Italian Exhibition Group tarafından düzenlenecek Ecomondo ve Key Energy fuarları 6-9 Kasım tarihleri arasında Rimini Expo Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerindeki en gelişmiş sirküler biyoekonomi deneyimleri, atık yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi konular ele alınacak.

YAZI: Bulut BAGATIR

Yeşil ekonomi alanındaki farklı paydaşları bir araya getiren Ecomondo 22. Ulus­lararası Malzeme ve Enerji Geri Ka­zanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı ile Key Energy 12. Uluslarara­sı Sürdürülebilir Enerji ve Mobilite Fuarı, 6-9 Kasım tarihleri arasında İtalya’nın Rimini kentinde gerçek­leşecek. Türkiye organizasyonunu Bee2Bee’nin yürüttüğü, Italian Ex­hibition Group tarafından Rimini Expo Merkezi’nde düzenlenecek fuarlarda Avrupa Güvenlik ve İşbir­liği Teşkilatı (AGİT) ülkelerindeki en gelişmiş döngüsel biyoekonomi deneyimleri, atık yönetimi, enerji ve­rimliliği ve yenilenebilir enerji gibi konular tartışılacak.

Bu yıl 22. kez düzenlenecek Eco­mondo Uluslararası Malzeme ve Enerji Geri Kazanımı ve Sürdürüle­bilir Kalkınma Fuarı’nda plastikler için Avrupa stratejisi ve gelişimi, AGİT ülkelerindeki en gelişmiş döngüsel biyoekonomi deneyimle­ri, atık yönetimi ve kullanımı için uygulanan Endüstri 4.0, su kaynak­larının korunması, geri kazanımı ve yeniden kullanılması başlıkları ele alınacak.

Başlıklar, Profesör Fabio Fava baş­kanlığındaki Ecomondo Teknik-Bi­lim komitesi tarafından yönetilecek ve gerek İtalya gerekse yurtdışından gelen yüksek profilli uzmanların ve kuruluşların katılımıyla gerçekle­şecek olan toplantıların ve konfe­ransların ana gündem maddelerini oluşturacak.

Fuar kapsamında yer alan ve 7 Ka­sım günü gerçekleşecek “Döngüsel Ekonomi’de plastikler için Avrupa stratejisi nasıl uygulanmalıdır?” konferansı ise oldukça dikkat çeki­ci. Buradaki hedef, “Plastikler için Avrupa Stratejisi” konu başlığı al­tında Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan ve akabinde Brüksel’in direktifleriy­le yasaklanan pipet gibi ürünlerin ardından devam eden sürece destek olmak ve süreci daha ileriye götür­mek. Konferans, biyobazlı, geridö­nüşümlü ve geleneksel plastik en­düstrilerine, yüzleşmeleri gereken yeni pazar zorluklarını da anlatmayı hedefliyor.

Key Energy 12. Uluslararası Sür­dürülebilir Enerji ve Mobilite Fuarı ise katılımcıları güneş, depolama, rüzgar ve verimlilik sektörleriyle buluşturacak. Çok uzak olmayan bir tarihte elektriğimizin neredeyse yarısını rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerden elde edeceğiz ve tahminlere göre toplam araç sayısının %55’i kadar elektrikli araç kullanarak seyahatlerimizi ger­çekleştireceğiz.

Avrupa şehirlerinde karbondioksit oranının ciddi oranda düşmesini de kapsayan bu tahminler, 6-9 Kasım 2018 tarihlerinde Ecomondo fua­rıyla eş zamanlı düzenlenecek Key Energy fuarının da ana maddesi ola­cak. Fuarda aynı zamanda sanayide ve konut sektöründe enerji verimli­liği için çözümler sunulacak.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Doğayı Seven Çocuklar için YesilCocuk.com

Önceki Haber

“Yeni bir Düzenlemeyle Güneş Sektöründe Yükseliş Devam Edecektir”

Sonraki Haber

Diğer Haberler