GenelHABERLERMANŞETYEŞİL İŞYEŞİL YAŞAM

“Umut Hep Var” Dedirten 10 Genç!

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Uluslararası Gençlik Vakfı ve Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı işbirliğiyle düzenlediği BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri bu yıl altıncı kez sahiplerini buldu. Yaşadıkları topluma barış, adalet ve refah getirmeyi amaçlayan projeleriyle finale kalan 10 genç sosyal girişimci, “daha iyi bir toplum” için durup dinlenmeden çalışmaya devam ediyor!
Nevra YARAÇ
genç sosyal.png 2

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Uluslararası Gençlik Vakfı ve Laureate Uluslararası Üni­versiteler Ağı işbirliğiyle bu yıl altıncısını gerçekleştirdiği BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 12 Kasım’da santralistanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl toplam 120 başvu­ru arasından finale kalan 10 genç sosyal girişimci, yaşadıkları top­luma pozitif katkı sağlamak için çalışıyor.
Para ödülünün yanında, mentor­luk desteği ve eğitimlerle gençle­rin yarattıkları faydayı artırmala­rını sağlamayı amaçlayan BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri her yıl daha da büyüyen ağıyla gençlere bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı sunuyor.
Bugüne dek fikrini hayata ge­çirmeyi başarabilmiş genç sosyal girişimcilerin hikayelerini takip etmek, yarışma ve başvuru koşul­larıyla ilgili daha fazla bilgi almak için www.bilgiggo.org adresini zi­yaret edebilirsiniz.
Yaratıcı ve toplumsal fayda odak­lı girişimleriyle birbirinden çok farklı alanlarda yenilikçi çözümler getiren 10 sosyal girişimci ve pro­jeleri ise burada!
genç ahmetAhmet Kurnaz – Proje Panosu
Proje Panosu; yerel sivil toplum örgütlerine sağladığı iletişim deste­ği, gençlerin birbirinden öğrendiği GençBlog köşesi ve sivil toplum kapasite geliştirme atölyeleriyle 21. yüzyıl Türkiye’sinin çok renklilik ve çok seslilik içinde sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunuyor. Ekim 2014’te yayın hayatına başlayan platformda bir yılda 1500’den fazla içerik, 100 STK röportajı, altı reh­ber, 30 kapasite geliştirici galeri ve 100 blog yazısı üretildi. Proje Pa­nosu, üç kurucu ve 10 gönüllü ile çalışmalarına devam ediyor.
genc canerCaner Pınarbaşı – bi’deneyim
bi’deneyim, insanların hayallerinde­ki eşsiz deneyimleri gerçekleştirir­ken, güzel bir amacın parçası olabil­melerini sağlayan Yeni Nesil Dijital Sosyal Sorumluluk Platformu. bi­deneyim.com kampanyalarında yer alan ünlüler, markalar ve deneyim­ler, hayatında hiç bağış yapmamış kişilere bile motivasyon kaynağı olabiliyor. Bu sayede STK’ların bi­reysel bağış toplama oranları artar­ken, kampanya katılımcıları da ken­dilerini gerçekleşecek olan sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir parçası olarak hissediyor.
genc emrahEmrah Kurum – Çevreci Etkinlikler
Birey, öğrenci ve iş dünyasına yöne­lik sürdürülebilirlik temelli projeler gerçekleştiren Çevreci Etkinlikler, yaşanan ekolojik, ekonomik ve top­lumsal krizlere bütüncül bir yakla­şımla çözüm üretmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlikle ilgili etkinlikleri internet sayfalarında duyuruyor, sürdürülebilirliğin yaygınlaştırıl­ması için güçlendirilmesi gereken alanlarda projeler hayata geçiriyor. İşbirliği kültürünü geliştirmek için de projelerini en az bir paydaşla gerçekleştiriyor.
genc emirEmir Akgün – Gaymag
Gaymag, LGBT bireylerinin daha fazla görünür olması ve seslerini duyurmaları için 2008 yılında oluş­turulmuş bir sosyal girişim. İçeri­sinde sinemadan modaya, spordan sağlığa kadar birçok konu başlığını barındıran, dünyadaki LGBT haber­lerini Türkiye’deki hedef kitlesine ilk elden ulaştıran dijital dergi, bir yandan popüler kültürün geniş etki alanını kullanıyor, öte yandan sos­yal sorumluluklarını yerine getire­rek farkındalık yaratıyor. Ayda 200 bin kişiye ulaşan dergi “buradayız” diyor!
genc hasibeHasibe Akın – Kentte Permakültür
“En kalabalık olduğumuz yerlerde, yani şehirlerde, sadece ekonomik getiri sağlayan uygulamalara değil, sosyal ve ekolojik farkındalıklarımı­zı geliştirebildiğimiz iş modellerine de ihtiyacımız var” bakış açısından hareketle, bir alışveriş merkezinde bile üretim potansiyellerinin geliş­tirilebileceğini gösterdi. AVM’den çıkan atıklar, kısa süre sonra topra­ğın elementlerine dönüştü ve AVM içinde ekolojik farkındalığı yükse­len bir topluluğun hayat bulmasını sağladı.
genc kenanKenan Kahya – Yasemin-Yırca
Soma’nın Yırca Köyü’nde, zey­tinlerini kaybettikten sonra ter­mik santralın taş atıkları arasın­dan kömür seçip satmak dışında alternatifi kalmayan ama umutla başka bir dünya arayan kadınlar­la birlikte, kasvetli dünyalarına inatla, rengarenk, mis kokulu sabunlar üretiyor. Sabunların satışıyla, kömür dağına alternatif yaratan ve “Kömürün İsini, Sa­bunun Misine” dönüştüren bu serüven, Yırcalı kadınların eko­lojik mücadelelerinin devamını oluşturuyor.
genc mesutMesut Keskin – E-Bursum
Her yıl milyonlarca öğrenci eği­timlerine devam edebilmek için burs arıyor ama burs arama ve edinme zorlukları nedeniyle çok büyük bir kısmı eğitimlerine kat­kı sağlayacak bursu bulamıyor. E-Bursum, eğitimdeki fırsat eşit­sizliğini ortadan kaldırmak ama­cıyla teknoloji sayesinde daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor ve her öğrencinin her tür bursa ula­şımını kolaylaştıracak bir sistem yaratıyor.
genc mübeccelMübeccel Ekerbiçer – Monage
Monage, yaşlıların maruz kaldığı stereotipleme, önyargı, ayrımcılık gibi başlıklarla mücadele etmeyi ve kuşaklar arası bağ kurmayı misyon edinmiş bir moda ve yaşam dergisi. Kalıplaşmış önyargılarla yaşlıları saf dışı bırakan, görünmez kabul eden endüstrilerden birinin moda ve bunun bir çıktısı olarak moda dergiciliği olduğundan yola çıkarak toplumları olumsuz etkileyen bu en­düstrideki ayrımcı algıyı fark ederek alternatif çözümler getiriyor.
genc özgeÖzge Özmen – Sosyal Atölye
“Teknoloji ile üret” sloganıyla yola çıkan “maker”lar hayal edi­yor, tasarlıyor ve üretiyor. Sosyal Atölye’de de Maker Hareketi’nde yer alanlarla toplumdaki sorunları çözmek için atölyeler düzenleni­yor. Üç boyutlu yazıcılar, insansız hava araçları, robotik, elektronik gibi teknolojideki tüm yenilik­lerle ürün geliştirerek sosyal bir etki yaratılıyor, teknolojinin biraz daha insanların kalbine dokunma­sı sağlanıyor.
genc sebnemŞebnem Yaraç – Misafirpetver
Misafirpetver bir süreliğine evcil hayvanından ayrılmak durumunda olanların, dostlarını emanet ede­bilecekleri kişilerle buluşmasını sağlayan bir online platform. Evcil hayvan sahiplerinin kendilerine en yakın lokasyonda ve hayvanlarına en iyi şekilde bakabilecek kişileri bulmalarını sağlıyor. Bakıcılar gö­nüllü olarak tedavi sonrası bakıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarını da iyileşme sürecinde evinde misafir edebiliyor. Girişim, hayvan refahına katkı sağlamasının yanı sıra, hay­van sahiplenme oranlarının artma­sına yardımcı olmayı hedefliyor.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2015 Seçici Kurulu
Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül
Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Çiğdem Aydın
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Sekreteri Ali Ercan Özgür
Good4Trust Kurucusu Uygar Özesmi
Gençtur Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Denizalp
Dünya Gazetesi Yazarı Volkan Akı
Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül
Mikado Kurucusu Serra Titiz
Gusips.net Yazarı Nurdan Şahin
Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucu Ortağı Suat Özçağdaş
Hayat Sende Gençlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Oskay
Borusan Kurumsal İletişim Müdürü Şule Yücebıyık
Marjinal Porter Novelli Kurucusu Asuman Bayrak
Ekologos Kurucusu Barış Doğru
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart
genc son genç sosyal

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Sekiz Online Derste Sürdürülebilir Dünya

Önceki Haber

Sürdürülebilirlik Raporları Yatırım Kararlarında Daha Etkili

Sonraki Haber