S360 şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarında bulunan konu başlıklarını analiz ederek Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlik önceliklerinin neler olduğunu ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler sürdürülebilirliği gündeme aldıklarında neleri önemsiyorlar? Sürdürülebilirlik kavramına dair operasyonlarını nasıl anlatıyor ve neleri tartışıyorlar? Küresel trendler ile birlikte düşünüldüğünde şirketler, gündemi nereden yakalıyorlar? S360 bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak yaptığı araştırmada, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarında bulunan konu başlıklarını analiz etti ve Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlik önceliklerinin neler olduğunu ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Yöntem olarak 2019 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve sürdürülebilirlik konularını öncelikli konular matrisi ile raporlayan 32 şirketin verisini derleyerek ortak bir önceliklendirme matrisi oluşturuldu. Çalışmada, S360’ın geçmiş üç yıllık dönemde doğrudan birlikte çalıştığı ve çalışmalarını halka açık şekilde paylaşan 13 şirketin verisini değerlendirirken, geri kalan şirketlerin halka açık olarak paylaştıkları veri kullanıldı.

Çalışma şu sorulara cevap veriyor: İncelen 32 şirketin en yüksek öncelikli ve en düşük öncelikli konuları neler? Şirketler ve paydaşları aynı konulara mı odaklanıyorlar, hangi konuların öncelik değerlendirmesinde ayrışıyorlar? Tüm şirketlerin istisnasız değindiği konular ne? 32 şirket tarafından en çok yinelenen, başka bir deyişle popüler olarak tanımlanabilecek konular hangileri? Şirketler raporlarını oluştururken Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ne oranda esas alıyor?

Küresel sistemin getirdiği aralıksız değişim ve belirsizlikler ile, şirketlerin öngörülebilir olma ihtiyacı giderek artıyor. Bu artışa paralel olarak gün geçtikçe daha fazla sayıda halka açık şirketin sürdürülebilirlik performansını kamuyla şeffafça paylaştığı görülüyor. Sürdürülebilirlik raporları bu trendin bir yansıması. Bu trendin Türkiye ayağında, iş dünyasının sürdürülebilirlik önceliklerine ışık tutmayı amaçlayan bu çalışmanın uzun vadede trendleri takip etmek açısından ve bugünün iş dünyasına artıları ve eksikleriyle bakmak açısından faydalı bir çalışma. Ayrıca bu çalışmanın, şeffaf ve veri odaklı raporlamalar yaparak Türkiye ve iş dünyasının birlikte ilerlemesine katkıda bulunmayı amaç edinen tüm şirketler için teşvik edici olması hedefleniyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Ağaç Halkaları, Kuzey Kutbu Kirliliğinin Düşünülenden Daha Kötü Olduğunu Gösteriyor

Önceki Haber

Bana Bırakacağınız Gelecek-Kız Çocukları ve İklim Krizi Sergisi

Sonraki Haber

Diğer Haberler