HABERLER

Daring Cities 28 Ekim’e Kadar Devam Ediyor!

İklim acil durumu şu anda dünyanın dört bir yanındaki şehirlerimizde, kasabalarımızda ve bölgelerimizde yaşanıyor. Küresel liderler, bu acil krizin üstesinden gelmek için mücadele ediyor. Ancak yerel liderlerin cesur eylemleri tüm dünyaya yayılıyor.

ICLEI ve Bonn Belediyesi tarafından oluşturulan “Daring Cities”, belediye başkanları ve diğer karar vericiler, teknik personel, araştırmacılar, özel sektör temsilcileri ve topluluk organizatörleri dâhil olmak üzere cesur şehir liderlerini tanımak ve güçlendirmek için sanal, eylem odaklı bir forum. Daring Cities, direnç geliştirme ve iklim krizinin etkilerini azaltma çabaları dâhil olmak üzere iklim acil durumunun üstesinden gelmek için örnek yerel iklim eylemlerini tanıtarak yayılmalarını sağlıyor ve iklim çalışmalarına ivme kazandırmayı hedefliyor.

Daring Cities, 2010’dan 2019’a kadar her yıl ICLEI ve Bonn Belediyesi tarafından düzenlenen Resilient Cities Congresses (Dirençli Şehirler Kongreleri) sırasında oluşturulan deneyim ve ağ üzerinde kuruldu.

Dirençli Şehirler, kentsel dayanıklılık ve iklim değişikliğine uyum konusunda çalışan kentsel uygulayıcıları, politika yapıcıları ve araştırmacıları bir araya getirdi. Aktif, bilgili ve kararlı bir topluluk oluşturdu ve küresel anlaşmalar ve süreçlerde kentsel dayanıklılığı yaygınlaştırmada kilit bir rol oynadı. Kongre’nin 10 yılı boyunca, 80’den fazla ülkeden binlerce uzman yüzlerce kapasite geliştirme oturumuna aktif olarak katıldı ve işbirliği yaptı.

Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı ICLEI ve Bonn Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Daring Cities 2020 online konferansı hakkında daha fazla bilgi ve takip etmek için:

https://daringcities.org/
https://daringcities.org/program/ 
https://daringcities.org/register/ 

 

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

State of Climate Services 2020 Raporu: Erken Uyarılarla Erken Eyleme Geçin

Önceki Haber

Betonun Ekonomisi

Sonraki Haber