AB yönetimi, emisyon azaltma hedefine ağaçlar, topraklar ve okyanuslar tarafından sağlanan karbon yutaklarının dahil edilmesini önererek 2030 iklim planlarını “aldatmakla” suçlanıyor.

Haber: Jennifer Rankin
Çeviri: S. Sena Akkoç

Guardian’da çıkan bir habere göre Avrupa Komisyonu bu hafta 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla “en az %55” AB emisyon azaltma hedefi çağrısında bulunacak. Öneri, sonbaharda AB’yi yüzyılın ortasına kadar bir dönüm noktası olan net sıfır emisyon taahhüdünü yerine getirmeyi amaçlayan hedefler üzerinde anlaşmaya varmak için yoğun bir siyasi savaşa zemin hazırlıyor.

Ancak eleştirmenler, Brüksel’in önerilen 2030 hedefinin gerçekte olduğundan daha yüksek görünmesini sağlayan bir “muhasebe hilesi” yaptığını ve AB’nin suçlu olduğunu söylüyor. Tartışma, ormanlar, topraklar ve okyanuslar gibi yaydıklarından daha fazla karbon emen kaynaklara atıfta bulunan “uzaklaştırma” kavramında dönüyor.

Sızdırılan yönetmelik taslağı, “2030 yılına kadar seragazı emisyonlarının azaltılması ve uzaklaştırmaların artırılması gerektiğini, böylece net seragazı emisyonlarının, yani hapsetmelerin düşülmesinden geriye kalan emisyonların ekonomi genelinde ve yurt içinde 1990 seviyelerine kıyasla 2030’a kadar en az %55 azaltılması gerektiğini” belirtiyor.

Tasarının Mart ayında yayınlanan bir önceki versiyonu, “uzaklaştırma”dan bahsetmiyordu: Komisyon, “1990 seviyelerine kıyasla emisyonların %50 veya 55 azaltılması gibi yeni bir 2030 hedefi için seçenekleri araştırmaya” söz vermişti.

Greenpeace, değişimin “riskli” olduğunu, çünkü doğanın, ABD’nin batısındaki, Amazon ve Kuzey Kutbu’ndaki orman yangınlarının gösterdiği gibi küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik kaybından kaynaklanan büyük bir baskı altında olduğunu söyledi.

Greenpeace’in iklim ve enerji politikası danışmanı Sebastian Mang, “Komisyonun yaptığı bu muhasebe hilesi, herhangi bir yeni hedefi olduğundan daha yüksek gösterecek. Son 20 metrede başka birini koşturursanız 100 metrelik bir yarışı kazanamazsınız; buna hile denir. Doğayı eski haline getirmek zorunlu, ancak en kirletici sektörlerde emisyonları azaltma çabalarına ek olmalı” dedi.

AB 2050 net sıfır hedefi, seragazı emisyonlarının karbon yutaklarıyla dengeleneceği anlamına geliyor. Ancak mevcut 2030 hedefi, yani 1990 seviyelerine kıyasla emisyonların %40 emisyon azaltılması durumu, bu dengelemeleri içermiyor.

Alman Yeşil Parlamento Üyesi Michael Bloss, Guardian’a, karbon uzaklaştırmasının dahil edilmesinin mevcut sistemden uzaklaştıran 2030 hedefini zayıflatacak bir sapma olduğunu söyledi. “AB’nin 2030 hedefi için mevcut yasal çerçeve, seragazı emisyonlarındaki mutlak azalmayı tanımladığı için endişe verici” dedi.

Parlemento Üyesi, mevcut yaklaşımdan sapmanın BM iklim müzakerelerinde “Avrupa’nın liderlik iddiasını zayıflatacak bir muhasebe hilesi” olduğunu ekledi.

Komisyon, 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda karbon yutaklarının da dahil edilmesinin mantıklı olduğunu savunuyor. Bir AB yetkilisi, hileli muhasebe iddiasının “yanlış” olduğunu, çünkü “1990 için referans çizgisinin geriye dönük olarak da ayarlandığını” ve emisyonların “ücretsiz” azaltılmayacağını söyledi.

Kaynak, “Muhasebe hala geçerli. AB’nin karbon yutağının nerede olduğu ve neyi emdiği konusunda hala bir tartışma olduğunu kabul ediyorum. Bu, gelecek yıl sunacağımız LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) önerisi için yapılan etki değerlendirmesinde açıklığa kavuşturulacak” diyerek, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılığı düzenleyen başka bir AB iklim yasasına atıfta bulundu.

Tartışma, Avrupa parlamentosu çevre komitesinin geçtiğimiz hafta 2030 yılına kadar karbon yutaklarını dahil etmeden emisyonları %60 azaltma hedefi için oylanmasından sonra geldi. Ancak Yeşiller, “küresel sıcaklık artışlarını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzeriyle kısıtlamanın ve iklim krizinin en kötü etkilerini durdurabilmemizin tek yolu” olarak gördükleri %65’lik bir hedef istedi.

Bloss sözlerine şunları ekledi: “İhtiyacımız olan şey, yeni belirsizlikler veya 2030 hedefinin daha da zayıflaması değil, bilime uygun hedefleri olan bir iklim liderliği.” Avrupa komisyonunun sızdırılan belgeler hakkında yorum yapmadığını da belirtti.

Bu arada 150’den fazla şirket, AB liderlerini 2030 için daha zorlu emisyon hedeflerini benimsemeye çağırdı. Microsoft, Unilever, Ikea ve H&M dahil 152 işletme ve yatırım grubu tarafından imzalanan açık bir mektupta, AB’nin seragazı emisyonlarını 2030’a kadar “en azından %55” azaltılması gerektiği söylendi.

Deutsche Bank, EDF ve Google tarafından da imzalanan metinde, “İşletme ve yatırımcı perspektifinden, her bir sektör için net sıfır geçiş yolu, zaman çizelgelerinin netliği ve karbon nötr çözümlere önemli yatırımlara imkan veren politikalar önemli. Bu da bize gerekli hız ve ölçekte kararlı yatırımlar yapmamız için gereken güveni sağlayacak” yazıyor.

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

“İnovasyon ile Fark Yaratan Bir Nesil”

Previous article

Türkiye Ekonomisinin Karbondan Arındırılması Raporu Yayımlandı

Next article

You may also like