UN Global Compact 2019 yılında başlattığı “Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri)” Programı’nın 2020-2021 dönemi başlıyor. Program, şirketlerin yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) itici bir güç olarak kullanmaları ve buradaki iş fırsatlarını ortaya çıkarmaları için genç profesyonelleri harekete geçirmeyi hedefliyor.

UN Global Compact 2019 yılında başlattığı “Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri)” Programı’nın 2020-2021 dönemi başlıyor. Program, şirketlerin yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) itici bir güç olarak kullanmaları ve buradaki iş fırsatlarını ortaya çıkarmaları için genç profesyonelleri harekete geçirmeyi hedefliyor.

UN Global Compact üyesi 20 şirketten 52 genç profesyonelin yer aldığı programda katılımcılar, toplumları Covid-19 ve iklim değişikliği gibi krizler karşısında daha dirençli kılacak sürdürülebilir iş modelleri, girişimler, ürün ve hizmetler geliştirmek için çalışacaklar. Programda yer alan ekipler 10 aylık süreçte SKA’lara yönelik radikal inovasyon için gerekli stratejiler, iş modelleri ve araçları öğrenerek, bunları şirketlerinde bir SKA sorununa inovatif bir çözüm üretmek için kullanacaklar.

16 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilecek programda katılımcılar, dünyanın dört bir yanından farklı şirketlerde çalışan diğer katılımcılarla deneyim paylaşma ve işbirlikleri kurma imkanına sahip olacaklar.

Program kapsamında yer alan inovasyon kampları, dijital eğitim oturumları, vaka çalışmaları, şirket ziyaretleri gibi eğitim fırsatlarına ek olarak alanında uzman mentör eşleşmeleri ile ekipler, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren, şirketleri için somut piyasa değerine sahip ve aynı zamanda sosyal meselelere duyarlı çözümler geliştirecekler. Aynı zamanda geliştirdikleri çözümleri hem Türkiye’de hem de küresel platformlarda sunma imkanı elde edecekler.

Genç SKA Yenilikçileri Programı Türkiye Lideri Emre Eczacıbaşı: “Özel sektör elindeki kaynaklar, esneklik kabiliyeti, hızlı inovasyon yapma ve inovasyonu ölçeklendirme konusundaki benzersiz kapasitesi ile SKA’lara ulaşmada çok önemli bir rol oynayabilir. Bir şirketin inovasyona yatırım yapmasının en temel motivasyonunun tüketicilerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üreterek yeni pazar fırsatları yaratmak olduğunu düşünürsek, tüm dünyanın ortak ve en büyük sorunlarını önümüze koyan SKA’ların bu anlamda ne kadar büyük bir potansiyel barındırdığını görebiliriz. Şirketlerin bu potansiyelin kilidini açabilmesi için insan odaklı problemlerin çözümüne yönelik yaratıcı çözümleri besleyen, bu yaklaşımların gelişmesini destekleyen bir amaç ve kültür dönüşümünü tetiklemeleri gerekiyor. Tam da bu amaçla, geçtiğimiz sene UN Global Compact tarafından hayata geçirilen Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri) Programı, UN Global Compact üyesi şirketlerin 35 yaş altı, liderlik potansiyeli taşıyan genç yeteneklerini sürdürülebilirlik sorunlarına radikal inovasyon bakış açısıyla çözüm üretmeleri için bir araya getiriyor. 16 ülkede eşzamanlı yürütülen programda katılımcılara, SKA’lara yönelik innovasyon için gerekli bilgi, yetkinlik ve araçlar sağlanıyor, hem yerel hem de global uzman ve mentör ağı ile destek veriliyor. Toplamda 10 ay süren bu programa katılan şirketlerin ekipleri, kendi şirketlerine özgü bir SKA sorununa yönelik potansiyel piyasa değerine sahip, somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışıyorlar. Programın amacı, bulunan çözümlerin en üst düzeyde dinlenmesi ve uygulanabilirliğini sağlayarak, şirketlerin dönüşüme öncülük edecek liderleri yetiştirmek. Programla aynı zamanda, sürdürülebilirliği odağına alan yeni nesil liderlerden oluşan bir küresel işbirliği ağı oluşturulması da hedefleniyor. Programda yer alan şirketler, hem yerelde hem de küreselde birbirlerinin çözüm önerilerini dinleyerek geri bildirim ve destek veriyor, aynı zamanda işbirlikleri kurabiliyorlar”dedi.

Impact Hub Istanbul program ortaklığı ile Global Compact Türkiye tarafından hayata geçirilen Genç SKA Yenilikçileri Programında Türkiye’den 20 şirket toplamda 52 katılımcı ile yer alıyor. 2020- 2021 dönemi programda yer alan şirketler: Akademi Çevre, Akiş GYO; Akkök Holding A.Ş., Allianz Turkey, Anadolu Efes, Anadolu Sigorta, Çalık Denim, Eczacıbaşı Holding, Erkut Holding, Formfleks Otomotiv Yan Sanayi, Kibar Holding, Kordsa Teknik  Tekstil, Mercedes Benz-Daimler, Organik Kimya,  Sun Tekstil, TKSB, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yıldız Holding ve Zorlu Enerji.

Program kapsamında ekipler önümüzdeki 10 ay boyunca çevrimiçi dersler ve inovasyon kamplarına katılacak, mentör ve uzmanların desteği ile ortaya çıkardıkları inovatif çözümleri UN Global Compact’in üst düzey uluslararası etkinlilerinde sunacaklar.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://www.globalcompactturkiye.org/genc-ska-yenilikcileri-2021/

Silvia Federici: Feminist Bakış Açısından Müşterekler

Previous article

Yeni ABD Başkanı Joe Biden ve İklim Politikaları

Next article

You may also like