Su… Dünyanın en değerli kaynağı. Yediklerimizden giydiklerimize, tükettiğimiz enerjiye kadar yaşamımızın her alanında su var. Ancak çoğu zaman hiç tükenmeyecek gibi gördüğümüz bu kaynağın da bir sonu var. İklim değişikliği, nüfus artışı, değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle temiz su kaynakları giderek ciddileşen bir tehditle karşı karşıya. UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasına göre ise dünya çapındaki okulların sadece %69’unda temel içme suyu, %66’sında temel sanitasyon, %53’ünde temel hijyen hizmeti mevcut.

Her çocuğun kaliteli bir eğitim alma hakkı var, buna okulda bulundukla­rı süre içinde içme suyu, sanitasyon ve hijyene erişim de dahil. Günleri­nin büyük bölümünü okulda geçiren çocuklar (özellikle de kız çocukları için) bu hizmetlerin varlığı, onların öğrenmeleri, sağlıkları ve saygınlıkları üzerinde etkili oluyor. İçme suyu, sa­nitasyon ve hijyen (WASH) verilerini küresel ölçekte toplayan Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF JMP (Ortak İz­leme Programı) tarafından hazırlanan “Okullarda İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen: 2018 Durum Raporu”, WASH ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve göstergeleri ilişkisini ortaya koyuyor. UNICEF 90’dan fazla ülke­de Okullarda WASH programları uy­guluyor ve bu programlarla her yıl or­talama 3 milyon çocuğa ulaşıyor. 2016 verilerini içeren rapora göre:

-Okulların sadece %69’unda temel içme suyu hizmeti mevcut. 570 mil­yon çocuk okullarında bu hizmetten yoksun. Her dört ilkokuldan birinde içme suyu hizmeti bulunmuyor. Orta­öğretim düzeyinde bu oran altıda bire düşüyor. Temel içme suyu hizmeti, suyun geliştirilmiş bir kaynaktan te­min edilen ve araştırma yapıldığı sıra­da okulda kullanılabilen su anlamına geliyor.

-Okulların yalnızca %66’sında temel sanitasyon hizmeti mevcut. 620 milyon çocuk, okullarında bu hizmetten yok­sun. Her beş ilkokuldan birinde ve her sekiz ortaokuldan birinde sanitasyon hizmeti bulunmuyor. Temel sanitasyon hizmeti, araştırma sırasında okullarda kız ve erkek çocukların ayrı ayrı kul­lanabilecekleri geliştirilmiş sanitasyon imkanlarının varlığı anlamına geliyor.

-Okulların sadece %53’ünde temel hijyen hizmeti mevcut. Yaklaşık 900 milyon çocuk okullarında bu hizmet­ten yoksun. Her üç ilkokuldan birinde herhangi bir hijyen hizmeti bulunmaz­ken ortaokulların dörtte birinden faz­lasında bu hizmet yok. Temel hijyen hizmeti, araştırma sırasında okullarda su ve sabunla el yıkama imkanlarının bulunması anlamına geliyor.

Temiz su, insan hayatı için olmazsa olmaz. Ancak genel anlamda dünyada 1,1 milyar insanın bu kaynağa erişimi bulunmuyor. 2,4 milyar insan ise uy­gun hijyen koşullarından yoksun. Kirli suyun ve hijyen koşullarının neden ol­duğu hastalıklar her yıl savaş da dahil şiddet uygulamalarından daha fazla insanın hayatına mâl oluyor. Ve bu durumun daha da kötüleşmesi bekle­niyor: 2025’te dünya nüfusunun üçte biri su kıtlığıyla karşı karşıya kalabilir. Sözün kısası, sağlıklı toplumlar sağlıklı bir gezegenin korunmasına yardımcı olurken, sağlıklı bir gezegen de sağlıklı toplumların temelini oluşturuyor.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

 “Sürdürülebilirliğin Finansmanı Ekonominin Yeni İtici Rüzgarıdır”

Önceki Haber

Toyi ile Her Şey Oyuncak Olabilir!

Sonraki Haber

Diğer Haberler