Dünya Ekonomi Forumu (WEF)’nun raporu, küresel ve döngüsel bir plastik ekonomisini ölçeklendirmedeki düzenlemeleri, standartları ve verileri, yatırım ve süreçlerle ilgili dört tür sınır ötesi zorluğu tanımlıyor. Daha döngüsel bir küresel plastik ekonomisine geçişi ölçeklendirmek için üç grup ticaret politikası eylemi öneriliyor: sınır önlemleri, iç mekanizmalar ve daha fazla şeffaflık. Raporda ayrıca COVID-19 salgınının kişisel koruyucu ekipman için tek kullanımlık plastik talebini arttırması ve tek kullanımlık ambalajlarda artışa katkıda bulunması vurgulanıyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), plastikler için daha döngüsel bir ekonomiyi ölçeklendirme fırsatlarını analiz eden bir bilgilendirme raporu yayınladı. Rapor, sınır ötesi zorlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir bir döngüsel plastik ekonomisine doğru ilerlemek için yatırım ve ticaret çözümlerini belirlemek için çevre ve ticaret uzmanlarından yararlanıyor.

“Plastikler, Döngüsel Ekonomi ve Küresel Ticaret” başlıklı not, dünyanın yılda 400 milyon tonun üzerinde plastik ürettiğini ve bunların çoğunun “kullanıldıktan sonra yanlış yönetilerek çevreye ve toplumlara zarar verdiğini” belirtiyor. Plastik atıkların yalnızca %14-18’i resmi olarak geri dönüştürülüyor ve geri dönüşüme yönelik plastik atığın büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Bu bağlamda, rapor, yasal ve sorumluluk sahibi ticaretin bir geri dönüşüm ekonomisi oluşturmasının yollarını araştırıyor.

Rapor, küresel ve döngüsel bir plastik ekonomisini ölçeklendirmede dört tür sınır ötesi zorluğu tanımlıyor: plastik atık ithalatına ilişkin yasaklar veya gereksinimler gibi düzenlemeler, standartlar ve veriler, yatırım ve süreçler. Her alanda ülkeler arasındaki farklılıklar, daha döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemedeki zorluklara katkıda bulunuyor. Örneğin, etiketleme ve kullanım standartlardaki farklılıklar, farklı geri dönüşüm plastik sınıfları oluşturmalarını gerektiriyor ve bu da toplam maliyeti arttırıyor. İşlemlerle ilgili olarak, sınır ötesi plastik atık ticaretinin çoğunun Basel Sözleşmesinin 2021’den başlayarak önceden bilgilendirilmiş bir onay prosedürü ile düzenleyeceğini belirtiliyor.

Ayrıca COVID-19 salgınının, kişisel koruyucu ekipman için tek kullanımlık plastik talebini arttırdığı da gözlemlendi. Buna ek olarak, çevrimiçi market siparişleri ve restoran satışları da tek kullanımlık ambalajların artmasına katkıda bulundu ve salgın sırasında geri dönüşüm kapasitelerinin sınırlı oluşu, geri dönüşüm işlemlerini olumsuz yönde etkiledi. Bazı hükümetler, enfeksiyon oranlarını düşük tutmak için tek kullanımlık plastikler üzerindeki yasakları geri alırken bazıları da plastik poşet kullanımındaki yasakları askıya aldı veya erteledi. Rapor, bu zorluklara rağmen plastik kirliliği sorununu çözmek için uzun vadeli eylemlere duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Rapor, daha döngüsel bir küresel plastik ekonomisine geçişi ölçeklendirmek için ise üç grup ticaret politikası eylemi öneriyor: sınır önlemleri, iç mekanizmalar ve daha fazla şeffaflık. Sınır önlemleri arasında Basel Sözleşmesi, uyumlaştırılmış sistem sınıflandırmaları, tarife indirimleri, ihracat yasakları, ticareti kolaylaştırma ve yasadışı ticaretle mücadele çabaları yer alıyor. Dahili önlemler arasında ise geri dönüşüm hizmetleri, yatırımın kolaylaştırılması, teknik yardım ve uluslararası standartlar bulunuyor. Şeffaflığı teşvik etmeye yönelik politikalar, yerel düzenleme bildirimlerini, en iyi uygulama paylaşımını ve veri izleme sistemlerini içeriyor. Rapor ayrıca, ticaret malları için uluslararası sınıflandırma sisteminin farklı plastik türlerini ayırt etmek için rafine edilmesini tavsiye ediyor. Bu tür bir ayrımın ülkelerin ticaret teşviklerini doğru bir şekilde kullanmasına ve daha kesin veri toplamayı kolaylaştırmasına yardımcı olacağını savunan rapor, plastikler için döngüsel ekonominin ölçeklendirilmesinin “atık yönetiminin ve geri dönüşümün ötesinde sistematik bir değişim” gerektirdiği sonucuna varıyor. Ayrıca plastikleri azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme yoluyla plastik yönetimi için bütünsel bir yaklaşım benimseme çağrısında bulunuyor.

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

Kolombiya’daki Ormansızlaşma Büyüyor

Önceki Haber

Sosyal Etki Forumu “Social Value Matters” 28 Eylül’de Başlıyor

Sonraki Haber

Diğer Haberler