Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 Eylül ayında ilan edilen 17 Küresel Hedef’ten 7’ncisi olan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınmasını ve küresel enerji verimliliği ilerleme oranının artırılmasını amaçlıyor.

Günlük hayatımızı sürdürebilmek için kuşkusuz enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ancak kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların elektrik üretiminin ana unsurları olması, gezegenimizin varlığını sürdürebilmesinin önünde giderek daha fazla engel teşkil etmeye başladı. Nitekim enerji üretimi iklim değişikliğinin ana unsurlarından biri. Sera etkisi yapan gazların %60’ı enerji üretiminden kaynaklanıyor. Hem doğanın hem de insanlığın bu tehlikeyi bertaraf edebilmesi ise ancak erişilebilir ve temiz enerjiye geçişle mümkün olacak.

5 Kişiden 1’inin Elektriği Yok

Öte yandan, elektrik talebi her geçen gün artarken dünya genelinde 1,2 milyar insan, yani her beş kişiden birinin elektriğe erişimi yok. Büyük oranda Afrika ve Asya’da yaşanan bu durum, çocukluktan itibaren insanların hayatını etkileyerek onları sağlık, eğitim gibi yaşamsal hizmetlerden mahrum bırakıyor. Dünyada 2,8 milyar insan ise mutfakta odun, kömür gibi yakacakları kullanıyor. Bu da milyonlarca insanın her yıl kapalı mekan hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirmesine ya da solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanmasına yol açıyor.
Bu durumu tersine çevirmek ise yenilenebilir enerji alanına yatırım yapılmasını, enerji verimliliğine özen gösterilmesini ve erişilebilirliğin herkes için sağlanmasını gerektiriyor. Ve bu noktada tabii ki hükümetler kadar iş dünyası ve sivil topluma da büyük sorumluluk düşüyor. Bireyler olarak bizler de elektrik tüketimini, dolayısıyla karbon ayakizimizi azaltacak küçük adımlarla, örneğin kullanmadığımız zaman elektrikli aletleri fişten çekerek, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını tercih ederek büyük etkiler yaratabiliriz!

Erişilebilir ve Temiz Enerji

7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması.
7.2. 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması.
7.3. 2030’a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına çıkarılması.
7.a. 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi.
7.b. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunabilmek için altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Allianz Grubu, Kömür Projelerini Sigortalamayı Bırakacak

Önceki Haber

İklim İçin Ses Vermeye Hazır mısınız?

Sonraki Haber

Diğer Haberler