YAZI: Nevra YARAÇ

Eskişehir’de Ocak 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Büyük Ova ilan edilen Alpu Ovası, aynı yıl alınan bir kararla bu kez termik santral alanı ilan edildi. Tepebaşı ilçesi sınırları içinde, sulu tarım yapılan verimli arazi üzerine termik santral, yeraltı maden işletmesi ve kül düzenli depolama tesisi kurulması planlanıyor. Eylül 2017’de başlatılan ÇED süreci Ocak 2018’de tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Özelleştirme ihalesi ise bir süre önce üçüncü kez ertelenerek 15 Ağustos’a uzatıldı. EÜAŞ’ın geliştirdiği projeye göre kurulu gücü 1080 MW olan kömür yakıtlı, yaklaşık 1,8 milyar dolar bedelli proje kapsamında 1125 hektarlık üretim alanının yaklaşık 116,8 hektarlık kısmında santral sahası, yaklaşık 30 hektarlık kısmında ise kömür stok sahası tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor. Toplam kurulu gücü 3×360 MWe, ısıl gücü ise 900×3 MWt olarak öngörülen Alpu Termik Enerji Santralı’nda ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6,3 milyon ton yerli kömür (linyit) yakılacak. Santral işletmeye geçtiğinde yılda 1,6 milyon ton taban külü ve uçucu kül ile 350 bin ton alçıtaşı olmak üzere toplam 1 milyon 950 bin ton atık oluşacak. Eskişehir halkı ise bu projeye hiç de olumlu bakmıyor ve “istemiyoruz” diyor. Öte yandan Resmi Gazete’de 26 Nisan’da yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Alpu Ovası’na yapılmak istenen termik santral için bazı taşınmazların EÜAŞ tarafından acele kamulaştırılacağı ilan edildi. Kamulaştırılacak alanların büyüklüğü yaklaşık 1100 futbol sahası büyüklüğünde. İlerleyen sayfalarda Eskişehir’de görüştüğümüz yetkililerin santralı neden istemediklerine dair görüşlerini, olumlu kararı verilmesine rağmen soru işaretleriyle dolu ÇED raporuna ilişkin değerlendirmeleri bulacaksınız.

İLGİLİ YAZILAR

“Eskişehir Kıymetlidir”

ÇED Raporunda Olanlar, Olmayanlar

Hayatı Değişen Çiftçiler, Suyu Yok Olan Bir Bölge…

“Çocuklarımıza Felaket Bırakmamalıyız”

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Türkiye’de Linyit Santralları, Su İhtiyaçları ve Atıkları

Önceki Haber

“Eskişehir Kıymetlidir”

Sonraki Haber

Diğer Haberler