GenelHABERLERMANŞETYEŞİL İŞYEŞİL YAŞAM

Sekiz Online Derste Sürdürülebilir Dünya

İnternetin bilgi konusunda gerçekleştirdiği devrimi anlatmaya gerek yok. Her bilgi alanında olduğu gibi sürdürülebilirlik konusunda da bilgiye ulaşmanın kapıları açılmış durumda. Dolayısıyla sürdürülebilirlik konusunda bilgisiz kalmanın hiçbir açıklaması yok. Yani neymiş, tembelliğin lüzumu yok. Haydi arkadaşlar derse o halde…
Tunca ÜÇER
eğitim - tunca
Organik Güneş Pilleri – Teori ve Pratik
Bu dersin amacı katılımcılarda mevcut en geniş ener­ji kaynağı alternatifi olan güneş kaynaklı enerji hak­kında farkındalık yaratmak. Ders sonunda organik ve polimer güneş hücrelerinden nasıl verim alacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Dersler süresince de organik gü­neş hücrelerinin ardındaki teoriyi tanıyacak ve üç ana araştırma alanı olan hammadde, dayanıklılık ve işleme hakkında bilgiler alacaksınız. Giriş seviyesindeki bu ders Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) tarafından hazırlanmış ve toplam 10 saatlik videolardan oluşuyor ve dersi bitirebilmek için bazı küçük sınavları geçme­niz gerekiyor.
(Coursera, ücretsiz, İngilizce)
https://www.coursera.org/learn/solar-cell
eğitim - tunca.png 1
 
Sürdürülebilir Kalkınma Çağı
Columbia Üniversi­tesi Earth Institute (Dünya Ensti­tüsü) Başkanı Jeffrey Sachs tarafından hazır­lanan bu ders Coursera’nın en popüler programların­dan biri. Sür­dürülebilir kal­kınma teorilerine giriş niteliğindeki bu ders, başlangıç seviye­sindeki katılımcılarına sürdürülebilir kalkınmanın belli başlı anahtar kavramla­rını ve kuramsal temellerini öğretmeyi amaçlıyor. Yakla­şık 27 saatlik video derslerin yanında uzunca bir okuma listesi de sizi bekliyor. Fakat bu gözünüzü korkutmasın, hem okumalar keyifli hem de daha şimdiden onlarca başlık açılmış olan forumlarda gezinerek okumaları tar­tışmak ve temel bilgileri almak, aklınıza takılanlara yanıt bulmak mümkün.
(Coursera, ücretsiz, İngilizce)
https://www.coursera.org/learn/sustainable-development
 
Sürdürülebilir Kalkınmaya Giriş
eğitim - tunca.png 3
Bu kurs Jeffrey Sachs’ın Sürdü­rülebilir Kalkınma Çağı başlıklı uzun kursundan üç başlığı içeriyor. Amaç ekonomik kalkınma teorileri içerisinde sürdürülebilirliği konum­landırmak ve anlamak. Ortalama 1,5 saatlik Sürdürülebilir Kalkınma Nedir, Ekonomik Kalkınmanın Kısa Tarihi, Gezegen Sınırları Dahlinde Büyüme başlıklı üç ders bulunuyor.
(Coursera, ücretsiz, İngilizce)
https://www.coursera.org/learn/sustainabledevelopment1
 
Sürdürülebilir Kalkınma Diploması
Sürdürülebilir kalkınmaya giriş niteliğinde bambaşka bir prog­ram, bu sefer Alison’dan. Şu ana kadar 11 bin 380 kişinin katıl­dığı bu program sonunda PDF formatında bir diploma alıyorsu­nuz. Genel olarak sürdürülebilir kalkınmaya giriş konularının yanında bu kalkınma modelinin denendiği sistemler hakkında da genel bilgiler alıyor, yenile­nebilir-yenilenemez enerji kay­nakları, su kaynakları vb. gibi tartışılan yaşam kaynakları üze­rinde bilgi sahibi oluyorsunuz. 26 modül olarak düzenlenmiş dersler videolardan ve okuma­lardan oluşuyor. Geleneksel ve sürdürülebilir enerji kaynakları­nın irdelenmesinin yanı sıra her başlık altında o konuda bir vaka üzerine tartışılıyor. Katılımcının performansına göre toplamda yaklaşık 10-15 saatte tüm prog­ramı bitirmek mümkün.
(Alison, ücretsiz, İngilizce)
https://alison.com/courses/Diploma-in-Sustainable-Development
 
Enerji Geleceğimiz
California Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü’nden Stephen Mayfield tarafından hazırlanan bu kurs toplamda 45 saatlik videolar­dan oluşuyor. Odak noktasında 21. yüzyılın en büyük sorunlardan biri olarak enerji var. Mayfield, gıdadan akaryakıt sorununa kadar enerji­nin dokunduğu her alana biyoloji, mühendislik, iktisat, iklimbilim ve sosyal bilimler perspektifinden yak­laşıyor. Enerjinin nasıl üretilip kul­lanıldığından bahsederken özellikle bu kullanımın sonuçları irdeleniyor. Çevreye ve iklime etkilerinin yanın­da enerji üretimi ve tüketiminin iktisadi sonuçları da sorgulanıyor. Fosil yakıtların yıkıcılığı karşısında sürdürülebilir enerji politikalarının önemine de değinilen bu dersler­de aynı zamanda sadece gelişmiş ülkeler için değil gelişmekte olan ülkeler için de sürdürülebilir enerji politikalarının öneminden bahse­diyor. Derslerin ne kadar dolu ve etkileyici olduğunu görmek için başlıklarına bakmanız yeterli: Ener­jiye Giriş, Fiziki Enerji Kaynakları, Biyolojik Enerji Kaynaklarına Giriş, Bitkisel Biyoyakıt, Yosun Biyoyakıt, Biyoyakıt Üretimi ve İlave İşlemler, Toplumsal İktisadi Siyasi Sorunlar, İklim Değişimi.
(Coursera, ücretsiz, İngilizce)
https://www.coursera.org/learn/future-of-energy
eğitim - tunca.png 4
Günlük Hayatta Sürdürülebilirlik
İklim değişikliği, kaybolan türler yal­nızca uzakta görülen büyük başlıklar değil artık. Her biri günlük hayatımıza etki eden, yaşamımızın parçası haline dönüşmüş konular ya da sorunlar. Bazı insanlar bu sorunları görmezden gelir­ken bazıları alarmda beklemeyi, bazı­larıysa bu konularda bir şeyler öğren­meyi tercih ediyor. Bu derslerin hedefi de aslında herkes. Derslerde ekolojik ayakizinizi nelerin oluşturduğunu ve dünya üzerindeki etkinizi nasıl daha olumlu bir hale getirebileceğinizi öğre­neceksiniz. Dersler beş tema etrafında düzenlenmiş: Kimya, küreselleşme, iklim değişikliği, gıda ve enerji. Tüm temalar da gün be gün karşılaştığımız küresel sorunları anlamamıza yardım ediyor. Amaç, bu çok genel görünen konuların günlük hayatımızdaki izdü­şümlerini bulmak.
(edx, ücretsiz, İngilizce)
https://www.edx.org/course/ sustainability-everyday-life-chalmersx-chm002x
Gıdanın Geleceği: Senaryo Planlaması Eğitimi
eğitim - tunca.png 6
Stanford Üniversitesi’nin belli alanlarda çalışan profesyonellerin gelişimini hedefleyen ücretli kurslardan biri de Gıdanın Geleceği programı. Bu program dünyanın her yerinden katılımcı kabul edi­yor ve profesyonellerin hem özgeçmişlerine hem de kendilerine bir şeyler katmalarını hedefliyor. Bu dersi çevrimiçi alabileceğiniz gibi Stanford’da ders olarak da alabilirsiniz. Fakat hem çevrimiçi hem de dersliklerde görülen kursta küresel gıda sisteminin geleceği hakkın­da son araştırmalar incelenip üzerine tartışılıyor. Bu derslerde gıda alanında etkisi olan iklim değişikliği, nüfus artışı, tüketim alışkanlık­ları, tarım politikaları ve alışkanlıkları üzerine farklı eğitimler bula­caksınız.
(Stanford Worldview, 3495 $, İngilizce)
http://worldview.stanford.edu/course/scenario-planning-training-future-food-0
Geleceğin Gıda Üretimi
Altı hafta boyunca haftada 6-8 saat ayırarak geleceğin gıdaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2050 yılında 9 milyar insanı doyurmak zorunda kalacak dünyamız için gezegenin kaynaklarını daha fazla tüketmeden gıda üretebil­mek karşılaşılan en büyük sorun olacak. Bu derste ekolojik üretim prensipleri ve küresel gıda güvenliği gibi gıda üretiminin merkezindeki konular işlenecek. Aslında sadece ekinler için değil hayvan üretimi için de genel bir başlıkta geçerli olabilecek konular da dersin odak noktasında. Anahtar sorular ise; verimlilik, sürdürülebilirlik ve bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı kurulabile­ceği. Profesyonel ve kültürel olarak birçok farklı kökenden gelen uluslararası öğrencilerle birlikte her açıldığında yeniden düzenlenen bu ders, küresel gıda güvenliği ve sistemlerini çok boyutlu ve çok farklı kaynaklardan görmenizi sağlıyor. Tanıtım sayfasında katılımcıların kurs boyunca öğrenecekleri konu­larsa şöyle sıralanıyor: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki bölgesel farklar ve küresel gıda üretimi ve tüketimine bağlı ana sorunlar; bitkisel gıda üretiminde suyun ve besinlerin kullanılabilirlik durumlarındaki değişmelerin önemi ve haşere, salgın ve otların gıda üretimindeki etkileri; gıda üretiminde kullanılan süreçlerin yarattığı ana çevre sorunları ve bu sorunları çözmek için yapılabilecekler; farklı coğrafi bölgelerdeki verimlilik sorunlarının belirlenme­si ile farklı coğrafi bölgelerdeki kırsal alanlarda tarım üretimindeki yeniliklerin etkileri.
(edX, ücretsiz, İngilizce)
https://www.edx.org/course/future-food-production-crops-wageningenx-gffcx
eğitim - tunca.png 5

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Çocuklar İçin Hem Organik Hem de “Adil”

Önceki Haber

“Umut Hep Var” Dedirten 10 Genç!

Sonraki Haber