HABERLER

Rapor: “İklim Dostu Ürünlere Pazar Teşviki Yapılmalı”

Photo by Mika Baumeister on Unsplash
Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Avrupa endüstrisini iklim nötr hale getirme hedefinde temel malzemelerin temiz üretimi, verimli kullanımı ve geri dönüşümü hayati bir öneme sahip. Alman düşünce kuruluşu Agora Energiewende ile iklim üzerine işbirliğini hedefleyen Avrupalı Şirketler grubu CLG Europe’un (Corporate Leaders Group) ortak bir çalışması, iklim dostu ürünlere olan talebin önündeki engelleri belirleyerek çözüm odaklı politika önerilerini özetledi. Çalışmanın üzerine Agora Energiewende, “Avrupa pazarında iklim dostu ürünlerin önündeki engellerin nasıl üstesinden gelinir?” konulu bir basın açıklaması yaptı.

Haber: S. Sena AKKOÇ

Önde gelen Avrupalı endüstriyel değer zincirlerinden şirketlerle görüşmeler sonucunda hazırlanan çalışma, Avrupa Birliği’ne 2050’ye kadar karbon nötr hedefine ulaşmak için gerekli piyasa koşullarını oluşturacak bir politika paketi hazırlaması için rehberlik ediyor. Çalışmanın sonucunda, Kurumsal Liderler Grubu (CLG) işbirliği ile, “Yarının pazarları, bugün” başlığı ile yayınlanan rapor, tüketici ürünlerinin gömülü karbondioksit emisyonlarını, bilgilendirme gerekliliklerini ve temel malzemelerde karbondioksit etiketlemesi gibi öneriler sunuyor.

Rapora göre şu anda geri dönüştürülmüş ve iklim dostu ürünlere olan talep düşük. Bunun nedeni ise gerekli pazar teşviklerinin yapılmaması ve uygun piyasa koşullarının sunulmaması. Ancak doğru politikalar, tüketicileri iklime zarar vermeyen ürünleri satın almaya teşvik ederek endüstriyel malzemelerin üretiminin karbondan arındırma maliyetlerini karşılamaya yardım edebilir.

Agora Energiewende İcra Direktörü Patrick Graichen, “Avrupa Birliği (AB), 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmek istiyorsa, endüstriyel dönüşümü hızlandırmak için gerekli koşulları acilen yaratmalı. Çalışmamız, bu bağlamda, iklime zarar vermeyen malzemeler için pazar teşviki oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

CLG Avrupa Direktörü Eliot Whittington ise “AB, dünyanın en büyük tek pazarlarından biri olarak temiz ve verimli teknolojide dünya lideri. Bu liderliği, küresel düzeyde yatırımı ve yeniliği yönlendirmek, net sıfıra giden yarışı hızlandırmak ve temel endüstriyel sektörlerin dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kullanmak için büyük bir fırsat var” dedi.

Temel malzemelerin üretimi ve kullanımı, iklim değişikliğine katkıda bulunan ana faktörlerden biri olarak 2017’de AB’nin yıllık net karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %16’sını ve küresel emisyonlarının da yaklaşık %20’sini oluşturuyor. Bu durum, raporun politika önerilerinin iklim nötr bir endüstriye geçiş için önemine dair bir fikir verebilir.

Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Komisyonu’nu Avrupa Yeşil Düzeni’nin bir parçası olarak yeni bir Endüstriyel Strateji ve Döngüsel Ekonomi Eylem planı sunmuştu. Agora Energiewende ve CLG Europe’un, bu yasal paketi göz önünde bulundurarak AB politikacılarının iklime zarar vermeyen malzemelerin piyasa teşvikini artırmaları için belirlediği üç politika ise şu şekilde:

  • İnşaat projeleri, araçlar ve paketleme gibi son malzeme açısından zengin tüketici ürünlerinin yerleşik karbondioksit limitlerinin belirlenmesi,
  • Veri kullanılabilirliği, kalitesi ve karşılaştırılabilirliğini iyileştirmek üzere anahtar değer zincirlerinin ve temel malzemelerin raporlama gereksinimlerinin ve karbondioksit etiketlendirmelerinin geliştirilmesi,
  • Geri dönüştürülmüş malzemelerin ve yenilikçi sıfır karbonlu malzemelerin kullanımını teşvik etmek için kamu tedariki gibi hedeflenen öncü piyasa önlemlerinin uygulanması

Unilever’den Peter ter Kulve, rapor üzerine “Malzemelerden kaynaklanan emisyonlar önemli; giderek artıyorlar ve artık görmezden gelinemezler. Umarız bu rapor, herkesi malzemelerden kaynaklanan azaltılması zor emisyonlarla mücadeleye teşvik eder ve politikacıları iklim nötr malzeme ve ürünlerin ortaya çıkmasına elverişli politikalar oluşturmaya davet eder” diyor.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Jan Gehl: “Şehirlerimizi İnsanlar İçin Geliştirelim”

Önceki Haber

UN Global Compact, İklim Hedefi Hızlandırma Programı Başlıyor

Sonraki Haber