EverGreenCoin (EGC), kripto para dünyasında adını yeni yeni duyurmaya başlayan ve çevre dostu olduğunu ilan ederek diğer kripto paralardan farklılaşan bir yapıya sahip. İşlemlerinde bitcoin gibi çok fazla elektrik harcamayan sistemin, çevre dostu bir para birimi olmakla birlikte çevre hareketi olmak ve paradigma değişimi yaratmak için tasarlandığı ifade ediliyor.

EverGreenCoin (EGC), yeni bir para biriminden daha fazlası, genel anlamda ta­nımlandığı şekliyle bir kripto para. EGC’yi diğer kripto paralardan ayı­ran yönü ise “yeşil” olması. EGC, “Çevremiz ve yaşadığımız dünyayı sorumlu bir şekilde ele alarak, daha önemli odak noktalarımızı destekle­mek için kullanılan bir mekanizma” olarak tanımlanıyor.

EGC, bitcoin’in sınırları ne olursa olsun neredeyse sıfır bedelle dün­yadaki herhangi bir yere transfer edilebilme gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda bitcoin’e nazaran çok daha hızlı işlem yapabildiği de belirtiliyor. Bu da bir bitcoin transferi için geçen süre zarfında EGC ile birçok işlem yapılabileceği anlamına geliyor. Bitcoin’den fark­lı olarak bunu daha çevreci bir yol ile yapıyor. Bir kripto para altyapı algoritması olan “Proof of Stake” metodolojisini kullanan sistem ile herhangi bir bilgisayardaki kelime işlemcisinden daha fazla elektrik harcanmıyor, bilgisayarınız açıkken bile bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Sisteme üye olan kişilerin getiri miktarı konusunda da herhangi bir endişe duymasına gerek kalmıyor, çünkü sistem kullanıcılara yükleye­cekleri ücretsiz EGC yazılımı aracı­lığıyla hisseleri üzerinden yıllık %7 oranında bir getiri sağlıyor.

Sistemin internet sitesinde yer alan bilgiye göre sistem kişisel bilgileri­nize de ihtiyaç duymuyor. Böylece bilgilerinizin kaybolması veya ça­lınması gibi bir endişe yaşanmıyor. Ayrıca kripto para biriminin hü­kümetler ve bankalar tarafından sıfır manipülasyona uğrayabileceği bilgisi verilirken bunun da nedeni EGC’nin basılı veya “madenden çı­karılmış’” olmamasına bağlanıyor. Kripto para biriminin gerçek değeri­ni çevreye duyarlı bir yaklaşımla sis­temin belirleyeceği de ifade ediliyor. Ayrıca, EGC’nin çevresel amaçları için varlık potansiyelini artırarak kendinize ve tüm canlılara yardımcı olabileceğiniz söyleniyor.

EGC “şubeler” halinde düzenle­nen bir sisteme sahip ve şu an için dört dalı var: EGC Cannabis, EGC Gardens, EGC Renewables ve EGC Water. Her şube kendi uzmanlık alanına odaklanırken diğer şube­lerle birlikte koordine ediliyor ve EGC’nin hedefleri doğrultusunda çalışmak için kaynakları paylaşıyor. Bu şubelerin merkezinde ise EGC Vakfı bulunuyor. Merkez, bir ağacın gövdesine çok benzer bir şekilde, kollara kaynak temin ederken bü­yümeyi de koordine ediyor. Yeni şu­belerin de, yeni bir odak alanı oluş­turmak için yeterli topluluk katılımı olduğunda ortaya çıkabileceği vur­gulanıyor. Nihai hedef ise aynı görü­şe sahip insanların bir araya geldiği bir ağ oluşturarak, her birinin en çok bilgiye sahip oldukları alanlara odaklanması ve çevresel başarıyı ge­tirecek bir organizasyon olmak.

EGC madencilik ve kripto para endüstrisine farklı bir şekilde yak­laşıyor: Gezegenin sınırlı değerli kaynaklarını çok fazla elektrik tüke­terek en büyük ölçekte boşa harca­yan bir endüstriden, hem gezegen hem de insanları için kârlı ve zengin bir sonuca ulaşacak bir yapı. Sistem ile elde edilecek kârlarla, örneğin, ormancılık ve yaban hayatı rehabi­litasyonu gibi çevresel restorasyon projeleri aracılığıyla çevreye yatırım yapılması planlanıyor.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

“Blockchain Bütün Endüstrilerde Yer Bulmaya Başlayacak”

Önceki Haber

Organik, Ne Kadar Organik?

Sonraki Haber

Diğer Haberler