İklim değişikliğine “Hayır” diyen bir iş fikriniz var ve bunu küresel etki yaratan bir işe dönüştürmek mi istiyorsunuz? O zaman dünyanın en geniş katılımlı çevre dostu fikir yarışması ClimateLaunchpad tam size göre! Türkiye’nin de bu yıl katılımcı ülkeler arasında yer aldığı yarışmayla ilgili ayrıntıları ve başvuru koşullarını ClimateLaunchpad 2016 Türkiye Ülke Liderleri İçten Eraybat ve Ertan Özel ile Pazarlama Sorumlusu Pınar Şardar anlattı. Elinizi çabuk tutun, başvuru için 11 Haziran’a kadar vaktiniz var!

YAZI: Nevra YARAÇ

ClimateLaunchpad’in çıkış noktası nedir? Ne zamandan beri düzenle­niyor? Başvuru kriterleri nelerdir?

ClimateLaunchpad, Climate-KIC tarafından, Avrupa’daki temiz tek­noloji (cleantech) potansiyelini açığa çıkarmak ve gelişmeleri hız­landırmak amacıyla düzenlenen Avrupa’nın en büyük temiz tekno­loji iş fikri yarışması. Climate-KIC, 2010 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) bir kurumu olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (Euro­pean Institute of Innovation and Technology) desteklediği, kamu sektörü, özel şirketler ve akademik düzlemde uluslararası işbirliğini yü­rüttüğü AB’nin ana iklim inovasyo­nu girişimi.

2012 yılından beri düzenlenen ClimateLaunchpad’e çevreci iş fik­ri olan ve girişimciliği benimseyen herkes başvurabilir. Bunun haricin­de ise katılımcıların;

İş fikirlerini gerçekleştirdikleri bir işlerinin olmaması ya da bir yıl­dan daha az bir süre önce kurulmuş olması,
İş fikirleri üzerinden mevcut kârlarının olmaması,
İş fikrinin toplamda 200.000 eu­rodan az bir yatırıma ihtiyaç duy­ması,
Daha önce iş fikrine bağlı herhan­gi bir ürün/prototip ya da çözümü ticari olarak satmamış olması gerek­li.

Süreç nasıl işliyor? Finalistleri ne tür kazanımlar bekliyor?

ClimateLaunchpad iş fikirlerinin başvuru olarak kabulünden, büyük finale kadar geçen altı aylık bir sü­reçte ilerliyor. İlk olarak gönüllü ekiplerin desteğiyle katılımcı ülke­lerde yarışmanın duyurusu açılıyor daha sonra startup fikirleri yarışma­cılar tarafından her ülke için belirti­len son başvuru tarihine kadar sis­teme giriliyor. Bu sene Türkiye için son katılım tarihi 11 Haziran 2016 olarak belirlendi.

Sonrasında gelen başvurular değer­lendirilerek, ulusal final öncesinde yarışmacılar BootCamp ile eğitmen­ler tarafından verilen iki günlük eğitim aracılığıyla startup fikirleri üzerinde çalışma fırsatı buluyorlar. Türkiye için 10 Ağustos 2016’da gerçekleşecek ulusal finalde jüri tarafından en iyi üç ekip seçilecek. Bu ulusal finalistler ise Estonya’da 7-8 Ekim 2016’da düzenlenecek Av­rupa Finali’nde diğer katılımcı ülke­lerin finalistleri ile yarışacak.

7-8 Ekim’deki büyük finalin ka­zananları 10.000, 5000 ve 2500 euroluk nakit ödüle sahip olur­ken, finalde ilk 10’a giren tüm iş fikirleri ClimateKIC Accelerator Programı’na girerek 95.000 euro­luk yatırım fırsatı bulacaklar. Bu ödüllerin yanında ClimateLaunch­pad, deneyimli eğitmenlerin, bu sene için 27 ayrı ülkeden girişimci katılımcıların buluştuğu bir plat­form olarak uluslararası bir dene­yim fırsatını da yaşatıyor. Geçen yıl finale kalan girişimler­den örnekler verebilir misiniz?

2015 yılında ClimateLaunchpad’e 25 ülkeden 700’ün üzerinde fikir katıldı. Amsterdam’da gerçekleşti­rilen final sonucunda Norveç ülke finali birincisi ClimateLaunchpad’in 2015 birincisi oldu. Nanoclay adın­daki proje normalde 15-20 yıl ara­sında bir sürede gerçekleşen, kum şeklindeki toprağın sadece yedi saat içerisinde verimli toprağa dönüş­mesini sağlıyor. İkinci olan proje ise İzlanda’dan alüminyum üretimi sırasında ortaya çıkan emisyonları azaltan Arctus ekibine gitti. Üçün­cülük de atık sudan tekrardan top­lanılıp kullanılabilen deterjan fikrini sunan Estonya’dan ReLaDe projesi­nin oldu.

Türkiye bu yıl dahil oldu yarışma­ya. Burada yaptığınız çalışmalar­dan bahsedebilir misiniz?

Bu yıl Türkiye’nin ilk kez katılıyor olması öncelikle hem heyecan hem de gurur kaynağımız. Amsterdam’da bu seneki ClimateLaunchpad’in başlangıç toplantısında herkesten aldığımız ortak sorular “Türkiye’nin startup potansiyeli nedir?” “Bu sene iddialı mısınız?” ya da “Genç nüfusunuz çok fazla, Türkiye’den iyi işler gelir gibi hissediyoruz, ne dersiniz?” idi. Bu yıl bizim amacı­mız büyük finalde olabildiğince ses getirecek iyi fikirleri ve iyi ekipleri bünyemizde görmek ve Talin’den ödülle dönmek.

Elbette bu isteğimizi gerçekleştirmek için en temel ihtiyacımız fikir sahiple­rine ulaşmak ve ClimateLaunchpad’i anlatmak.Onun dışında yukarıda bahsettiğimiz BootCamp ve Final için bu platformda görmek istedi­ğimiz “knowledge partner”lara ve destekleyen kurumlara kendimizi anlatarak işe başlıyoruz. Diğer ülke­lerin 2012’den beri bu işte olduğunu düşündüğümüzde, bizim işimizin onlara kıyasla daha fazla efor gerek­tirdiği doğru. Bu ayakların dışında, yarışmanın daha iyi koşullarda olma­sı için sponsor arayışlarımız devam ediyor.

Ancak grubumuz geçmiş seneler­de ClimateLaunchpad’e yarışmacı olarak katıldığı için kendi tecrübe­lerimizi de bu yılki çalışmalarımıza kattığımızdan BootCamp ve ulusal finalde diğer 28 ülkenin arasında en iyi şekilde gerçekleştirilen orga­nizasyonun bizimki olacağına inan­cımız tam.

Türkiye’deki “temiz teknolojiler”e dair potansiyeli nasıl değerlendi­riyorsunuz? Bu alanda çalışmalar yapan girişimcilere verilen destek­ler (finansal ve finansal olmayan) yeterli midir Avrupa ile karşılaştı­rıldığında?

Son yıllardaki yüksek ekonomik bü­yüme, enerji talebimizin hızlı artma­sına neden oldu. Türkiye ve dünya her geçen gün daha büyük bir iklim değişikliği tehlikesi altında. Türki­ye’deki temiz enerji kaynaklarının %5’ten, 2020’de %30’a çıkarılması­nın hedeflendiğini düşündüğümüz­de, temiz teknoloji alanında yapılan veya yapılacak işlerin potansiyeli oldukça açık. 2020 hedefi ile se­ragazı emisyonu şu anki değerle­re göre %11,4 daha az olacaktır. Türkiye’de Temiz Teknoloji Fonu aracılığıyla temiz teknolojiye fonlar ayrılıyor, verilen fonların %90’a ya­kınıysa enerji verimliliği projelerine gidiyor. Yenilenebilir enerji ile ilgili kısmı sadece %10. Yeni temiz tekno­loji projeleri için ülkemizdeki bilinç artırılmalı. Daha çok proje üretme­miz gerekli. Bizler de bu noktada çok kişiye ulaşarak bu konudaki bilincin artırılmasına destek vermek istiyoruz.

Yarışmayla ilgili bilgi ve başvuru için: http://climatelaunchpad.org/

Yarışma Takvimi
11 Haziran 2016: Türkiye’den yapılacak başvurular için son tarih.
25-26 Haziran 2016: Ön elemeyi geçenlerin davet edileceği ve İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek BootCamp.
10 Ağustos 2016: Türkiye Finali, İstanbul
7 Ekim 2016: Dünya Finali, Estonya-Talin

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Ortaköy Vadisi Kentsel Parktır, Doğa Tahrip Edilemez…

Önceki Haber

Taraf Olmak mı, Olmamak mı?

Sonraki Haber

Diğer Haberler