Ashoka Türkiye ve imece’nin hazırladığı Türkiye Sosyal İnovasyon Ekosistem Haritası’nın lansmanı 30 Mart’ta gerçekleştirildi. Sosyal inovasyon alanındaki aktörlerin hangi alanlarda çalıştıklarını ve nasıl işbirlikleri yaptıklarını görünür kılmak, buradan hareketle geliştirilmesi gereken alanları birlikte tespit etmek ve bu alanlar etrafında işbirlikleri gerçekleştirmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan harita, sürekli güncellenebilen, karmaşık yapı ve ilişkileri harita ve ağlar üzerinden görselleştirmeye yarayan dijital platform Graph Commons kullanılarak yapıldı. Ekosistemde bulunan 132 kurumun 78’i ortak çalışarak birlikte proje ve işbirliği yapıyor. 132 organizasyonun yapısına göre dağılımı ise şöyle: Destek mekanizması / katalizör (41), vakıf / dernek (25), şirket (25), devlete bağlı kuruluş (20), üniversite (9), finansal kuruluş (10), medya (2).

Türkiye’nin İklim Politikaları Cinsiyete Duyarlı Değil

Previous article

Anadolu Efes ve WWF-Türkiye’den Akıllı Tarım

Next article

You may also like