İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Tam Gaz

YAZI: Elif Gökçe ŞAHİN, [email protected]

Birleşmiş Milletler Çevre Plat­formu (UNEP) ve Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı Nisan ayında “Yenilenebilir Enerji Ya­tırımlarındaki Küresel Eğilimler 2018” (The Global Trends in Renewable Energy Investment 2018) adlı bir rapor yayımladı. Rapora göre, 2004 yılından beri yeşil enerji yatırımları dünya ça­pında toplam 2,9 trilyon dolara ulaşırken, 2017 yılında en çok yatırım yapan ülke olan Çin’deki yatırımlar önceki seneye göre %31 artış gösterdi. 2017 yılında, güneş enerjisi yatırımları %18 artarak 160 mil­yar dolar seviyesine ulaştı. Büyük HES dışında yenilene­bilir enerji yatırımları toplamı ise 279,8 milyar dolar dü­zeyine erişti. 2017 yılında yenilenebilir enerji kapasitesi 157 GW artarken, fosil yakıt kaynaklı enerji kapasitesi net artışı, kapanan santrallar düşüldüğünde 70 GW se­viyesinde kaldı.

2017 yılı içinde büyük çaplı fotovoltaik güneş enerji tek­nolojilerinin maliyetleri %15 düşüş göstererek MW/saat başına 86 dolar seviyesine geriledi. Özellikle düşen güneş enerjisi maliyetleri nedeniyle 2017 yılında, dünya çapında güneş enerjisi kapasitesi 98 GW artarak, fosil yakıttan daha fazla artış göster­miş oldu. Bu artışın 53 GW’ı Çin’den kaynaklandı. Amerika’da ise Başkan Trump’ın iklim politikalarının belir­sizliği nedeniyle yenilenebilir enerji yatırımları önceki seneye göre %6 oranında geriledi. Bu artışla birlikte yenilenebilir enerjinin toplam kapasite içindeki payı %12,1 seviyesine ulaştı. Raporda, halihazırda enerji ka­pasitesine hakim olan fosil yakıtların azaltılarak, 2050 yılına kadar yerini tamamen yenilenebilir enerjiye bı­rakmanın Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmaktaki tek yol olduğunu belirtiliyor.

Kaynak: http://fs-unep-centre.org/sites/default/ files/publications/gtr2018v2.pdf

Karbon Fiyatlandırma Girişimleri Artıyor ama Hâlâ Yeterli Değil

Dünya Bankası ve Ecofys tarafından Mayıs ayında “Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri” (State and Trends of Carbon Pricing 2018) adlı bir rapor yayımlandı. Rapora göre, 2017 yılında ulusal ve bölgesel birçok karbon fiyatlandırma çalışması yapıldı. 2018 yılında ise uluslararası karbon fiyatlandırma mekanizmalarının devreye girmesi bekleniyor.

Kasım 2017’de gerçekleşen COP23’te küresel karbon salımının %56’sını temsil eden 88 taraf devlet, Paris Anlaşması’na yönelik taahhütlerini yerine getirmek için karbon fiyatlandırmasını bir araç olarak kullanacaklarını belirttiler. Halihazırda toplam değeri 82 milyar dolara denk gelen 25’i Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve 26’sı Karbon Vergisi olmak üzere toplam 51 karbon fiyatlandırma girişimi mevcut. Bu girişimler yoğunlukla Asya ve Amerika kıtalarında ve dünya karbon salımının %20’sine denk gelen 11 gigaton karbon eşdeğerini (11 GtCOe) kapsıyor. Girişimlerde karbon fiyatı 1 dolardan 139 dolara kadar değişiyor. Girişimlerin çoğunda 2018 yılında karbon fiyatı artışı da gözlemlendi. Örneğin Avrupa Birliği ETS’sinde ton karbon eşdeğeri başına 7 dolar olan fiyat 16 dolara yükseldi. Fransa’da karbon vergisi ton başına 38 dolardan 55 dolara, İsviçre’de ise 88 dolardan 101 dolar seviyesine yükseldi. Bu artışlara rağmen çoğu girişimde karbon fiyatı Paris Anlaşması’nda önerilen 40-80 dolar aralığının altında kaldı.

Rapora göre, 2018 yılında ETS ve karbon vergilerinin toplamı ise 2017 yılına oranla %56 artış göstererek 82 milyar dolar seviyesinde gerçekleşiyor.

Kaynak: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ handle/10986/29687/9781464812927.pdf

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Yeşil Ekonomiden Önce Gelen: Katılımcı, Özgür ve Demokratik bir Ülke

Önceki Haber

Döngüsel Ekonomi Çalışmalarına 250.000 Euroluk Yeni Bir Fon!

Sonraki Haber