Ekokurgu
Yazar: Sezgin Toska
Yayınevi: Yeni İnsan Yayınevi, 2017
Ekolojik felaketler ve zararlarıyla mücadele etmenin birden fazla yolu var. Bu mücadelenin bir boyutu egemen yapının değiştirilmesi ise öteki ekolojik bilgelik ve doğayla empati yapmak. Doğaya tahakküm kuran değil, doğanın bir parçası olduğunu düşünen bireyler içinse edebiyat yeni umut kapıları açıyor. Ekokurgu, edebiyatta doğa ve çevrenin nasıl algılandığını, onlara karşı işlenmiş suçların neler olduğunu, nasıl işlendiğini ve bunlar için ne gibi çözüm yolları geliştirildiğini araştırıyor. 21. yüzyılda yazılan ABD kökenli ekokurgu eserler incelenerek günümüz ve sonrasına ışık tutacak çözümlemeler yapıyor. Ekokurgu’nun geniş yelpazesi edebiyatı ekolojik sorunların çözüm yolu haline getiriyor.

İstanbul’un Doğal Bitkileri
Yazar: Prof. Dr. Ünal Akkemik
Yayınevi: ÇEKÜL Yayınları, 2017
Araştırmacılar ve doğa tutkunları için önemli bir kaynakça niteliğindeki İstanbul’un Doğal Bitkileri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik’in yıllar süren araştırmalarının bir ürünü. 8500 yıllık tarihi bir kent olan İstanbul’daki kentleşme politikaları, yoğun nüfus baskısıyla birlikte bazı
bitki türlerini doğrudan etkiliyor. Akkemik, hazırladığı 1152 sayfadan oluşan kapsamlı çalışmayla; bu eşsiz coğrafyayı
paylaştığımız doğal hayata ve kent içinde bulunan bitkilere ilgi gösterirken, ilgiye bilgi katmayı da öneriyor. Üç iklim ve flora kuşağının kesişme noktasında bulunan İstanbul’da yaklaşık 2200 bitki türünün varlığını saptayan Akkemik, kitabında 982 tanesine yer verdi. Bitki tanımını kolaylaştıran fotoğraflarla desteklenen çalışmasını da çiçek renklerine göre dokuz ayrı bölümde kurguladı. Kitapta, İstanbul’da yok olma tehlikesi altındaki türleri de incelemeniz mümkün.

Atlas of Sustainable Development Goals 2017: From World Development Indicators(Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2017 Atlası: Dünya Kalkınma Göstergeleriyle)
Yazar: World Bank
Yayınevi: World Bank Publications, 2017
The Atlas of Sustainable Development Goals 2017 haritalar, tablolar ve analizlerle 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’yle (SKH) ilgilileri, zorlukları ve ölçümleri ortaya koyuyor. Çalışma, Dünya Bankası’nın küresel kalkınma ve insanların yaşam kalitelerine yönelik karşılaştırılabilir istatistiklerinden olu- şan Dünya Kalkınma Göstergeleri’ni temel alıyor. 1990-2013 yılları arasında yaklaşık 1 milyar insan aşırı yoksulluktan kurtuldu. Yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefi gerçekçi olsa da hem sürdürülebilir büyümeyi hem de eşitsizliklerin azaltılmasını gerektiriyor. Büyümenin çevresel maliyeti ise artış göstermeye devam ediyor. Okyanuslara ve karasal ekosisteme verilen toplam zararın boyutları ciddiyet arz ediyor. Ama olumlu işaretler de var: Seragazı salımları rekor seviyeye ulaşırken, yenilenebilir enerji yatırımları da aynı şekilde rekor kırıyor…

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Gözümüzden Kaçmayanlar

Önceki Haber

Veri Analiz

Sonraki Haber

Diğer Haberler