Türkiye’nin güneş enerjisi alanında yaptığı yatırımlar hız kazanırken, buna bağlı olarak birçok Türkiyeli firma adını dünyanın birçok yerinde duyurmaya başladı. Solimpeks de bu firmalardan biri. 80’den fazla ülkeye güneş enerjisi ürünleri ihraç eden firmanın Genel Müdürü Gazi Çelebi ile güneş sektöründe önümüzdeki dönemde firma olarak neler beklediklerini ve yeni projelerini konuştuk.

YAZI: Bulut BAGATIR

Türkiye güneş elektriği alanında geçtiği­miz yıl hızlı bir büyüme yaşadı. Sonra da hızlı bir duraklama dönemine geçildi. Güneş enerjisi sektörünü önümüzdeki dönemde neler bekliyor sizce? Solim­peks olarak sizin planlarınız neler?

Önümüzdeki dönemde devlet teşviki daha kapsamlı hale getirilir, kalite ve verimlilik anlamında kriterler daha net çizgilerle belirlenirse pazarda­ki büyümenin devam edeceğine inanıyoruz. Solimpeks olarak ka­liteli ve yüksek verimli ürünlerin yanı sıra sektörde ciddi bir tecrü­beye sahibiz. Bu nedenle hem Türkiye’de hem de yurtdışında ürünlerimize olan talep gide­rek artıyor. Bu çerçevede sürekli yeni yatırımlar yapıyoruz. Mesela yeni satın aldığımız lazer makinesi ile üretim kapa­sitemizi önemli oranda artır­dık. 2018 yılı itibarıyla ısı pompası üreti­mine başladık ve bu alanda da üretime yö­nelik yatırımlar gerçekleştirdik. Ayrıca ge­len talepler so­nucunda emaye tank olarak bilinen bir ürün grubunun da üretimine başladık. Güneş enerjisi sek­törü devlet teşviklerine göre değişkenlik gösterir. Son mevzuata göre bir durakla­ma olsa bile yeni bir düzenlemeyle yük­selişinin devam edeceğini düşünüyoruz.

Sektörün önemli bir oyuncusu olarak özellikle mevzuatlar bağlamında devlet­ten beklentileriniz var mı?

Geçtiğimiz dönemde güneş enerjisinden elektrik üretimine dayalı santrallar için Türkiye genelinde 600 MW’lık lisans ve­rildi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından verilen bilgiye göre şu anda lisanslı ve lisanssız santralların toplam kurulu gücü 4.590 MW oldu. 2018 yılının başında çatısına güneş santralı kurmak isteyenlere de ciddi kolaylıklar sağlan­dı. Ancak KDV muafiyeti, proje ve kabul süreçlerinin kolaylaştırılması gibi birçok konuda değişiklik gerekiyor. Ayrıca öz tüketim modeli için yıllık mahsuplaşma, mini yenilenebilir enerji kaynak alanları­na kapasite oluşturulması gibi modellere yönelik de çalışmalar yapılması şart.

80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleş­tiriyorsunuz. Son zamanlarda ise am­bargolar üzerinden ticaret savaşları adı verilen yeni bir dönemden bahsediliyor. Siz bu konuda bir önlem aldınız mı veya alacak mısınız?

Herhangi bir ülke ya da bölgeye angaje çalışmıyoruz. Altı kıtada hem güney ya­rımkürede hem kuzey yarımkürede pazar­ larımız var. Güneş enerjisi sektörü zaten teşviklerle, yani devlet politikaları ile yü­rüyen bir sektör ve dalgalanmalara bu sebeple ­alışığız. İhracat yaptığımız yaklaşık 80 ülkenin en az 20’si değişkendir. Do­layısıyla bir ülkeye ambargo uygulanması ya da o ülkenin anti-damping uygulaması ile teşviklerin kaldırılması ve pazarın dur­ması bizim için aynı şey ve bu tür  durum­lar bizim genel işleyişimizi etkilemez. Bir ülke giderse bir başka pazar ve ülke ile yolumuza devam ederiz.

Solimpeks olarak son dönemde pasif ev projelerine yoğunlaştığınızı görüyoruz. Sizi böyle bir yatırım yapmaya iten ne­denler neler?

Gelecekte önümüze çıkacak en büyük so­runlardan biri enerji olacak. Bu çerçevede elimizde çok önemli, kıymetli bir enerji kaynağı olan güneş var. Güneş enerjisin­den faydalanmak elbette önemli ama bu enerjiyi verimli olarak üretmek ve kullan­mak da son derece mühim. Pasif, bir diğer adıyla sıfır enerji evlerine odaklanmamı­zın en önemli nedenleri arasında bu  bilin­ci oluşturmak, enerjide sürdürülebilirlik sağlamak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek yatıyor. Sadece evler­de değil doğru tasarlanmış tüm binalarda pasif enerji yaratmak mümkün. Bunun örnekleri dünyada ve Türkiye’de hızla ar­tıyor. Biz de 2016 yılında Mardin’de 130 dairelik bir siteyi pasif enerjiyle buluştur­duk. Kat malikleri bugün bu sitede kışın sadece 50 TL aidat ile hiçbir enerji masra­fı oluşturmadan yaşıyor. Pasif ev uygula­malarımızda dünyanın en verimli panelini kullanıyoruz ki uzun yıllar boyu verimli bir üretim sağlasın.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Yeşil Ekonominin Paydaşları İtalya’daki Ecomondo Fuarı’nda Buluşuyor

Önceki Haber

Ekosistem Tahribatının En Ağır Bedeli: Su Krizleri

Sonraki Haber

Diğer Haberler