Photo by Sigmund on Unsplash
Photo by Sigmund on Unsplash

30 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaşan Türkiye Depozito İade Sistemi (TÜDİS) ile alakalı olarak TÜÇEM (Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği), STKlarla birlikte ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, ambalaj üreticileri sanayii tarafından ikincil hammadde olarak kullanılan tüketim sonrası ambalaj atıkları (Cam, PET ve Alüminyum) değerli birer kaynak olduğuna değinilirken kaynakta toplama miktarlarının yıllardır çok düşük olan ve çöp sahalarına gömülen içecek ambalajlarının toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını önemsendiği dile getiriliyor. Aynı zamanda açıklamada Türkiye’nin büyük bir Ambalaj endüstrisine sahipken tüketim sonrası ambalaj atıklarının çöp sahalarına gömülmesini, ormanların ve denizlerin kirletilmesini, dünyaya böylesine yüklü bir karbon ayakizini bırakılmasına sessiz kalamadıklarını belirterek tüm kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundular. TÜÇEM ve STK’lardan yapılan açıklama şu şekilde;

“TÜDİS ile tüm içecek ambalajlarının %90’ının toplanarak AB ortalamasının üzerine çıkabileceğimizi ve geri dönüşüme kazandırabileceğimizi biliyor ve inanıyoruz.

TÜDİS’in çöp döküm sahalarına giden ve hammadde değerine sahip içecek ambalajlarının toplanmasıyla düzenli depolama sahalarının da ömrünü uzatacağı düşüncesiyle TÜDİS’i destekliyoruz.

TÜDİS ile atık ithalatına getirilen kısıtlamalara karşılık, sanayinin üretim için ihtiyacı olan hammaddenin neredeyse tamamının ülke içerisinden sağlanacağına inancımız tamdır.

TÜDİS’in kaliteli ikincil hammaddeye ulaşma noktasında sanayimizin ihtiyacını karşılayacağını ve emisyon değerlerini düşürmeleri noktasında büyük katkı sağlayacağını görüyoruz.

TÜDİS ile yüksek kalitede geri dönüştürülmüş hammadde tedarikinin sağlanacağı öngörüsüyle tüm sanayinin ve geri dönüşümcülerin TÜDİS’i desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz.

TÜDİS ile sanayinin ambalajın uygun şekilde ayrıştırılmasını ve bertaraf edilmesini teşvik eden girişimleri destekleyeceğine de inanıyoruz.

TÜDİS’in tüketiciler içinde bir tasarruf sistemi olacağını ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda evsel atığını minimize etme fırsatı sunacağını ve devamında geri dönüşüm bilincini de yaygınlaştıracağını düşünüyoruz ve destekliyoruz.

TÜDİS ile kaynak yönetiminin döngüsel ekonomi kapsamında beşikten beşiğe sürdürülebilir bir sistem olacağı inancıyla TÜDİS’i destekliyoruz.

“3K” (Kaynaklar, Kaynak Kalır) sloganıyla TÜDİS’ni destekliyor ve üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzun altını çizmek istiyoruz.

TÜDİS (Türkiye Depozito İade Sistemi)’nin ülkemizde en kısa zamanda gerek çevrenin korunması gerekse de sanayi kaynaklarının etkin kullanılması adına uygulanması temennisiyle TÜDİS’i desteklediğimizi, tüm ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlara duyuruyoruz.”

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

“Akademimizin En Büyük Problemi, Disiplinlerarası İletişim”

Önceki Haber

“Akademi Sahanın İçinde Olmalı Ancak Bu Gitgide Zorlaşıyor!”

Sonraki Haber

Diğer Haberler