Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) üyesi olan ÇEDBİK, kurulduğu 2007 yılından bu yana yeşil binaların Türk yapı sektöründe bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması için eğitimler ve yeşil bina kılavuzlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor; bu konularda kamu, özel sektör kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliği geliştiriyor. Çevre dostu binalar konusunda dünyadan ve Türkiye’den gelişmeleri de EKOIQ sayfalarına taşıyor.

YAZI: Selçuk ÖZDİL, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul’un şehircilik adına bugün geldiği nokta pek memnun edici değil ki son zamanlarda yatay, dikey tartışmaları başladı. Üstelik bu söylemler şehri yönetmiş ve yönetmekte olan veya yapılanmasında rol alan kişilerden geliyor. Şehirde yaşayanlara da çile çekmek kalıyor. Hepimizi ilgilendirmesi gereken deprem ve iklim değişikliği konularında bile ne kenti yönetenler ne de kentte yaşayanların ortak bir gelecek muradı (vizyon) var. Herkes sorulduğu zaman bir şeyler söylüyor veya bir şeyler yazıp duvara asıyor ama hepimizin ortaklaşa anlayıp içselleştirdiği bir gelecek hayali yok. Bu nedenle de ne yapacağımız konusunda da niyetimiz (misyon) olamıyor. Geçtiğimiz 18 yılda depreme bile hazır hale gelemedik ve tam tersi projeler yapmaya, istemediğimiz sonuçlar almaya devam ediyoruz. İklim değişikliği depremin yanında soyut kalıyor sanırım. Dünyada en sürdürülebilir kentler neler yapmış diye baktığımızda gelecek hayalinin yerel yönetimlerce başlatılıp kentlilerle birlikte herkese anlatılarak ve bağlılık sağlanarak oluşturulduğunu; daha sonra gerçekçi, bilimsel yaklaşımla durum saptaması yapılarak yol haritası belirlendiğini görüyoruz. Bütün bunlardan sonra tüm paydaşlar hedeflerini belirleyip üzerlerine düşeni yapmak için niyet ediyor; planlı olarak, hep birlikte, dayanışma içinde çok çalışıyorlar ve elde edilen sonuçlarla hayal edilen örtüşüyor. Kopenhag, Stockholm, Vancouver, hatta Londra ve NewYork bunu başarmış. Kitapçıklarını incelemeniz yeterli, tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Yerelleştirelim ve demokratikleştirelim, yeter.

Yakın geçmişte İstanbul’da bizlere sorularak yapılan iki şey hatırlıyorum: Vapurlarımızın modeli ve otobüslerin rengi. Sorulanlar basit de olsa insan yerine konulmak güzel bir duyguydu. Sonra da her renkten otobüsümüz ve yüzen düdüklü tencerelerimiz oldu. Şimdilerde ise buyurgan yöneticilerimizin bizler için uygun gördüğü projeler olup bitmekte. Her kesimde doğru yönde çabalar da yok değil ama dağınık, zayıf, yavaş. Kısaca İstanbul’un geleceği için ortak muradımız belli değil, niyet de edemiyoruz. Bakalım gelecek nasıl gelecek? Kısmet!

Genel Kurul Toplantımızı Yaptık
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Şubat’ta geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda 2015-2016 çalışma dönemlerinin çalışma raporları ve finansal sonuçları görüşüldü. Yeni dönem için 2020 Yol Planı’na uygun çalışma programı ve bütçeleri görüşülerek kurulların asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. 2017-2018 dönemi Yönetim Kurulu başkanlığını Selçuk Özdil, başkan yardımcılıklarını Duygu Erten (Turkeco), Emre Hatem (Garanti Bankası), Hırant Kalataş (Alarko Carrier); sekreterliği Tolga Öztoprak (Ytong), saymanlığı Orhan Gündüz (Eczacıbaşı) ve Elif Neslihan Sezgin (Şekerbank); üyelik görevlerini ise Lütfi Ünver (İltay Mimarlık), Prof. Sinan Mert Şener (İTÜ) yürütecekler. Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında Çalışma Komiteleri’nin yapılanmasını gözden geçirerek yeni dönem hedeflerini belirledi. Ayrıntılı bilgiye www. cedbik.org sayfalarından erişebilirsiniz.

Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler öncülüğünde Eskişehir’deki binaların enerji verimliliğini artırmak için gerçekleştirilecek projenin Danışma Kurulu’na ÇEDBİK de seçildi. Çalışma, Birleşmiş Milletler’in “Herkes için Sürdürülebilir Enerji Girişimi” kapsamında daha sağlıklı ve verimli binalar geliştirilmesi hedefi ile başlatılan Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Eskişehir, dünyanın farklı ülkelerinden 23 şehrin yer aldığı projeye Türkiye’den seçilen tek şehir olmuştu. Enerji verimliliği yerel politika ve stratejilerini tasarlama ve uygulamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılan proje kapsamında politika, uygulama ve izleme olarak üç ana başlıkta gerçekleştirilecek çalışmalar ile esas olarak enerji verimliliğini mümkün kılan bir şehir politikasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca örnek bir pilot projenin tasarlanması ve uygulanması ile yerel yönetimin şehre örnek olması ve ilerlemenin izlenip raporlanması için bir yöntem geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin Danışma Kurulu ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak, geliştirilen stratejilere uzman görüşü sunacak ve tavsiyelerde bulunarak destek sağlayacak.

ÇEDBİK Diyalog Günleri

ÇEDBİK Diyalog Günleri, 25 Nisan’da Garanti Bankası Eğitim Müdürlüğü’nde “Yaşam Alanlarında Sağlık ve Konfor” temalı etkinliğimiz ile başladı. Çevre dostu binalar konusunda yarım günlük temalı toplantılarda üyelerimiz ve sektörün paydaşları ile bir araya gelerek konuşmacılar, panelistler ve katılımcılar arasında diyalog oluşturmayı amaçlıyoruz. Gelecek programların ayrıntıları ve kayıt için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.
IFC EDGE Eğitimleri Başladı
Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC, gelişmekte olan piyasalarda özel sektöre odaklanan en büyük küresel kalkınma kuruluşu. IFC’nin bir yeniliği olan EDGE (Yüksek Verimlilik için Tasarımda Mükemmellik), proje geliştiricilere projelerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltan, maliyetleri düşürürken öngörülen tasarrufları sağlayan teknik çözümler seçme imkanı sunuyor; kaynak verimli kalkınmayı teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmayı amaçlıyor. EDGE, 130 ülkede konutlar, oteller, hastaneler, mağazalar ve ofisler de dahil olmak üzere yeni binalar tasarlamak amacıyla herkes tarafından kullanılabilen ücretsiz bir uygulamayla da destekleniyor. EDGE yazılımı, yalnızca birkaç dakika içinde, basit enerji ve su tasarrufu yöntemleriyle bina performansının çok az, hatta sıfır maliyetle nasıl artırılabileceğini de gösteriyor. Finans kuruluşları, müteahhitler, devlet kurumları ve ev sahipleri gibi piyasa oyuncularının çıkarlarını örtüştürerek kaynak verimli binaların çoğalmasını kolaylaştıran bir işbirliği altyapısı oluşturuyor. EDGE’in hedefi önümüzdeki yedi yıl içinde öncelikli pazarlarda yeni başlayan inşaatların en az %20’sini geleneksel binalardan yeşil binalara dönüştürmek. ÇEDBİK de, IFC ortaklığında Türkiye’de EDGE Tanıtım eğitimlerine başladı. İlki 28 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen eğitimin ikincisi 19 Nisan’da Ankara’da düzenlendi.IFC’nin bir yeniliği olan EDGE (Yüksek Verimlilik için Tasarımda Mükemmellik), proje geliştiricilere projelerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltan, maliyetleri düşürürken öngörülen tasarrufları sağlayan teknik çözümler seçme imkanı sunuyor.

Çedbik Konut Tanıtım Eğitimleri Başladı
ÇEDBİK Konut Sertifika Kılavuzu 2016 yılında yayınlanarak kullanıma açılmıştı. İlk pilot proje çalışmalarından sonra belgelendirme altyapısı için hazırlıklara başlanmıştı. Yeni dönemde yönetim kurulumuz ilgili komitenin çalışmalarını tamamlamasının yanı sıra tanıtım eğitimlerine de başlamasını kararlaştırdı. Yarım günlük eğitimlerimiz EDGE eğitimleri ile birlikte aynı günlerde yapılmaya başlandı. İstanbul ve Ankara eğitimlerimizden sonra yapılacak eğitimlerin programını ÇEDBİK sitesinden öğrenebilirsiniz.

2017’nin İlk LEED Eğitimi Yapıldı
11 Nisan’da Garanti Bankası’nın mekan ve yemek sponsoru olduğu Garanti Bankası Eğitim Müdürlüğü’nde uzman üyelerimizin eğitmen desteğiyle 2017 yılının tüm gün süren ve ücretsiz ilk LEED eğitimini tamamladık.

Build Upon Projesi Sona Erdi
İki yıldır 13 Avrupa yeşil bina konseyi ile birlikte sürdürmekte olduğumuz Avrupa’nın en kapsamlı bina yenileme projesi Build Upon sona erdi. 24 Nisan tarihinde Avrupa çapındaki proje ortağı yeşil bina konseyleri tarafından hazırlanan bir basın açıklamasıyla projenin ana çıktıları kamuyla paylaşıldı. Projeyle ilgili çalışmalara ve sonuç raporlarına www.buildupon. eu sitesinden erişebilirsiniz. Ulusal bina yenileme stratejilerinin tanımlanması ve uygulanması süreçleri konularında yaptığımız çalıştaylara katılan 150’den fazla katılımcı ve destekçi kişi ve kuruluşlara çok teşekkür ederiz. Bu destekler sayesinde, Türkiye’de uzun erimli ulusal bina yenileme stratejilerini büyük bir birliktelik ve ortak akılla kamu, sanayi ve özel sektörü kapsayacak şekilde oluşturmaya çalıştık. Proje çıktıları Paris Anlaşması’nın amaçları doğrultusunda, güçlü ulusal renovasyon stratejileri geliştirmek ve desteklemelerine yardımcı olmak için tüm bölgelerdeki Çevre, Enerji ve Ekonomi bakanlıklarına da sunulacak. ÇEDBİK hem Türkiye’de hem de Avrupa’da elde edilen sonuçların bina sektörümüze aktarılması ve bu projedeki başarısıyla yeni projelere ortaklık için de çalışmalara başlamış durumda.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

VERİ ANALİZ

Önceki Haber

Atıkları Alışverişe, Sinema Biletine ve Bursa Dönüştüren Kart!

Sonraki Haber

Diğer Haberler