GenelHABERLERMANŞETYEŞİL YAŞAM

#Ekoiq Kitap Önerileri Eylül-Ekim 2016

İklim Değişikliği Konusunda Neden Anlaşamıyoruz?
Yazar: Mike Hulme
Çeviren: Merve Özenç
Yayınevi: Alfa Yayıncılık, 2016
kitap-onerileri
King’s College London’da iklim ve kültür profesörü Mike Hulme’un çok tartışma yaratan 2009 tarihli ki­tabı nihayet Türkçeye çevrildi. 2000-2007 yılları ara­sında Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi’nin kurucu müdürlüğü görevini yürüten Hulme, bu kita­bında iklim değişikliği kavramının on yıllar içerisinde bilimsel bir tartışma konusundan ekonomik, politik ve sosyolojik bir başlığa nasıl taşındığını tartışıyor. Yazar söz konusu başlıklarda iklim de­ğişikliğinin çözülmesi gereken bir problemden ziyade insan­ların farklı bireysel ve kolektif inanç, değer ve farklı yaşam tarzlarını açığa çıkardığını ve bu kavram üzerinde “anlaşıla­mamasının” sebebinin de bu yaklaşım farklarının olduğunu kaydediyor. Kitapta ayrıca bu olgunun atmosfer, özellikle de karbondioksit gazının meta­laştırılması için meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığının altını çiziliyor.
ZOOPOLİS: Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı
Yazar: Sue Donaldson, Will Kymlicka
Çeviren: Mine Yıldırım
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları, Ağustos 2016
kitap-onerileri-png-2
Hayvan hakları savunuculuğunun uzun bir geçmişi var. Modern dönemdeki ilk hayvan hakları cemiyetinin kuruluşundan bu yana akademik bağlamda, kamuoyu tartışmalarında ve siyasal alanda pek çok zafer kazanıl­dı. Ancak Sue Donaldson ve Will Kymlicka, Zoopolis’te olumlu tablonun bir de karanlık tarafı olduğunu, hare­ketin büyük oranda başarısızlığa uğradığını ileri sürüyor ve bu başarısızlığın, hayvan meselelerine ilişkin kamuo­yu tartışmalarında kullanılan kusurlu terimlerin bir so­nucu olduğunu savunuyor. Donaldson ve Kymlicka’ya göre, hayvan haklarını doğru bir çerçeveye oturtmanın koşulu; bu konuda liberal, demokratik, temel adalet ve insan hakları ilkeleriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek yeni bir perspektif geliştirmek. Kitabın amacı da, siyasal topluluğun doğasını ve ona ilişkin vatandaşlık, adalet ve insan hakları fikirlerini kuramsallaştırırken, “hayvan sorunu”nu merkezine alan yeni bir çerçeve sunmak.
Yeşil Ürünler: İnovasyon ve Benimseme Perspektifleri
(Green Products: Perspectives on Innovation and Adoption)
Yazar: Joao Neiva de Figueiredo ve Mauro F. Guillen
Yayınevi: Productivity Press, 2016
kitap-onerileri-png-3
Dünyanın dört bir yanından sürdürülebi­lir ürünlerin başarılı örneklerini payla­şan kitap, bu ürünlerin benimsenmesini etkileyen ana faktörler hakkında derin bir analiz sağlıyor. Yeşil ürünlerin vaka analizlerini ve tüketimlerini hem tekno­lojik açıdan hem de kamu politikalarını göz önüne alarak iş perspektifinden ince­liyor. Galapagos Adaları’nda sürdürülebi­lir turizm, Japonya’da elektrikli arabaların canlanması, Danimarka’da petrol bağımlılığından sür­dürülebilirliğe geçilmesi, daha temiz yakıt alternatifi için şekerkamışı kaynaklı etanol kullanımı sözü, şehirlerde sürdürülebilir toplu ta­şıma gibi konular kitapta bahsedilen yeşil ürün kullanımlarından sadece birkaçı. Yeşil ürün evreninin ha­ritası olan bu kitap Joseph H. Lauder Uluslararası Çalışmalar ve Yönetim Enstitüsü’ne ve Pensilvanya Üniversite­si’ndeki Wharton School’a bağlı araştırmacıların ortak çabasının sonucu.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

GÖZÜMÜZDEN KAÇMAYANLAR Eylül-Ekim 2016

Önceki Haber

Bir Hedef Tutun! Ve Asla Bırakmayın…

Sonraki Haber