HABERLER

Türkiye’de Sürücülerin Elektrikli Araçlara İlgisi Arttı

black car parked beside brown brick wall
Photo by Ed Harvey on Unsplash

LeasePlan, Ipsos ile birlikte yürüttüğü Mobilite İçgörü Raporu’nun “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünü yayınladı. Rapor, son 3 yılda elektrikli araçlara rekor düzeyde destek olduğunu gösterirken, yetersiz şarj altyapısının elektrikli araçların tercih edilmesinde en büyük engel olarak görüldüğünü de ortaya koydu.

Araştırmaya göre, katılımcıların %65’i artık sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanacağını belirtirken, %44’ü özellikle son 3 yılda elektrikli araçlara karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Araştırmada, tüm katılımcıların %61’i 5 yıl içerisinde yeni araç alması halinde tercihinin elektrikli araçlardan yana olacağını belirtti. Ancak, gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların %57’si elektrikli araç almalarını önleyen ana sebep olarak satın alma fiyatını gösterirken, bu oranı %51 ile şarj olanakları, %34 ile menzilden duyulan endişe takip etti.

Araştırmanın ülkeler bazında sonuçları ele alındığında Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araçlara olan ilgisi dikkatleri çekti. Türkiye’nin elektrikli araçlara olan tutumu son 3 yılda %69 oranında daha olumlu oldu. Ayrıca, elektrikli araç alma niyetiyle ilgili olarak Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi. Buna göre, Türkiye’deki sürücülerin %61’i elektrikli araç almak istediğini belirtirken, Türkiye’yi %51 ile İtalya, %49 ile Portekiz takip etti. Araştırmada, Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araç satın almama nedenlerinin başında ise %54 ile satın alma fiyatları geldi. Bunu %37 ile yetersiz şarj altyapısı, %26 ile menzil endişeleri takip etti. Öte yandan Türkiye, 2030 yılı projeksiyonu kapsamında elektrikli araçlardan en umutlu olan iki ülkeden birisi de oldu. Portekiz’deki katılımcıların %77’si ile Türkiye’deki katılımcıların %73’ü 2030 yılında çoğu yeni aracın elektrikli olacağına inandığını bildirdi.

LeasePlan, Ipsos ile birlikte yürüttüğü Mobilite İçgörü Raporu’nu aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkeden 5.000’in üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Kadınlar Karbondioksit Salımları Konusunda Erkeklere Göre Daha Bilinçli

Araştırmada katılımcıların elektrikli araçlarla ilgili 2030 yılı beklentileri de soruldu. Sürücülerin %58’i 2030 yılında yollardaki çoğu aracın elektrikli veya benzer sıfır emisyonlu araçlardan oluşacağını tahmin ettiğini aktardı. Yalnızca %18’i bu görüşe katılmadığını bildirdi. 2030 yılı projeksiyonu kapsamında elektrikli araçlardan en umutlu olan ülkeler ise Portekiz ve Türkiye oldu. Portekiz’deki katılımcıların %77’si, Türkiye’deki katılımcıların %73’ü, 2030 yılında çoğu yeni aracın elektrikli (veya başka tip bir sıfır emisyonlu araç) olacağına inandığını bildirdi. Raporda, %34 ile genç sürücülerin ve %37 ile büyük şehirlerde yaşayan sürücülerin elektrikli araca geçme olasılığı en yüksek grup olduğu elde edilen diğer bulgular arasında yer aldı. Ayrıca, kadınların %48’i elektrikli araca geçme nedeni olarak daha düşük karbondioksit salımlarını gösterirken, erkeklerde bu oran sadece %43 olarak gerçekleşti.

“Son ÖTV Artışı Olumlu İlgiye Ket Vurabilir”

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay raporla ilgili değerlendirmesinde, “Elektrikli araçlara olan ilgi ve sıfır emisyon farkındalığının her geçen gün arttığını gözler önüne seren 22 ülkede gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın saha çalışması Kasım 2020’de yani son ÖTV düzenlemesi öncesinde yapıldı. Elektrikli araç tercih etmeme sebeplerinin en başında gelen faktör satın alma fiyatı iken; son vergi düzenlemesi ile elektrikli araçlara getirilen ÖTV zammı ne yazık ki ülkemizde olumlu yönde gelişen ilgi ve farkındalığa ket vuracak gibi görünüyor. Birçok ülkede devlet desteği ile gelişen elektrikli araç pazarı için yalnız vergi indirimi değil farklı teşvik programları da uygulanırken, henüz yolun başında olan Türkiye pazarında da hem alt yapı hem de vergi desteği konusunun tekrar değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dünya Su Günü’nde “Bir Su Hikayesi”

Önceki Haber

Çevre Yatırımlarını Tamamlamayan Santrallara #İzinVermeyin Kampanyası

Sonraki Haber