1 Temmuz’da Almanya, Hırvatistan’dan Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devralarak altı aylık görevine başladı. Altı aylık planını “Together for Europe’s Recovery” (Avrupa’nın iyileşmesi için hep beraber) ismiyle duyuran Almanya, COVID-19’un neden olduğu sosyoekonomik krizi atlatmaya odaklanıyor. Diğer başlıklar ise, güçlü ve yenilikçi Avrupa, adil ve sürdürülebilir bir Avrupa’ya geçiş, AB’nin güvenliğini ve değerlerini koruma ve dünyadaki yerini güçlendirme olarak öne çıkıyor.

Almanya’nın programında sürdürülebilirlik, iklim ve çevre en önemli konular gibi görünse de bazı alanlarda bu konularla ilgili yaşanan tartışmalar dikkat çekiyor. Çevre örgütleri, AB ve Mercosur (Latin Amerika Ülkelerinden Oluşan Güney Ortak Pazarı) arasında yapılması planlanan ve ısrarla gerçekleştirilmek istenen serbest ticaret anlaşmasının ormansızlaşmaya, biyolojik çeşitlilikte azalmaya ve küresel ısınmanın etkilerini artırmaya sebep olacağından korkuyor.

Almanya’nın dönem başkanlığında mücadele etmesi gereken konular ise 10 başlıkta özetleniyor:

  1. Adil bir geçişle sürdürülebilir ve dirençli bir Avrupa’ya doğru yol almak.
  2. AB’nin İyileşme Paketini ve bütçesini yeşil geçişe uyumlu hale getirmek.
  3. İklim kriziyle başa çıkmak.
  4. Karada ve suda yaşanan biyolojik çeşitlilik kayıplarını tersine çevirmek.
  5. Sürdürülebilir yiyecek tedarikine ve tarıma doğru geçiş başlatmak.
  6. Sıfır kirlilik için değişimi desteklemek.
  7. Yeni bir endüstriyel devrime (döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve yapay zeka) yol almak.
  8. Sürdürülebilirlik için kararlı bir kimyasal stratejisi oluşturmak.
  9. Çevre sorunlarında daha demokratik bir hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğünü geniş tabana yaymak.
  10. Avrupa dayanışmasını, iyi olma halini, sosyal ve çevre adaletini yükseltmek.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bizi sosyal medyada takip etmek için tıklayın: LinkedIn | Instagram | Twitter | Facebook

Pandemi “Yoksulluğa Devam” Dedi

Previous article

Çevresel Çatışmalar ve Çevre Savunucuları

Next article

You may also like