HABERLER

BEST For Energy Kapsamında İzmir’de Yenilenebilir Enerji Konuşuldu

white wind mill lot on green field
Photo by RawFilm on Unsplash

“İzmir’in Temiz Enerji Potansiyeli ve Gelecek Trendleri” teması ile “BEST For Energy” Projesinin ilk odak grubu toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen BEST For Energy Projesi’nin Aralık ayındaki açılış etkinliğinin ardından ilk odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, toplantıya rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal ve hidrojen enerji alanında ekipman ve hizmet üreten firmalar, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve sektör uzmanları olmak üzere toplam 26 kişi katıldığı bildirildi.

Toplantıda BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin Taşkın tarafından; projenin amaçları, hedefleri ve faaliyetlerini özetleyen bir sunum yapıldı.
Daha sonra katılımcılar uzmanlık ve ilgi alanlarına göre rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal başlıklı dört gruba ayrıldı. Sektörü etkileyecek gelecek trendleri, rakip bölge ve ülkeler, rakiplere göre güçlü ve zayıf yanlar, sektörün önündeki fırsatlar ve tehditler değerlendirildi. Grupların oturumları sonrasında İzmir’de rüzgâr enerjisi sektörünün öne çıktığı görüldüğü bildirildi. Rüzgâr özelinde yakalanan başarının daha da artırılması ve diğer alt sektörlere de yayılması konusunda Odak Grup Toplantısı’nın tüm katılımcıları tarafından fikir birliğine varıldığı dile getirildi.

BEST For Energy Projesi kapsamında odak grup toplantılarının 12 kez düzenlenmesi hedefleniyor. Tematik başlıklara göre belirlenen sektör temsilcileri ve uzmanların katılacağı Odak Grup Toplantıları, temiz enerji ve temiz teknoloji sektörünün mevcut durum analizine ve sektör stratejisinin hazırlanmasına yönelik çalışmalara önemli girdi sağlayacağı düşünülüyor. Bunlardan ilk 6 tanesi temiz enerji sektörünün mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında yapılacağı bildirildi.

“İzmir’in Temiz Enerji Potansiyeli ve Gelecek Trendleri” teması ile gerçekleştirilen bu toplantıyı; İzmir temiz enerji ekosistemi, sektörün insan kaynağı ihtiyacı, sektörün gelişimine yönelik potansiyel projeler, sektörün ihtiyaç duyduğu hizmetler ve sektörel dönüşüm temalarında düzenlenecek 5 adet toplantı takip edeceği belirtildi.

BEST For Energy Projesi’nin amaçlarından biri Türkiye’deki ulusal ve bölgesel seviyede pek çok kurumun planlarına ışık tutması olarak planlanırken İzmir Kalkınma Ajansı’nın, mali destek programları başta olmak üzere gelecek dönemdeki faaliyetlerini şekillendirmesi beklendiği bildiriliyor.

BEST For Energy Projesi, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı çalışmalarına Türkiye’den katkı sağlayacak önemli faaliyetlerden birisi olacağı söylenen açıklamada projenin, temiz enerji ve temiz teknoloji değer zincirinde yer alan ve bu alana yönelmek isteyen firmaların küme stratejisi doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi, yatırım ve ihracatlarının artırılması, bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi ve paydaşlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandığı dile getiriliyor.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan ve 3 yıl süreyle yürütülecek proje, 2,89 milyon Avro bütçeye sahip olduğu bildirildi.

İlgili haberler:

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Yeni Projesi: BEST of Energy

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Boğaziçi’nden Araştırma: Çiftçiler Ne İstiyor?

Önceki Haber

Sırada “Kadın El İzi” mi Var?

Sonraki Haber