SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Sürdürülebilirlik Akademisi’nden

Daha İyi Bir Gelecek İçin, Hep Birlikte

21. yüzyılın değişen pazar dinamiklerinde, belirsizliklerin dünyasında, amaçlarını harekete geçiren lider markalar kârlılıklarını artırarak ve büyüyerek başarıyla yollarına devam ediyor. Dünya çapında markaların geleceğini şekillendiren 1 milyondan fazla profesyonelin buluştuğu bir platform olan Sustainable Brands, sürdürülebilir markaların bir araya gelmesini sağlıyor. Sürdürülebilirlik için yaratıcılık, inovasyon ve net pozitif etki yaratma konusunda günümüzdeki liderlik anlayışını kuvvetlendirmeyi; iş dünyası liderlerini daha sürdürülebilir markalar yaratmak için bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Platform, markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Tokyo ile birlikte İstanbul’da bir araya getiriyor. Bu yılki İstanbul buluşması Sustainable Brands’17 Istanbul ise profesyonelleri “amacı için harekete geçmeye” çağırıyor!

Bu yıl 20-21 Nisan tarihlerinde Swissotel The Bosphorous’ta “Activating Purpose” temasıyla gerçekleşecek konferans; markaların ve iş liderlerinin geleceği şekillendiren yeniliklerle yeni stratejileri nasıl harekete geçirdiğini görmek isteyenleri buluşturuyor.

Gerçek değişimi yönetmek için ilham verecek Sustainable Brands İstanbul buluşması, kazandığınız donanım ve yeni paydaşlar ile birliği yaparak uzun ve kısa vadede iş dünyasında yeniliklere imza atmanıza olanak tanıyacak. Daha iyi bir gelecek için hep birlikte harekete geçelim!

Geleceği Düşünen Sorumlu Marka Olmak İçin…

Yeni ekonomide kurumlar için finansal performans ile birlikte karbon salımı azaltım hedefleri, küresel ekonomik etkiler ve iklim değişikliği risklerini yönetmek ar­tık kaçınılmaz. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın ve doğal kay­nakları korumanın, sürdürülebilir iş modellerine geçiş ile mümkün olduğunu biliyoruz. Proaktif kar­bon yönetim stratejileri benimse­yen şirketler, artık yalnızca enerji maliyetlerinin düşürülmesi, pay­daş katılımının geliştirilmesi (çalı­şanlar, tüketiciler ve tedarikçiler), gelişmiş marka saygınlığı gibi fay­dalardan yararlanmakla kalmıyor, ayrıca geleceği düşünen sorumlu markalar arasında yer alma fırsatı elde ediyor.

Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde şirketlerin karşılaştıkları zorlukları anlayarak iş dünyasının sorumlu, doğru ve bilinçli strateji ile fark yaratabilmesini sağlamak amacı ile kurulan Karbon Merkezi, lider kurumların geleceği şekillen­diren ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan yol haritalarında, somut ve kalıcı fayda odağında, şirketlerin ekosisteme karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinde önemli bir paydaş olmayı hedefliyor.
Kurumunuzun Karbon Yönetimi ile ilgili çalışmaları ve Karbon Nötr Sertifikası için Karbon Merkezi’ne başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.surdurule­bilirlikakademisi.com adresini zi­yaret edebilirsiniz.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

KUSİF’ten Sosyal Girişimciler için 1 Proje, 1 Konferans

Önceki Haber

Sürdürülebilir Şehirler “Kadın”a Ne Sunmalı?

Sonraki Haber