%100 Ekolojik Pazarlar internet sitesi açıldı; Arjantin’de hayvanat bahçesi kararı; hava kirliliği yüzünden her yıl 600 bin çocuk hayatını kaybediyor…
Gözde İVGİN

 
Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde iki dağ keçisini katleden üç kişilik bir av çetesi suçüstü yakalandı. Dağ keçisi katillerine avladıkları iki keçi için 48 bin lira para cezası kesildi.
l
Katkılı ekmek üretiminin tehli­kelerini anlatan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Baş­kan Yardımcısı Selim Açık, halk sağlığının korunması için organik ekmek üretimine geçilmesi gerek­tiğini belirtti. Ülkede her yıl orta­lama kişi başı 150 kilogram ekmek tüketildiğini belirten Açık, “Bunu nüfusa göre hesaplarsak, her gün 37 milyon adet 250 gramlık somun ekmek üretiliyor demektir. Tüketi­len ekmeklerin hammaddesi olan unlara katkı maddeleri un sanayici­leri tarafından katılmakla birlikte, içerisine fırınlarda üretim aşama­sında ayrıca ekmek katkı madde­si ilave edilerek satışa hazır hale getirilmektedir. Bu katkı madde­lerinin hammaddesi olan enzimler ise yurtdışından temin edilmekte­dir. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık kuruluşları, konuya sık sık dikkat çekmekte, ekmek üretimin­de organik üretimin şart olduğunu kamuoyuna açıklamaktadırlar. Biz, tüm bu uyarıları kulak arkası ede­rek içerisinde hangi enzimlerin yer aldığını bilmediğimiz ekmek üreti­mine devam etmekteyiz” dedi.

l
Ekolojik gıdanın adreslerini bir ara­ya getiren %100 Ekolojik Pazarlar (http://ekolojikpazar.org/) inter­net sitesi açıldı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yerel yönetimlerle işbirliği ile açtığı pazarlara dair ayrıntılı bilginin yer aldığı sitede, ekolojik pazar müşte­rileri organik ürün sertifikası, ürün­lerin üretim yeri ve üreticisine dair bilgilere ulaşabilecekler.
l
Dünyanın en uzun boylu meme­lisinin sayısının son 30 yılda %40 azaldığı ortaya çıktı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) zürafaların neslinin tükenebile­ceği uyarısında bulundu. IUCN, zürafaları, risk altındaki canlıları sıraladığı “kırmızı listeye” aldı. 1985’te sayıları 155 bin civarında olan zürafaların sayısının 2015’te 97 bine kadar düştüğü belirtili­yor.
l
Bursa’da 1100 ağacın kesilme­sine başlandı. Bursa merkez ilçede bulunan Acemler eski askeri bölge, 1. derece sit alanı olmaktan çıkarıldı ve bölgedeki ağaçların 100 kadarı kesildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilen arazide, hastane yapılması planlanıyor. Change.org’da başlatılan kampan­yada, “Desteklerinizle kalan 1000 ağacı kurtaralım” çağrısı yapıldı.
l
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandığını bildirdi.
l
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’deki 89 içme suyu barajında geçen yıl %51,1 olan doluluk oranının, bu yıl %29,2’ye düştüğünü bildirdi. Bakan, en kötü kuraklık koşullarına göre hiç su gelmemesi durumunda İstanbul’da dört ay yetecek kadar su olduğunu açıkladı.
l
Dünyada nesli tükenme tehlike­siyle karşı karşıya olan ve ulusla­rarası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları ve benekli se­menderler yeniden görüntülendi. Dersim’in Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayı’nda görüntüle­nen yavru su samuru, yine doğaya bırakıldı.
l
Doğayla iç içe yaşayan Anadolu köylüsünün bilgeliği bilimsel ola­rak da ispatlandı. Batı Akdeniz Or­mancılık Araştırma Enstitüsü’nden orman yüksek mühendisi Ayhan Serttaş başkanlığında, akademis­yenlerin de bulunduğu yedi kişilik ekip tarafından “Ay’ın Değişik Evre­lerinde Kesilen Kızılçam Emvalleri­nin Böcek, Fungus Kolonizasyonu ile Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenmesi” başlıklı proje 2012 yılında başlatıldı. Projede, Anadolu köylerinde yaşlı insanların, “Ay’ın yenisinde yapılan işten hayır gel­mez”, “Dolunay’ı bekle, bereketini gör”, “Ay’ın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek”, “Kesme odunu Ay büyürken, kırk koyunu küçülürken” gibi sözlerin doğruluğu ilk kez bilimsel olarak araştırıldı. Projeyle, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelen bu inanışlara bilimsel bir ışık tutu­lacak.
l
Utah Üniversitesi, Kafkas Üniversi­tesi, Koç Üniversitesi ve Kars Ku­zeyDoğa Derneği’nden biyologlar, 27 gramlık büyük kamışçın ku­şunun her sene Afrika ve Ortado­ğu’daki 17 ülkeyi dolaştığını tespit etti. Kamışçın kuşunun yaklaşık 11 bin kilometrelik serüveni, sadece ayağına takılan 1 gram ağırlığındaki coğrafi konumlama cihazı sayesinde kayıt altına alındı. Büyük kamışçın­lar, Türkiye’de göçü takip edilen ilk ötücü kuş türü ve en küçük canlı oldu.
l
Bozcaada’nın bakir iki koyu Sulu­bahçe ve Habbele’nin kiralanması­nı öngören ihale iptal edildi. Adanın tüm kesimleri tarafından kabul gör­meyen ihaleye karşı hem adalılar, hem de tüm Türkiye’deki ada sev­dalıları sosyal medya kampanyası ve change.org imza kampanyası ile yüzbinlerce kişiye ulaşmıştı.

l
Tokat’ta, gönüllü turizm elçisi Fat­ma Esin Tuna’nın sonbaharda dü­şen yaprakların süpürülmemesi için belediyeye verdiği dilekçe kabul edildi ve şehir merkezinde bulunan parklarda dört gün boyunca yaprak­lar süpürülmedi. Aynı uygulamanın Turhal ilçesinde de yapıldığını akta­ran Tuna, “Köpeğim ‘Rocky’ ile bir­likte parka geldim ve oyun oynuyo­ruz. Yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
l
Brezilya Amazonları’nda, modern insanla henüz hiçbir teması olma­yan bir kabile, havadan çekilen bir dizi fotoğrafla bir yıldan daha uzun bir süre sonra görüntülenebildi. Mo­xihatetema kabilesinin son gözlem­lendiği günden bu yana, kabileye iki yeni ailenin eklendiği görülüyor. Kabileye iki adet daha sazdan çatı eklenmesi, henüz dış hastalıklarla tanışmadığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
l
Kurak geçen yaz mevsiminin ardın­dan Çanakkale’de barajlar boşalır­ken, su seviyesinin iyice azaldığı Behramkale Regülatör Göleti’nde çok sayıda balık telef oldu. Sazan­lar, akıntıya karşı yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele verdi.
l
Arjantin mahkemelerinde hayvanat bahçeleriyle ilgili tarihi bir karar alındı. Mahkeme, hayvanat bahçesi­ne kapatılan bir şempanzenin can­sız bir nesne olmadığına, “‘insanla­rın haklarına haiz” olduğuna karar verdi. Kararda, hayvanat bahçeleri­nin hayvanların doğal tabiatlarında yaşama hakkına aykırı olduğu da belirtildi.
l
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı istasyonlarının verilerine göre, 90 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde mik­tarının İzmir’de hava kalitesinin “sağlıksız” düzeyin bir alt kademe­si olan “hassas”ta olduğu belirtildi. Uzmanlara göre kirlilik kalitesiz yakıt kullanımı ve sanayileşmeden kaynaklanıyor.
l
Dünyanın en yaşlı dev pandası Jia Jia, 38 yaşında Hong Kong’da haya­tını kaybetti.
l
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yapımı süren Dakota Access Pet­rol Boru Hattı’nın yapımı durdu­ruldu. ABD ordusunun sivil işler bölümü yardımcı sekreteri Jo-Ellen Darcy verdiği demeçte boru hattı için alternatif yollar araştırıldığını açıkladı. Açıklamadan boru hattı­nın tamamının değil, Ohae gölü­nün altından ve Standing Rock kabilesinin topraklarından geçmesi planlanan kısmının durdurulduğu anlaşılıyor. Petrol boru hattının Standing Rock (Dikilen Kaya) Siyu kabilesinin su kaynaklarını tehdit etmesi ve Kızılderililerin kutsal yer­lerinden geçmesi nedeniyle kendile­rine “su koruyucuları” adını veren kabile mensupları, 200’den fazla yerli kabilenin ve çevrecilerin des­teğiyle, Mayıs ayından beri direnişi sürdürüyordu.
l
NASA’nın yayınladığı, 1980’lerden bu yana Kuzey Kutbu’ndaki buzul­ların erime oranlarını gösteren vi­deo, küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Buz denizinin küçüldüğünü ve kütlesini kaybettiğini kaydeden NASA, bunun atmosfer için daha büyük bir risk ha­line geldiğini ifade etti.
l
Yerel hareketlerin mücadelesi sonu­cu Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), İzmir Aliağa’da yapmayı planladığı kömürlü termik santral­dan vazgeçti.
l
UNICEF hava kirliliği yüzünden her yıl 600 bin çocuğun hayatını kaybet­tiğini açıkladı. Havayı kirleten faktör­lerin başında motorlu araç ve sanayi emisyonları geliyor.
Kaynaklar: Independent, www.bodrumaktif.com , Sputniknews, Bianet, Deutsche Welle Türkçe, BirGün, Onedio.com, Cumhuriyet, diken, DHA, T24, Zete, Vatan, Hürriyet, Yeşil Gazete, Gazete Karınca, Kuzey Ormanları Savunması

“Son Şans Barında Barmen Olarak Trump’ın Bulunması Hepimiz Açısından Kötü Oldu”

Previous article

Otomotivde Örneklem Değişiyor

Next article

You may also like