Kanıta dayalı politikalara en çok ihtiyaç duyulan zamanlardan geçerken, Dünya Ekonomik Forumu, tüm dünyadan 25 genç bilim insanını ödüllendirdi. COVID-19’un insanlığı karşı karşıya bıraktığı zorlu durum her ne kadar dikkatleri diğer araştırma çalışmalarından uzak tutsa da, farklı olguların insan ve ekoloji üzerindeki etkilerini test etme, tahminde bulunma ve açıklama ihtiyacı çok fazla.

Dünyanın önde gelen araştırma enstitüleri tarafından aday gösterilen “Class of 2020 Young Scientists” organizasyonunda, genç bilim insanları, araştırma mükemmelliği, liderlik potansiyeli ve toplumsal fayda kriterlerine göre seçildiler. 14 ayrı ülkeden, 40 yaş ve altındaki bu parlak akademisyenler, çocuk psikolojisi, kimyasal oşinografi ve yapay zeka gibi çeşitli konularda bilginin sınırlarını genişletme ve bilimin pratik uygulamalarını yaygınlaştırmadaki başarılarını ortaya koydular. Seçilenler arasında, küçük ölçekli robotlar ve sensörlerin gelişiminde biyolojik esinli tasarımlar için önemli matematiksel modeller ve fiziksel prototipler kullanan Türkiye kökenli Fatma Zeynep Temel de bulunuyor.

Bu sıra dışı 25 genç bilim insanını ve haberin ayrıntılarını buradan görebilirsiniz.

Bizi sosyal medyada takip etmek için tıklayın: LinkedIn | Instagram | Twitter | Facebook

COP26 Ertelendi Ama Mücadele Ertelenemez

Previous article

Pandemiden Sürdürülebilirlik Raporlaması Dersleri

Next article

You may also like