Yol’u savundu. Yeşil Yol çalış­masının yayla turizmini geliştirece­ğini savunan Eroğlu “Yeşil Yol’un ormandan geçen kısmı çok cüzi miktarda. Trabzon’da 13 adet ağaç kesilmiş. Geniş bir otoban yapmıyo­ruz. Mevcut yolu düzenli bir hale getiriyoruz” dedi. Eroğlu, “Kesilen ağaçlar da ahım şahım ağaç değil, küçük bodur ağaçlardır” şeklinde konuştu.

 

 • Üsküdar Belediyesi’nin parsel nu­maralarını değiştirerek Validebağ Korusu’nun bitişiğindeki yeşil alana yapmak istediği camiye karşı çıkan 15 kişinin yargılandığı davada bera­at kararı çıktı.

gözümüzden kaçmayanlar

 • Toros Dağları’nın eteklerindeki Çenger Çayı’na yapılmak istenen üç HES projesi için binlerce ağaç kesilecek. Yöre halkı, HES projesini yapacak firmanın hazırlattığı ÇED raporuna dava açmaya hazırlanıyor.

 

 • Özelleştirme kapsamında kapatı­lan ve ardından 1,1 milyon dola­ra Albayraklar’a satılan Balıkesir SEKA Fabrikası’nın bulunduğu alana termik santral kurulmaması için 8.500 imza toplandı. Tüketici­yi Koruma Derneği Balıkesir Şube Başkanı Necdet Bayhan, fabrika satışının Danıştay ve Anayasa Mah­kemesi kararlarına aykırı olduğunu, fabrikada yılda kullanılacak 173 bin ton kömürden bahsedilmediği­ni söyledi.

 

 • İngiltere’de kömürle çalışan elekt­rik santralları dönemi sona eriyor. Ülkede 2023 yılına kadar bütün kömürlü santralların kapatılması kararı alındı.

 

 • Antalya’da köylünün 800 yıllık sedir ormanları için verdiği mü­cadele kazanımla sonuçlandı. An­talya 2. İdare Mahkemesi, Ekizce Yaylası’nda yapılan mermer ocağı­na karşı açılan davada “telafisi güç zararlara yol açacağı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına ka­rar verdi. Ekizce’de dünyada eşi benzeri olmayan sedir ağaçlarıyla kaplı 100 dönümlük (10 hektar) ormanlık alan mermer ocağına tah­sis edilmişti.

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Beton makinesinin sesi bu ülkede hiç eksik olmasın. Bu be­ton makinesi -ben inşaat mühendisi­yim- sesinden ben çok keyif alırım. Böyle pat pat pat vurdukça, Türkiye kalkınıyor, kalkınacak, gelişecek” dedi.

 

 • Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü Eğirdir’de tarımsal kirliliğin azaltılması için sürdürülen çalış­maların üçüncü aşamasına başlan­dı. Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat projesi kapsamında, 2012 yılında toplam 50 dekarlık elma bahçelerinde başlatılan örnek sür­dürülebilir tarım uygulamaları bir sonraki yıl çiftçilerin kendi çabala­rıyla yaklaşık 750 dekarlık bir alana yayıldı.

gözümüzden kaçmayanlar.png 3

 • İstanbulluların “yüzen ucube”ye benzettiği yeni yolcu vapurlarının siparişi durduruldu.

 

 • Himalayalar boyunca uzanan Nepal, Butan, Myanmar’ın kuzeyi, güney­batı Tibet ve kuzeydoğu Hindistan bölgelerinde araştırmalar yapan bi­lim insanları 200 yeni geçiş türü bulunduğunu açıkladı. Genetik ev­rim sürecinde başkalaşan bu türler arasında, toplamda 133 bitki, 26 farklı balık türü, 10 yeni amfibiyan, bir timsah, bir kuş ve bir memeli hayvan bulunuyor.

 
Kaynaklar: Gaia Dergi, Bianet, Radikal, Gazete Habertürk, Sol, Başka Haber, BirGün, Hürriyet, iklimicin.org, Yeşil Gazete, Dünya, Cumhuriyet

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Tüketimin Merkezinde Üretime Yolculuk

Önceki Haber

Bahamalar’da Deniz Koruma, Avrupa’da Biyoçeşitlilik, Samoa’da Genç İstihdamı…

Sonraki Haber

Diğer Haberler