Yeşil Düşünce Derneği’nin, “İklim ve Covid-19 krizleri ekseninde Türkiye ve dünya” başlıklı 10. Yeşil Ekonomi Konferansı 14-15 Kasım tarihlerinde online olarak gerçekleşecek.

Konferansta iklim ve Covid-19 krizlerinin ekonomik, toplumsal ve ekolojik etkileri ele alınacak. Covid-19 krizinin cinsiyet eşitliği, küresel ticaret, üretim ve tüketim biçimleri üzerindeki yıkıcı etkileri değerlendirilecek. Yeşil Yeni Düzen’in bu talepleri karşılamak için sunduğu alternatifler ve yeryüzündeki yaşamı daha dayanıklı kılmak için önerdiği mekanizmalar tartışılacak.

Yeşil Düşünce Derneği’nin Heinrich Böll Vakfı ile ortak, çevrimiçi ortamda gerçekleştireceği 10. Yeşil Ekonomi Konferansı boyunca simültane çeviri desteği sağlanacak.

Yeşil Düşünce Derneği’nin konferansa yaptığı çağrıda şu ifadeler yer alıyor:

“İklim krizinin sonucu olarak yaşadığımız felaketlerle sarsılan dünya 2020’de bir de Covid-19’un yarattığı küresel bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Pandemi, içinde yaşadığımız ekolojik ve yönetimsel krizleri, özellikle sağlık hizmetleri ve ekonomideki kırılganlığı çarpıcı biçimde ortaya çıkardı.

“Tüm dünya, sağlık sisteminin yetersizliklerini, ekonominin kırılganlıklarını ve kötü sonuçlarını doğrudan yaşadı; iklim krizi ve Covid-19 pandemisinin arkasındaki ortak noktanın doğayla uyumsuz üretim-tüketim-siyasi yapılarımız olduğu gerçeği ile yüzleşti.

“Doğaya ve yaban hayata bu kadar müdahale ederek ne iklim krizinden ne Covid-19 salgınından ne de benzer krizlerden kurtulabileceğiz.

“Türkiye’nin de içinde bulunduğu pek çok ülke bu krizlere kalıcı, toplumsal adaleti ve doğanın haklarını gözeten politikalar oluşturmak yerine hamasete devam ediyor.

“İşsizlik ve yoksulluğun zirveye ulaştığı karantina koşullarında, barınma, temiz su ve gıdaya erişim, sağlıklı ve ulaşılabilir yeşil alanlar, evrensel temel gelir gibi yurttaşlık hakları tüm insanlar için temel ihtiyaçlar listesinde yerini aldı.

“Bugüne dek yaşadığımız ‘normal’ sorgulanır hale geldi ve daha çok insan ‘başka bir dünya’ talebini dile getirmeye başladı.”

Programda ne var?

14 Kasım 2020, 1. Gün

10.00 – 10.30: Açılış

Kristian Brakel, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi – Sevil Turan, Yeşil Düşünce Derneği Genel Koordinatörü

10.00 – 13.00: I. Oturum – Yeşil Yeni Düzen İklim ve COVID-19 Krizlerine Çare Olabilir mi?”

10.30 – 11.00: “Covid-19’un Küresel Ekonomi Politiği ve Yeşil Yeni Düzen”, James Kenneth Galbraith, University of Texas Austin, USA

11.00 – 11.25: “Avrupa’dan Yansımalar”, Evelyne Huytebroeck, Avrupa Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü

11.25 – 11.45: “Ekonomik Buhrandan Çıkış: Yeşil Yeni Düzen”, Koray Doğan Urbarlı, Türkiye Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü

11.45 – 12.15: Soru Cevap

12.15 – 12.45: “Küresel İklim Rejimi Olgunlaşırken Türkiye Ne Yapmalı?”, Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi, IPC-Mercator 2020-2021 Fellow

12.45 – 13.00: Soru Cevap, Moderatör: Sevil Acar, Boğaziçi Üniversitesi

13.00 14.00: Öğle Arası

14.00 – 16.30: II. Oturum – “Covid-19 Döneminde Neden Yeşilli Morlu Ekonomiler?”

14.00 – 14.30: “Feminist Yeşil Yeni Düzen İçin Bir Araç Olarak Bakım Geliri”, Stefania Barca, Universidade de Coimbra, Portekiz

14.30 – 15.00: “Covid-19 Döneminde Bakım Ekonomisi ve Toplumsal Cinsiyet Uçurumları”, Prof. Dr. İpek İlkkaracan, İstanbul Teknik Üniversitesi

15.00 – 15.30: Ara

15.30 – 16.30: Soru Cevap, Moderatör: Gökçe Yeniev, Boğaziçi Üniversitesi

15 Kasım 2020, 2. Gün

13.00 – 16.30: III. Oturum – COVID-19 Türkiye ve Dünya Ekonomilerini Nasıl Etkiledi? Neler olabilir?

13.00 – 13.30: “Covid-19 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Gelir Dağılımındaki ve Yoksulluktaki Olası Etkiler”, Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, İstanbul Teknik Üniversitesi

13.30 – 14.00: “COVID-19 Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

14.00 – 14.30: Ara

14.30 – 15.00: “COVID-19 ve Küreselleşmenin Geleceği”, Prof. Dr. Ayça Tekin Koru, TED Üniversitesi

15.00 – 16.00: Soru Cevap, Moderatör: Prof. Dr. Begüm Özkaynak, Boğaziçi Üniversitesi

James Kenneth Galbraith hakkında

Konferansta ağırlanacak isimlerden biri olan Texas Austin Üniversitesi’nden James Kenneth Galbraith, devlet-ekonomi ilişkileri ve devlet yönetimi konularında çalışıyor.

Özellikle eşitsizlikler, barış için ekonomi, ekonomik gelişim, yeşil yeni düzen gibi konularda çalışan Galbraith, 80’lerde Amerikan Hükümeti’ne barış ekonomisi, 90’larda Çin Devleti’ne makroekonomi gelişimi konusunda danışmanlık yapmış, 2016’da Bernie Sanders’ın seçim kampanyasında görev yapmıştır.

Galbraith, gazete yazılarındaki kapitalizm eleştirileri ve eşitsizliklere yaptığı vurgular ile ayrı bir üne sahip.

Stefania Barca hakkında

Konferansta dinleme şansı bulacağınız yabancı konuşmacılardan Stefania Barca ise bir “çevre tarihçisi”, “Ekoloji ve Toplum Laboratuvarı” ve “Avrupa Politik Ekoloji Ağı”nın (ENTITLE) kurucu ve yöneticilerinden.

Tarih çalışmalarına ilk enerji kaynağı olarak suya sahip olma gücünü araştırarak başlamış ve zamanla kapitalizm eleştirisine doğru ilerlemiştir.

Ekoloji ve feminizmi bir yana bırakarak sadece işçi sınıfı üzerinden kapitalizm eleştirisi yapılamayacağını ifade eden Barca, “degrowth – büyümeme” ekonomisi ile çalışmalarına hem ekonomi tarihi yazımı hem de geleceğe dair başka bir perspektif kazandırmıştır. (TP)

Konferansa katılım kaydı için tıklayın.

Yeni ABD Başkanı Joe Biden ve İklim Politikaları

Previous article

#İklimBiziz #Değişeceğiz Seminerleri: “İklim Haberciliği”

Next article

You may also like