Kullandığımız suyun büyük bölümü nereye harcanıyor? İklim değişikliğine uyumun temelinde ne var? Çatışmalar ve savaşlar su ile ne kadar ilişkili? Herkes için erişilebilir, güvenilir su ve hijyen mümkün mü? Yeraltı sularına gereken önem veriliyor mu? Su sorununun çözümü, bu soruların yanıtlarını bilmekten geçiyor.

Değişen iklim koşularında yeterli miktarda temiz su arzını güvence altına almak dünyanın en acil çözüme ihtiyaç duyan sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel zorluklarından biri. Bir­leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hazırladı­ğı beş madde, bu zorluğu aşabilmek için suyla ilgili bilmemiz gereken gerçekleri ortaya koyuyor.

1-Kullandığımız suyun büyük bölümü tarım için har­canıyor: Tarım, dünyadaki suyun %70’e yakınını kullanarak temiz su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu oran yoğun tarım yapılan Pakistan gibi ülkelerde %90’a kadar yükselebiliyor. Gıda atığını azaltmadan ve tarımda verimli su kullanımı yöntemlerini uygulamadan, nüfus artışıyla birlikte önümüzdeki yıllarda su talebini karşılamak iyice zorlaşacak.

2-İklim değişikliğine uyum, suyun dağıtımı ve kali­tesindeki değişimlere karşılık verebilmekten geçiyor: İklim değişikliği su kaynaklarına erişimi ve bunların kalitesi­ni etkiliyor. Gezegen ısınırken, seller ve kuraklıklar gibi aşırı ve düzensiz hava olayları giderek sıklaşıyor. Isınan atmosfer daha fazla nem tutuyor. Suyun kalitesi de değişiyor. Artan nehir ve göl sıcaklıkları çözünmüş oksijeni azaltıyor. Aynı za­manda su yaşamı ve insanlar için zehirli olan zararlı algler için uygun ortam yaratıyor. İklim değişikliğine uyum, daha dayanıklı su altyapısına yatırım gerektiriyor.

3-Su, çatışmaların kaynağı ve savaşların hedefi oluyor: Ortadoğu’daki çatışmalardan Afrika ve Asya’daki protestola­ra su, sivil kargaşa ve silahlı çatışmalarda giderek artan bir rol oynuyor. Ülkeler ve bölgeler sık sık suyun yönetimi ko­nusundaki anlaşmazlıklarını çözmek durumunda kalıyorlar. Mevsimsel su arzlarındaki çarpıcı değişimler krizler ortaya çıkana kadar genellikle göz ardı ediliyor. Bu da tarımsal çıktı­yı, göçleri ve insanların esenliğini etkileyerek yerel, bölgesel ve küresel istikrara tehdit oluşturuyor.

4-Milyarlarca insanın güvenilir, erişilebilir su ve hij­yene erişimi yok: Birleşmiş Milletler verilerine göre 2,1 milyar insan bu durumdan mustarip. 4,5 milyar ise hijyenik tuvaletlerden yoksun. Bu kirli su, her yıl milyonlarca insanın çeşitli hastalıklara yakalanmasına ve can kayıplarına yol açı­yor. Nehirler ve musluk suyu, üretim tesislerinin endüstriyel solventlerini, lisanslı olmayan altın madenlerinden cıvayı, hayvan atıklarından virüsleri, tarlalardan da nitrat ve pesti­sit gibi kimyasal ve bakteriyel kalıntıları taşıyabiliyor.

5-Yeraltı suyu dünyanın en büyük temiz su kaynağı. Ancak bu göz ardı ediliyor ve kaynaklar haddinden fazla sömürülüyor: Yeraltı sularının miktarı tüm gezege­nin nehirleri ve göllerindeki su miktarının 25 katı. 2 milyar insan, temel içme suyu kaynağı olarak yeraltı sularına ba­ğımlı ve sulama için kullanılan suyun yarısı da yeraltından geliyor. Böylesi bir bağımlılığa rağmen, yeraltı sularının miktarı ve kalitesi konusunda bilinenler çok az. Bu durum da aşırı kullanıma yol açıyor. Dünyanın tahıl ambarı olan ülkelerinde yeraltı su kaynakları tükenmek üzere.

Bu yıl Dünya Su Günü’nün teması “Kimseyi Arkada Bırakmamak”tı. Gezegende yaşayan 7,5 milyar insan için su güvenliği olan bir dünya yaratmak çok fazla çaba ge­rektiriyor. Neyse ki halihazırda bu konuda atılan adımlar mevcut. Çin, kentsel yeşil alanlara yatırım yaparak kentle­ri, yağmuru emen ve selleri azaltan “süngerimsi” bir yapı­ya büründürüyor. Philadelphia, Singapur ve daha pek çok kent, sert peyzaj unsurlarını “yumuşatmak” için milyarlar­ca dolar yatırım yapıyor. Amerika’nın Temiz Su Yasası, 40 yıldır nehirlerdeki kirliliği azaltarak sahil bölgelerinin ye­niden canlanmasına yardımcı oldu. Uluslararası alanda da iş dünyasının liderleri ve hükümetler suyun değerinden bahsetmeye başladı. Bu konunun konuşulması, finansman yaratılması ve politikaların oluşturulması, milyarlarca insan için hayati önemde…

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü Başvuruları için Son Tarih 29 Temmuz!

Önceki Haber

“Döngüsel Ekonomi bir Sistem İnovasyonudur”

Sonraki Haber

Diğer Haberler