Ekoeleştiri
kitap ekoeleştiri
Yazan: Greg Garrard
Çeviren: Ertuğrul Genç
Yayınevi: Kolektif Kitap, Nisan 2016
Greg Garrard Ekoeleştiri’de, çevre söylemini mey­dana getiren can alıcı kavramların tarihini ortaya koyarak kültürel çalışmalarla çevre ve ekoloji ara­sındaki ilişkiyi inceliyor. British Columbia Üniver­sitesi Yaratıcı ve Eleştirel Çalışmalar Fakültesi’nde sürdürülebilirlik alanında çalışan Garrard, kitabını Kirlilik, Pastoral, Yaban Hayat, Kıyamet, Mesken, Hayvanlar ve Dünya başlıkları altın­da hazırlamış. Bu başlık­larda “kırsal”, “toprak”, “ozon deliği” gibi farklı dönemlerde farklı toplum­sal çıkarlara hizmet ettiği düşünülen kavramların nasıl üretildikleri ve na­sıl dönüşüm geçirdikleri inceleniyor. Örneğin kıya­metçi düşüncenin masaya yatırıldığı “Kıyamet” başlıklı bölümde Garrard, dünyanın sonunun gel­mesinden korkarak çevre sorunlarına gerçekçi çö­zümler üretilemeyeceğini yazıyor.
İstanbul Kimin Şehri?
kitap istanbul
Hazırlayanlar: Dilek Özhan Koçak,
Orhan Kemal Koçak
Yayınevi: Metis Kitap, Mart 2016
Kentin büyük bir hızla genişlemesinden ve kentlilerin sınıf, zenginlik, etnisite, cinsiyet ve yaşam tarzı temelin­de gittikçe farklılaşmasından ötürü artık “Başka İstanbul Yok” değil, “Bu şehirde kaç İstanbul var?” diyoruz. “Ger­çek” İstanbul’u turistlerin kartpostallarda gördüğü tarihi kentte mi, temalı yaşam sitelerinde mi, yoksa zayıfların, şehrin “gerillaları”nın fethettiği arka sokaklarında mı aramalıyız? Yoksa sermayenin bir yıkım ve yapım alanına çevirdiği dev bir inşaat şantiyesinde mi? Bu soruları ve şehirdeki hızlı dönüşümü inceleyen kitap farklı disiplin­lerden yararlanan bir dizi makaleyi bir araya getiriyor. Bu makalelerde İstanbul, medyanın, seçkinlerin, ütopya ve distopyaların, gerillaların, “kültür” ve sermayenin ve son olarak “onun” kenti olarak başlıklar altında inceleniyor.
Eating Planet (Gezegeni Yemek)
kitap eating
Yazan: Derleme
Yayınevi: BCFN Vakfı, Nisan 2016
İtalyan gıda devi Barilla, uzun bir süredir Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN) kapsamında sürdürülebilir gelecek konusunda çalışmalar yürütüyor. Vakıf son olarak yenilenmiş ikinci baskısını hazırladığı Eating Planet kitabı ile dengeli bir beslenme ve bilinçli yiyecek tercihleriyle çevresel etkilerin azaltılabileceğini, pek çok hastalığın önlenebileceğini ve sürdü­rülebilir geleceğin inşa edilebileceğini vurguluyor. “Gıda ve Sürdürülebilirlik: Geleceğimizi İnşa Ederken” alt başlıklı kitap­ta gıda hakkı, sürdürülebilir büyüme, sağlık ve kültür bölümleri altında ayrıntılı raporlar, röportajlar, maka­leler, uzman görüşleri yer alıyor. Kitapta öne çıkan verilerden bazılarıysa şöyle: İklim değişikliğine en fazla etki eden faktör %31 ile gıda; toplam yiyecek üretiminin üçte biri, yani dünya üzerindeki 795 mil­yon yetersiz beslenen insanı beslemek için gerek­li miktarın dört katı israf ediliyor; son 40 yılda tarım arazilerinin %30’u çorak hale geldi; 2025 yılına gelindiğinde üç milyar kişi­nin içme suyuna erişimi olmayacak; 2050’de artan nüfusu doyurmak için tarımsal üretimin %70 art­ması gerekecek.

Gözümüzden Kaçmayanlar – Mayıs 2016

Önceki Haber

“Sürdürülebilir Kentler için İnsan Odaklı Politikalara İhtiyaç Var”

Sonraki Haber

Diğer Haberler