HABERLER

İş Dünyası Ve Kadın Örgütleri, İstanbul Sözleşmesi’ni Dayanışmayla Savunacak

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet” etkinliği, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın katılımıyla gerçekleşti. Kadın hakları aktivistleri ve sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimleri toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde yapacaklarını anlattı.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklamada çevrimiçi gerçekleşen “İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet” etkinliğinin, iş dünyasının iki önemli sivil toplum örgütü TÜSİAD ve TÜRKONFED yönetim kurulu başkanları ile yaklaşık 70 kadın örgütü temsilcisi, akademisyen ve aktivistin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, kadına yönelik şiddetle sistemli bir şekilde mücadele etmesi için devlete görev yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede iptal edilmesine karşı toplumun her kesimini İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya çağırdığı belirtilen açıklamada, Onanç’ın sözlerine de yer verildi: “Gün, İstanbul Sözleşmesi’ni savunma günüdür. İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak sadece toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak değil cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, insan hak ve özgürlüklerini, yaşamı ve barışı savunmaktır. Bugün bu değerleri savunan herkesin, kadın, erkek LGBTİ+ bütün bireyler hep birlikte, İstanbul Sözleşmesi’ni yan yana, omuz omuza savunma günüdür. Bu toplantıyı İstanbul Sözleşmesini savunmak adına iş dünyası ile kadın örgütleri arasında diyaloğun artması ve dayanışmanın gelişmesi için organize ettik. Amacımıza da ulaştığımızı görmekten dolayı çok memnunum. Hem iş dünyasının çok değerli iki kurumunun hem de kadın örgütü temsilcilerinin İstanbul Sözleşmesini savunmak için ortak hareket etme kararlılığını umut verici buluyorum.”

Açıklamada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin; demokratik gelişmişlik, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söylediği bildirilirken, konuşmasının şöyle olduğu belirtildi: “COVID-19 salgınında dünyada eşitsizliklerin derinleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğindeki kazanımları da riske atıyor.  Küresel salgın sürecinde kadınlar erkeklere göre daha olumsuz etkileniyor, işlerini daha hızlı kaybediyor,  çalışan kadınlar için de ev işleri ve bakım sorumlulukları artıyor.”

“Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde hala kanayan bir yara. Uluslararası sözleşmeler ve yasalarımız şiddeti besleyen zihniyet yapısıyla ve şiddetle mücadelenin en etkili araçlarıdır. TÜSİAD olarak İstanbul Sözleşmesi’ni, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş güçlü bir taahhüt olarak gördük. İstanbul Sözleşmesi, kim olursa olsun şiddet mağdurunu korumak için var. Sözleşme bunun güvencesi. Sözleşmeden çıkılmasının, kadına yönelik şiddeti besleyen çarpık zihniyeti cesaretlendirmesinden endişe ederiz.  Diğer taraftan iş dünyasının kadına yönelik şiddet konusunda kurumsal yetenekleriyle harekete geçmesi gerektiğine de inanıyoruz. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun başlattığı “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesinin yaygınlaşmasına 5 yıldır destek veriyoruz. Proje kapsamında geliştirilen uygulama rehberi sonrasında 73 kurum bu rehberin uygulanmasında “pilot şirket” oldu.”

“Kalıcı sonuçlar alabilmek için geleneksel kalıp yargılarını dönüştürmek kritik önemde. Kadınları geride bırakan her türlü anlayışa karşı durmayı ve zihniyet dönüşümü için güçlü çaba sarf etmeyi önemsiyoruz. TÜSİAD olarak şirketlerde iyi örneklerin yaygınlaşmasından, iletişimde cinsiyet eşitliğine ve yönetimde kadın katılımının artmasına kadar geniş bir alanda mevcut tablonun değişmesi için çalışıyoruz.”

Pandeminin iş gücü piyasası üzerinde yarattığı olumsuzlukların kadınları ciddi ölçüde etkilediğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın ise şu şekilde açıklama yaptığı bildirildi: “TÜRKONFED olarak pandeminin kadın istihdamı üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak üzere teşvik paketlerinden vergi muafiyetine uzanan bir dizi çözüm önerisi sunduk. Bulunduğumuz her platformda güçlü toplumun, güçlü ekonominin ve güçlü demokrasinin yolunun, kadının hayatın tüm alanlarına aktif katılımından geçtiğini dile getiriyoruz. Pozitif ayrımcılık değil toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası ile kadın-erkek birlikte hayatı dönüştürebiliriz” dedi. Tüm şiddet mağdurlarının haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi’nin, bu alanda Türkiye’nin elindeki en iyi uluslararası sözleşme olduğuna dikkat çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sözleşmenin, daha iyi bir sözleşme yazılmadan kaldırılması, kadını ikinci sınıf gören, en temel insan haklarını yok sayan zihniyeti cesaretlendirecektir. Bundan büyük endişe duyuyor, bu karardan muhakkak geri dönülmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

STK’lardan Çağrı: “Türkiye, Küresel İklim Politikalarında Söz Sahibi Olmalı”

Önceki Haber

BEST For Energy: “Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programı”na Başvurular Başladı

Sonraki Haber