Türkiye’nin enerji alanındaki gündemini uzun bir zamandır yerli ve milli enerji politikası oluşturuyor. Bu politika çerçevesinde konulan hedeflerle birlikte rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji alanında yatırımların artmaya başladığını görüyoruz. Ancak madalyonun öteki yüzü bizi karamsarlığa itiyor. Sebep ise, linyit yakıtlı termik santrallar. Türkiye’de işletilen toplam 27 kömürlü termik santralın 14’ü linyit yakıtlı. 24 tanesi de yolda. Anlayacağınız, etrafımız termik santrallarla çevriliyor ve teslim olmamız isteniyor! Bu teslim çağrısına ise en güçlü tepki Eskişehir, Tekirdağ ve Çanakkale’den geliyor ve hep bir ağızdan bölgelerinde termik santral istemediklerini güçlü bir şekilde haykırıyorlar. Sularına, topraklarına, havalarına kısacası yaşadıkları yerdeki doğaya sahip çıkıyorlar. Bize de onların termik santrala karşı olan bu güçlü duruşlarını, termik santrallara neden karşı olduklarını anlatmak düşüyor.

Yerli ve milli enerji politi­kası, yerli kaynakları so­nuna kadar kullanarak Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamayı ve enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı kapatmayı hedefliyor. Sorun, Türkiye adına bu noktada başlıyor diyebiliriz, çünkü bu politika daha çok yerli kömürün, yani linyitin kullanımı­na odaklanmış durumda. Kömürlü termik santralların iklim değişikli­ğine yaptığı etki ve linyitin kendi özelinde çevresini her anlamda en çok kirleten kaynaklar arasında ol­ması da hesaba katılınca işler iyice karmaşık bir hal alıyor. Küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altın­da tutmayı hedefleyen Paris An­laşması ile ülkelerin “kömürden çıkış” tarihlerini açıklamaya baş­ladıklarını da hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Türkiye ise, teşviklere rağmen lin­yiti de kapsayan kömürlü termik seçeneğinin yatırımcılar açısından çok ekonomik olmayabileceği sap­tamalarını göz önüne almıyor ve kömürlü termik santrallara olan yatırımını sürdürüyor. İlerleyen sayfalarda çok daha detaylı bilgileri bulacaksınız ama birtakım verileri şimdiden paylaşalım: Türkiye’de 2005-2015 yılları arasında bulu­nan yeni rezerv kaynakları ile top­lam linyit rezervinin 2015 sonu itibarıyla 15 milyar tonu aştığı belirtiliyor. Ülkenin farklı bölgele­rinde 2017’nin sonu itibarıyla işle­tilen toplamda 27 kömürlü termik santral bulunuyor ve bunların 14 tanesini ise linyit yakıtlı termik santrallar oluşturuyor. Bu santral­ların işletmedeki kurulu kapasitesi ise yaklaşık 9167 MWe. İşletme­deki termik santrallara ek olarak bir de kurulması planlananlar var: 2017 sonu itibarıyla 14 tane lisans sürecinde, üç tane ilan edilen, üç tane inşa halinde dört tane de li­sans almış toplamda 24 linyitli termik santral mevcut. Bu santral­ların toplam kurulu gücünün ise 16.420 MWe olacağı hesaplanıyor. Anlayacağınız, etrafımız termik santrallarla çevriliyor ve teslim ol­mamız isteniyor!

Bu teslim çağrısına ise en güç­lü tepki Eskişehir, Tekirdağ ve Çanakkale’den geliyor ve hep bir ağızdan bölgelerinde termik santral istemediklerini güçlü bir şekilde haykırıyorlar. Sularına, topraklarına, havalarına kısacası yaşadıkları yerdeki doğaya sahip çıkıyorlar. Bize de onların termik santrala karşı olan bu güçlü du­ruşlarını, termik santrallara neden karşı olduklarını anlatmak düşü­yor.

Sürdürülebilir bir gelecek için önümüzde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları du­ruyor. Aslına bakarsanız bu bir se­çenekten çok zorunluluk. IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Ajan­sı) geçtiğimiz Nisan ayında ya­yımladığı yeni yol haritasında, küresel sıcaklık artışını iki dere­cenin altında tutmak için enerji dönüşümünün altı kat daha hız­lanması gerektiğini açıkça belir­tiyor. Belki bizim de artık ger­çek anlamda yerli ve milli enerji kaynaklarımıza, yani rüzgara ve güneşe yüzümüzü dönmemizin vakti çoktan gelmiştir…

İLGİLİ YAZILAR:

Türkiye’de Linyitli Termik Santrallar ve Linyit Rezervleri-Linyitin Geleceği Yok

Türkiye’de Ne Kadar Kömür Üretiliyor, İthal Ediliyor, Nerelerde Kullanılıyor?

En Tehlikeli ve Kirli Katı Fosil Yakıt: Linyit

Türkiye’de Linyit Santralları, Su İhtiyaçları ve Atıkları

Eskişehir, Verimli Tarım Arazisine Termik Santral “İstemiyor!”

Çanakkale’nin Termik Santral ile Sınavı: Kaz Dağları Yaşam Mücadelesini Kazanabilecek mi?

“Termik Santral Olacak Gibi Değil Yaa!” Cehennemi Görmek ve Göstermek

“Temiz Hava Solumak Bir Haktır”

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

“Ağaç Kardeşliği” 14 Bin Çocuğa Ulaştı

Önceki Haber

Türkiye’de Linyitli Termik Santrallar ve Linyit Rezervleri-Linyitin Geleceği Yok

Sonraki Haber

Diğer Haberler