HABERLER

Akçay Sulak Alanına Moloz Dökülmeye Devam Ediyor

Kuzey Ege bölgesinin önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın bir bölümü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıldır hafriyat alanı olarak kullanılıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Balıkesir Büyükşehir  Belediye Başkanlığı’na moloz döküm işleminin acilen durdurulması ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemine (SAYBİS) kayıtlı olan bu sulak alanın rehabilitasyonu için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin derneğin talebine olumsuz yanıt verdiği ve yanıltıcı bilgiler vermeye devam ettiği ifade edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, derneğin 01 Mart 2021 ve 11 Mart 2021 tarihli yazılarına 16 Nisan 2021 tarihinde, kurulması planlanan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesinin (ETDİOSB) gerçekleştirilmesi için, ETDİOSB Başkanlığının talebi üzerine, söz konusu alanın gerekli dolgu, zemin sertleştirme ve tesviye işlemlerinin Başkanlıklarınca yürütüldüğünü ve işlem sonrasında ETDİOSB Başkanlığı devredileceği yanıtını verdiği belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılarında söz konusu alanın sulak alan envanterinde yer almadığını da belirttiğini bildiren dernek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilen bu bilginin yanıltıcı olup söz konusu alan Çevre Kanununda ve Sulak Alan Yönetmeliğinde yer alan tanıma göre “sulak alan” özelliklerini taşıdığını ve SAYBİS’te de kayıtlı olan “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı” sınırları içerisinde yer aldığını belirtiyor. Bu alan Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen ve Türkiye’nin de 1994 yılında imzaladığı Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi ve Ulusal Mevzuatımızla da korunması gereken bir alan olduğu ifade ediliyor.

Dernek, Çevre Kanunun 9. Maddesi’nde yer alan “Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir” hükmü uyarınca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin moloz dökme işlemini ivedilikle durdurmasını ve alanı eski haline getirmesini talep ediyor. Belediyenin, bu hukuksuz işlemlere devam etmesinin hem Çevre Kanununun 9. maddesine hem de Sulak Alan Yönetmeliğine aykırı olduğu ve suç teşkil ettiği bildiriliyor. Bu sebeple dernekten yapılan açıklamada, bu konuda hukuki yollara başvurulacağı ve sulak alanları korumakla yükümlü olan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü acilen bir kez daha göreve davet ettikleri ifade ediliyor.

İlgili Haberler:

“Akçay Sulak Alanının Yok Edilmesi Kabul Edilemez!”

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Birbirimizi Kandırabiliriz; Doğayı Kandıramayız!

Önceki Haber

Pandemi Sonrası Döngüsel Ekonomiye Geçiş Hızlanır mı?

Sonraki Haber