HABERLER

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Açıldı

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu için başvurular açıldı.

Hibe desteğiyle ilgili olarak Sivil Toplum Destek Vakfı Başkanı Avukat Dr. Fevzi Toksoy’un görüşlerini aldık: “Bu fon bir yanıyla Çevresel Sürdürülebilirlik, diğer yanıyla bir dijital dönüşüm fonu. Her iki konu da bugüne kadar Vakfımızın ilgi duyduğu ancak doğrudan desteklediği konular değildi. Özellikle fonlarımızı tematikleştirerek hayata geçirmeye başladığımız 2019 senesinden beri çevre ve iklim değişikliği gibi konular her zaman gündemimizde oldu. Ancak dijital dönüşüm meselesi özellikle COVID sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlar kapsamında iyice şekillendi. Ofislerin kapalı olduğu, saha çalışmalarının durduğu bu bir senede bir çok kurumun kendi içine dönerek bu yeni döneme adapte olmaya çalıştığını gözlemledik. Bu gözlemlerimiz de doğrudan sahada desteklediğimiz STK’ların yaşadıklarından derlendi.

Böylece bu iki ihtiyacı da birleştirerek ortaklarımız olan Turkey Mozaik Foundation ve EBRD’nin katkılarıyla son halini aldı. Süreç içinde özellikle çevre ve dijitalleşme alanlarında çalışan sivil toplum aktivistleri ve özel sektör ile ilişkili uzmanlarla da bir araya geldik ve fona son halini verdik.

Temel amacımız bu yeni dönemin bilinmezliğinde, dijital ve teknolojik dönüşüm ile ilgili bir imkan sağlayarak STK’ların uyum süreçlerine destek olmak. Bu adaptasyon sürecini kurumların mevcut teknolojik araçların kullanımını benimsemesi olarak görmüyoruz. Aksine, iş yapma biçimlerimizi değiştirecek biçimde bir uyum sürecinden bahsediyoruz. Yani bağışçılarla, hedef kitlemizle ve etkilemek istediğimiz karar alıcılar nezdinde etkiyi artırmak için çevresel sürdürülebilirlik alanında kurumların ne tür dönüşümler yaşaması gerekiyor ve bu dönüşüm içinde dijitalleşme nasıl bir rol oynayabilir. Derdimiz biraz daha bu konu özelinde “yeni”yi aramak.

İlgi duyan STK’lar da eğer kendi ihtiyaçlarını bu yönde görüyorsa programa başvurabilirler çünkü bu sadece bir hibe programı değil, o hibeyle beraber bizzat bu dönüşümün nasıl ve ne yöne olacağıyla ilgili bir pratiğin de hayata geçeceği bir süreç olacak. Onlardan ricamız ilgili başvuru formlarını dolduruyorken kurumlarını bize olabildiğince açık biçimde anlatabilmeleri ki bizler de değerlendirme yaparken gerçekten karşılayabileceğimiz ihtiyaçlara sahip kurumların bu dönüşümüne destek olabilelim.”

Hibe desteğinin yanı sıra mentorlarla çalışma, konu temelli uzman destekleri, özel sektörden gönüllülerle birlikte çalışma, yetenek geliştirici atölyeler vb. gibi ek destekleri içeren bir kapasite gelişim programını da içeren Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’na, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam alanlarından en az birinde faaliyet gösteren STK’lar, başvurularında dijital dönüşüm stratejilerini ve bunun sonucunda ortaya koymak istedikleri değişimi belirterek başvurabilirler.

STK’ların başvuru aşamasında önerdiği dijital dönüşüm fikrinin, aşağıda yer alan kategorilerden en az birini kapsayacak şekilde bir ‘eylemler bütünü’ ve bir stratejinin parçası olarak sunması gerekiyor:

  • Kurumsal verimlilik: STK’nın bilgi ve veri ile ilişkisini iyileştirmesi ve/ya da düzenlemesi, haritalama, veri tabanı oluşturma, yeni veri toplama biçimleri, yeni yazılımların satın alınması ve ekiplerin uyumunun sağlanması vb. gibi çalışmalar
  • Paydaşlarla iletişim: STK’nın kamuoyunu ve/veya hedef kitlesini mobilize edebilecek bir iletişim altyapısı oluşturulması, savunuculuk çalışmalarında sözünün daha anlaşılabilir olması için verinin görselleştilmesi çalışmaları, mevcut bir programın dijital ortama aktarılarak dönüştürülmesi vb. gibi çalışmalar
  • Gelir getirme potansiyeli olan ürün/hizmet geliştirme: Bağışçı ara yüzü, e-dükkan, çevrimiçi/kayıt temelli eğitim/sertifika programı oluşturma, bağışçı odaklı bilgilendirme için altyapı kurulması vb. gibi çalışmalar.

Son başvuru tarihi 22 Mart 2021 Pazartesi günü olan fonun ayrıntılarına ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İçinden Farkındalık Çıkan Bir Dersin Hikâyesi…

Önceki Haber

“Enerji Dönüşümünün Temel Mottosu Hibrit Oluyor”

Sonraki Haber