Clean energy production in Lower Austria.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından Brüksel’de yayımlanan “Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları” raporuna göre, Avrupa Birliği (AB) 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin toplam tüketilen enerji içindeki payını %34’e -2016 payının iki katına- çıkarabilir ve ekonomiye olumlu katkıda bulunabilir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları raporunu yayımladı. Rapora göre Avrupa Birliği (AB) 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin toplam tüketilen enerji içindeki payını %34’e -2016 payının iki katına- çıkarabilir ve ekonomiye olumlu katkıda bulunabilir.

Raporda yer alan diğer temel bulgulardan bazıları ise şöyle:

– 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payının %34’e çıkarılması için yapılması gereken tahmini ortalama yenilenebilir enerji yatırımı 62 milyar Euro’dur.
– Raporda bahsi geçen yenilenebilir enerji potansiyeliyle, 327 GW kurulu gücünde rüzgar enerjisi (referans senaryodan 97 GW daha fazla) ve referans senaryodan 86 GW daha fazlasına denk gelen 270 GW kurulu gücünde güneş enerjisi sağlanabilecektir.
– Isı pompaları ve elektrikli araçların hızla yaygınlaştırılması, referans senaryoda %24 olan elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını %27’ye çıkaracaktır.
– Yenilenebilir enerjinin elektrik sektöründeki payı 2015’teki %29’dan, 2030 yılında %50’ye çıkacaktır.
– Nihai kullanım sektörlerinde yenilenebilir enerji, binalarda enerjinin %42’sini, sanayide %36’sını ve ulaşımda %17’sini sağlayacaktır.
– AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaştırma hedeflerini tutturması için, elektrikli araçlar dahil tüm yenilenebilir enerji kaynaklı ulaşım seçeneklerine ve hem ileri teknoloji, hem de geleneksel biyoyakıtlara gereksinim duymaktadır.

Rapor, Avrupa Komisyonu’nun Kasım 2016’da başlayan ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için bir çerçeve sunan “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji” çalışmasının devam eden görüşmelerine de katkı sunuyor.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

EKOIQ 75. Sayısı çıktı! İçinde neler mi var?

Önceki Haber

Altyapıda Verimlilik ve Büyüme Sağlarken İklim Hedeflerine Ulaşmak

Sonraki Haber

Diğer Haberler