İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırmacılar Tıp Endüstrisinin Atıklarını Azaltmasını ve Daha Çok Cihazı Yeniden Kullanmasını İstiyor

Ekipmanların yeniden kullanılması, tonlarca atığı yönlendirerek para tasarrufu sağlayıp emisyonları düşürüyor.

Haber: Katherine Martinko
Çeviri: S. Sena Akkoç

Tek kullanımlık plastiklere karşı mücadele, son yıllarda plastikleri yalnızca bir kere kullanmanın yol açtığı kalıcı çevresel etkiler konusunda farkındalığın artmasıyla ivme kazandı. Şirketler, plastikler için yeniden kullanılabilir alternatifler üretmek ve plastikleri uygun şekilde sterilize etmenin yollarını bulmak, bireyler ise alışverişte kendi kap ve çantalarını sağlamak için artan bir baskı altında.

Sağlık sektörü de bu baskılardan muaf değil. Yeniden kullanılabilirlik açısından şaşırtıcı bir hedef gibi görülse de (güvenlik ve hijyenin her zaman öncelikli olmalı), Tıbbi Cihaz Yeniden İşlemecileri Derneği (Association of Medical Device Reprocessors – AMDR), hastanelerin tek kullanımı normalleştiren mevcut doğrusal ekonomi modelini reddederek ve yeniden kullanılabilirliği benimseyerek karbon ayak izlerini azaltma konusunda önemli bir yol kat edebileceğini söyledi.

Health Affairs dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, tıbbi cihazların yeniden işlenmesinin önemli çevresel faydalar getirebileceğini gösterdi. Bir hastanenin tedarik zinciri, emisyonların yaklaşık %80’inden sorumlu. Hastaneler yasal düzenlemelere tabi işletmecilerle ortaklık kurduğunda bazıiyileşmeler yapıldı. Örneğin 2018’de tıbbi cihazların yeniden işlenmesi, 15 milyon pound tıbbi atığı çöp olmaktan çıkararak sağlık kurumlarını 470 milyon dolarlık bir harcamadan kurtardı.

Etkili bir şekilde yeniden işlenen cihazlar, Grist’te “ultrason probları, kan basıncı manşonları, bazı forsepsler ve laparoskopik aletler gibi tamamı temizlenerek yeniden kullanılabilir ekipman” olarak tanımlanan “orta düzey karmaşıklıkta” cihazlar olarak kabul ediliyor. Bu cihazlar kateterler, şırıngalar ve iğneler gibi riskli maddeleri içermiyor.

AMDR, atıkların azaltılmasının herkes için daha sağlıklı bir dünya oluşturması nedeniyle, bu araçların yeniden kullanılmasını sağlayan süreçler tasarlamanın genel olarak halk sağlığını da iyileştirebileceğini söylüyor. ADMR Başkanı ve CEO’su Dan Vukelich, Treehugger’a şunları söyledi: “Sağlık uzmanları, hastanelerden gelen seragazı emisyonlarının insan yaşamını kısalttığının, iklim değişikliğini ilerlettiğinin ve tek kullanımlık cihazların kirliliği arttırdığının farkında değiller.”

Bu araştırma, aralık ayının başlarında The Lancet’de yayınlanan bir araştırmayı tekrarlıyor ve mevcut iklim krizinin son 50 yıldır sağlık hizmetlerinde elde edilen kazanımların çoğunu nasıl zayıflattığını gösteriyor. Sağlık İşleri Başkanı Alan Weil’in dediği gibi: “Sağlık hizmetlerinde çalışıyorsanız, yalnızca yanıt verme ve uyum sağlamada değil iklim değişikliğine sebep olan emisyonları önlemede de bir rolünüz var.”

Tıbbi cihazların yeniden kullanımı tam olarak bunu yapıyor ve Vukelich’e göre sağlık çalışanlarının davranışlarında büyük değişiklikler gerektirmiyor. Treehugger ise: “Değişiklik, evinize bir geri dönüşüm programı eklemekle hemen hemen aynı. Ailenizin bir şeyi farklı bir kutuya atması için eğitilmesi gerekiyor. Geri dönüşümcüler gelip kutuyu alır. Bu karmaşık bir şey değil. Sağlık çalışanlarının da tek kullanımlık cihazları çöp değil de bir varlık olarak görmek için zihniyetlerini değiştirmeleri gerekiyor.”

Tıbbi cihazların yeniden işlenmesi, kısmen HIV enfeksiyon oranları ve Çin’den temin edilebilen ucuz ürünler nedeniyle 1980’lerde plastik kullanımındaki artışa yanıt olarak 2000’den beri FDA tarafından düzenleniyor.

Vukelich, Treehugger’a “sarkaç hiçbir zaman dayanıklı, yeniden kullanılabilir ekipmanlara geri dönmedi ve maalesef savurgan, doğrusal tüketim ile “at-yap-at” modelini korudu” diye yakınıyor. Ancak gelişen tıbbi yeniden işleme endüstrisinin büyüyeceği umudunu sürdürüyor. FDA şimdiye kadar düzenlenmiş yeniden işleme için 300 tek kullanımlık ürünü onayladı.

Herkes, Vukelich ve Sağlık İşleri araştırmalarının yazarları kadar umutlu değil. Treehugger, Kanadalı ilaç şirketi BLES Biochemicals, Inc. yöneticisi Ben Reesor ile yeniden kullanılabilir ürünler hakkında görüştü. İlaç ekipmanları hastane ekipmanlarından farklı olsa da ikisi de tıp endüstrisinin parçaları. Reesor, tek kullanımlık ürünler ve cihazlardan uzaklaşmaktansa bunların kullanımının arttığını gördüğünü söylüyor ve maliyet ile risk yönetimine bağlı iki ana neden öne sürüyor.

Doğrudan maliyetler, her zamankinden ucuz ve kolay küresel kaynak sağladığı için ana faktör. Reesor, pandeminin bunun değiştirebileceğini kabul ediyor. Özellikle de cihaz üretimi eve yaklaşırsa ve bu işçilik maliyetlerini artırırsa belirli malzemelerin yeniden kullanımının önemli ölçüde değiştirmenin yeterli olacağını düşünmüyor ve “Büyük olasılıkla ilaç üreticileri, artan üretim maliyetleriyle orantılı olarak fiyatları artıracak” diyor.

Bununla birlikte dolaylı maliyetler, yeniden kullanılabilir ürünlerden daha caydırıcı. Yetersiz şekilde sterilize edilmiş cihazların sonuçları risk almak için fazla büyük. Reesor, bir ilaç ürününün dağıtımında kullanılan 10 dolarlık bir boru parçası örneğini gösteriyor. Eğer tekrar kullanılırsa, kullanımlar arasında temizlikten, sterilizasyondan (bu da çok fazla evrak işi anlamına geliyor) ve bozulmamasını sağlamaktan sorumlu: “Buharlı sterilizasyonun maliyeti, fazla elektrik ve su kullanımı nedeniyle yüksek. Böylece önceden sterilize edilen ve kullanmaya hazır alınan 10 dolarlık tüp, her kullanımda 10 dolar kazandırmıyor. Ekonomik olarak anlamlı olması için muhtemelen yıllarca kullanmam gerekecek. Dolaylı maliyet, sorumluluk ve itibar zedelenmesi potansiyelinde. Bakteri bulaşması nedeniyle bir partiyi hatırlamamız gerekirse ve bunun nedeninin yeniden kullanılan 10 dolarlık boru parçası olduğu belirlenirse çok hızlı zarar ederiz. Tek kullanımlıklar bu riski bir dereceye kadar azaltıyor.”

Reesor, daha sıkı çevre politikaları ile karbon ve atık vergilerinin uygulanmasının potansiyel olarak endüstriyi daha çok yeniden kullanmaya yönlendirebileceğini söylüyor. Ancak yeniden kullanabilir aletler, en azından ecza laboratuvarı içinde, şu an tek kullanımlıklar ile ekonomik açıdan rekabet edemiyor.

Vukelich, daha küçük cerrahi kitler ve hastanelerde kullanılan diğer cihazlar konusunda pes etmiyor ve insanlar faydalarını anladıkça yeniden kullanılabilir araçlara geçişin hız kazanacağına inanıyor. Bir lokantanın gümüş eşyalarından şüphe duymadığımız gibi tıbbi cihazların sterilizasyonuna da yüksek düzeyde güven duyulmalı.

Vukelich, “Yeniden işlenen cihazlar toplanıp sınıflandırılarak takip etiketlenmesi yapılır, temizlenir, test edilir ve incelenir. Daha sonra dezenfekte edilir ve/veya sterilize edilerek hastanelere geri verilir. Sistem inanılmaz bir şekilde titiz ve eksiksiz. Tüm cihazların temiz, işlevsel, steril ve yeni gibi olduğu kanıtlandı” dedi.

Sağlık İşleri Araştırması yazarları, ürünlerin yeniden tasarlanması için ve eski ürünlerin kullanımının yenilikçi yollarının ve tıbbi cihaz üreticilerini yeniden kullanmayı düşünmeye yönlendiren güncel düzenlemeleri takip ediyor. Zamanla daha büyük bir döngüselliğe geçiş yapılabilir ve sonuçta halk sağlığı da bundan faydalanacak.

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Eğitimin İçeriği Masaya Yatırılıyor: Eğitimin İçeriğini #YenidenDüşün

Önceki Haber

Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde İklim Finansmanı Önemli Rol Oynuyor

Sonraki Haber