Arnavutluk’ta ağaç kesene hapis cezası, yüksek katlı binaların yapımına siluet kriterleri, okyanuslardaki plastiklerin balıklarınkini aşan ağırlığı, Türkiye’nin sınıfta kalan çevre performansı…
Gözde İVGİN

 • Son dönemde maden projeleriyle gündeme gelen Kaz Dağları’nda altı maden projesinin “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir” kararı yargı tarafından ip­tal edildi.
 • Yaklaşık 400 kelebek türünün barındığı Türkiye’de buçeşit­liliğe bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş’ta, kanadında bu­lunan birçok benekle fark edilen yeni bir kelebek türü keşfedildi. Latince adı Polyommatus olan ve Toroslar’da bulunan yeni çok gözlü kelebek türüne, keşfi yapan Ali Bali’nin adı verildi.
 • Balıkesir’de, Bandırma ilçesi Şirinçavuş Köyü sınırları içinde ku­rulmak istenen 1600MWm gücün­deki kömüre dayalı termik santral projesinin Çevresel Etki Değerlen­dirmesi (ÇED) süreci, proje hak­kında olumluveya olumsuz karar alınmadan sonlandırıldı.
 • Arnavutluk’ta 10 yıl boyunca ağaçkesilmesini yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Yeni yasayı ihlal edenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yük­sek katlı binaların yapımına siluet kriterleri getiren yönetmelik ha­zırlıyor. İnşa edilecek yüksek katlı binalar, bulunduğuşehrin tarihi dokusuna uygun olacak, ayrıca be­ton ve kullanılan çeliğin kalitesi de artırılacak.
 • Norveç Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayımladı. Buna göre, kurallara uy­mayanlara para cezaları verilecek ve haklarında dava açılabilecek. Yayınlanan genelgedeki kurallara göre köpek sahipleri köpeklerini günde en az üçkez gezdirecek, kedi sahipleri kedilerini ensesinden tutarak kaldıramayacak.

gözümüzden kaçmayanlar.png 2

 • Arı sayısı azalıyor. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) neo­nikotinoid adlı böcek ilaçlarının arıların ve diğer polen taşıyıcıların ölümünden büyük ölçüde sorum­luolduğunusonunda kabul etti. Ajansın bu konudaki değerlendir­mesi yıllardır bekleniyordu.
 • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan, Antalya’da 23 Nisan’da açı­lışı yapılacak “Çiçek ve Çocuk” te­malı botanik dalındaki Expo 2016 Antalya’nın düzenleneceği alana İzmir’den sökülerek getirilen 10 asırlık zeytin ağacını, “İnşallah tutar” temennisi ile yeni yerine dikti. Ağaç, Türkiye’nin en yaşlı zeytin ağacı…

 

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarı­yer’deki 17.yy döneminden kalma Rumeli Feneri Ceneviz Kalesi’ni 20 yıllığına kiraya çıkardı. Resto­rasyonlar Dairesi’nin restorasyon yapma kararı aldığı 46 dönümlük kalede, ihaleyi alacak kiracı; resto­ran, kafeterya, müze, kütüphane, sanat merkezleri ve sergi salonları yapabilecek.

 

 • Urla’nın Ovacık Köyü yakınlarındaki RES direkleri için yapılan orman kat­liamı, yöre halkının tepkisi üzerine durdu. Yüzlerce ağacın kesildiği ormandaki diğer ağaçların kurtarılması için yöre köylüleri ve Urlalılar ormanda nöbet tutmaya başladı.

gözümüzden kaçmayanlar

 • 2050 yılına kadar okyanuslarda­ki plastiklerin ağırlığı, balıkların yarattığı ağırlığı geçecek. Dünya Ekonomik Forumu’nda Yeni Plastik Ekonomisi üzerine Ellen MacArthur Vakfı’nın sunduğuraporda şuanda mevcut plastiğin %14’ünün geridö­nüşüme tabi tutulduğubelirtiliyor ve her yıl 8 milyon ton plastiğin okyanusa bırakıldığına dikkat çekili­yor. Rapora göre böyle devam eder­se 2050’ye kadar plastiğin okyanus­taki ağırlığı, balık ağırlığını geçecek.

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere uygulamaya koyduğudüzenleme ile birlikte firmaların sokaktaki toplayıcılardan atık almasını yasakladı. Yeni düzenleme ile firmalar, sokakta kağıt toplayan atık kağıt işçilerinden atık alması durumunda 140 bin lira ceza öde­yecek. Ancak peş peşe toplantılar yapan Çevre Bakanlığı çözüm için adım attı. Lisanslı kurumlar topla­yıcılardan alım yapabilecek, ancak bunu“ambalaj atığı olarak” göste­remeyecekler.

 

 • Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bulundu. Avlanması yasak olan susamuru, yapılan kontrolle­rin ardından doğaya bırakıldı.

 

 • İstanbul’da Ataköy sahilinde devam eden yapılaşma tehdidi şimdi de Florya sahilinde başladı. Atatürk Deniz Köşkü ile İBB Sosyal Tesisle­ri arasında kalan parseller için 2013 yılında başlayan plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. Fonksiyonuna “Turistik Tesisler” alanı eklenmesiyle Florya sahili, Ataköy sahilinde yapılaşmala­rın sürdüğü plan ile aynı oldu.

 

 • Türkiye, Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performansı Endeksi’nde iki yılda 33 basamak gerileyerek genel kategoride 99., Doğa ve Yaban Ha­yatı Koruma kategorisinde ise 180 ülke içinde 177. oldu.

 

 • Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığını araştırma çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bursa Sebze Meyve Komisyoncuİş Adamları Der­neği Başkanı İsmail Aslım, Bursa’ya giren sebze meyvelerin %76’sının kaçak, kayıt dışı ve büyük çoğunlu­ğunun hormonluolduğunuaçıkla­dı. Aslım’a göre, 2011’de hazırlanan 5957 sayılı Hal Yasası uygulanma­lı. Yasayla, her malın tüketiciye ulaştığı noktada, nerede üretildiği, üretilirken kullanılan gübre, ilaçve hangi yolutakip ederek son satış noktasına geldiğinin açık şekilde belirtilmesi isteniyor.

 

 • İzmit’te devam eden tramvay pro­jesi güzergahı kapsamında bulunan ağaçların kesileceğini iddia eden bir grup “Ağaçlarıma, yaşam alanıma dokunma” yazılı dövizleriyle ağaç­lara sarılarak eylemde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonu­cudokuz kişi gözaltına alınmasının ardından belediye ekipleri ağaçları budama ve sökme çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 100 ağacın sö­külerek başka bir bölgeye dikileceği bildirildi.

 

 • Avrupa Birliği’nin “Avrupa kentle­rinde yaşam kalitesi” araştırmasın­da İstanbul %65’lik memnuniyet oranıyla son sırada yer aldı. Toplam 83 şehirde gerçekleştirilen araştır­mada İstanbul, kentten memnuniye­tin %80’in altında kaldığı altı şehir­den birisi oldu.

 

 • İtalya’nın Milano kentinde hava kirliliğinin önüne geçmek için uy­gulanan projelere bir yenisi daha eklendi. Milano Belediyesi şehir merkezindeki işyerlerine özel oto­mobil yerine bisikletle gelenlere para yardımı yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre işyerine dek kat edilecek kilometre başına 25 sent yardım yapılacak.

 

 • Antalya’da bulunan Alara Vadisi ve Uçansu Şelalesi’ni içine alan HES projesi, Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin kararı ile durdu­ruldu. Mahkeme, akademisyenler tarafından sunulan bilirkişi rapo­runun incelenmesinin ardından, telafisi mümkün olmayan zararla­ra yol açacağı tespiti ile HES proje­sinde yürütmeyi durdurma kararı aldı.

 

 • Yassıada’nın uçaktan çekilen fotoğ­rafları yayınlandı. 1. derece doğal ve tarihi sit, 3. derece arkeolojik sit alanı olan Yassıada’da otel ve kongre merkezi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Uçaktan çekilen fotoğrafta adadaki hemen tüm ağaçların kesil­diği, dolguyapılarak ek inşaat alan­ları oluşturulduğuve bazı tepelerin tıraşlandığı görülüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, temel atma tö­reninde “İzleri silmeyeceğiz, aksine yaşatacağız. Tarihi dokuitibarıyla Bizans’tan kalan kalıntılar da muha­faza edilecek ve tarihi dokuya zarar verilmeyecek” demişti.

 

 • Sular altında kalma tehlikesi daha da ciddileşen Hasankeyf, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday gös­terilmedi. UNESCO Dünya Mirası Merkezi Direktörü Mechtild Röss­ler, Türkiye’den böyle bir talep gel­mediğini bildirdi. Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunuile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesiyle, tari­hi Hasankeyf kentinin sular altında kalmasına yol açacak proje de yasa­laşmış oldu.

Kaynaklar: Yeşil Gazete, Evrensel, Cumhuriyet, BBC Türkçe, Posta, Sol, Sabah, DHA, Radikal, Zete, Sözcü, BirGün, Zaman, T24, Dünya

#Ekoiq Kitap Önerileri

Önceki Haber

Atıksız Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Çevre Hareketinde Sosyal Medyanın Gücü, ODTÜ Ekibine Üç “Çevre Oscar’ı”…

Sonraki Haber

Diğer Haberler