İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyada Her 10 Kişiden 8’i Çevreyi İyileştirebileceğini Düşünüyor

Türkiye merkezli pazar araştırma şirketi BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 35 ülkede yaptığı araştırma, dünya nüfusunun %85’inin iklim değişikliğini insanlık için ciddi bir tehdit olarak gördüğünü ortaya çıkarıyor.

Türkiye merkezli pazar araştırma şirketi BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 35 ülkede yaptığı araştırma, dünya nüfusunun %85’inin iklim değişikliğini insanlık için ciddi bir tehdit olarak gördüğünü ortaya çıkarıyor. Dünyada 10 kişiden 8’i kendi günlük davranışlarının çevreyi iyileştirmeye yardımcı olabileceği kanaatinde. Dünya nüfusunun %67’si ise iklim değişikliğinde sürdürülebilirlik için bireysel çabanın yanı sıra hükümetler ve şirketlerin de elini taşın altına koymaları gerektiğini savunuyor. Nüfusun %67’sinin daha sürdürülebilir bir hayat istediği göz önüne alındığında, hükümetlerin ve şirketlerin bu yöndeki çalışmalarına itici güç olacağı tahmin ediliyor.

21 Ekim – 15 Ocak tarihleri arasında 35 ülkede 30.254 kişiyle, Türkiye’de ise 1002 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, iklim değişikliğinin insanlık için ciddi bir tehdit oldugunu söyleyenlerin oranı Asya Pasifik ve Amerika kıtasında %87 olarak öne çıkıyor. Global ısınmayı tehdit olarak algılayan ülkelerin başında Vietnam (%97), Güney Kore (%94), Şili (%93) ve Endonezya (% 92) geliyor. Bu ülkeleri, %91 ile Hindistan, Ekvador ve Çin izliyor.

Türkiye’de küresel ısınmayı ciddi bir tehdit olarak görenlerin oranı, % 89 ile dünya ortalamasının üstünde. Oranlar, gelir, sosyo-ekonomik statü ve eğitim yükseldikçe artıyor. Küresel ısınmayı tehdit olarak algılayanların oranı en üst gelir grubunda %92’ye, üst sosyoekonomik statü gruplarında (AB) %94’e, öğrencilerde %96’ya, üniversite mezunlarında %98’e kadar çıkıyor.

İklim Krizini Durdurmak için Geç Değil

İklim değişikliğini durdurmak için çok geç kalındığına inanmayanların oranı dünyada geçen yıla göre 6 puan artışla %54’e yükseldi. Artık daha çok insan iklim değişikliğine karşı hâlâ yapılabilecek birşeyler olduğunu düşünüyor. Dünyada üst eğitim (%58) ve gelir (%60) sahibi kişiler olumlu düşünmeye daha yatkın. İnsanlığın iklim değişikliği için birşeyler yapacak zamanı olduğunu düşünen kıtaların başında Amerika (%61) ve Avrupa (%58) gelirken, dünyanın bu konuda en karamsar bölgeleri Asya Pasifik ve Ortadoğu (%47) olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de ise insanların yarısı iklim değişikliğini azaltmak için çok geç olduğunu düşünürken (%49) diğer yarısına (%48) göre bunun için hâlâ zamanımız var. Olumlu düşünenlerin oranı 18-34 yaş grubu gençlerde %54’e, orta sosyoekonomik statü grubunda %55’e, üst eğitim ve ses gruplarında %59’a çıkıyor.

Bireysel Davranış Değişikliği Etkili Olur

Dünyada 10 kişiden 8’i kendi günlük davranışlarının, çevreyi iyileştirmeye yardımcı olabileceği kanaatinde. Bu düşüncede olan kadınların oranı (%83) erkeklere göre (%79) daha fazla. Bu oran en yüksek Amerika kıtasında (%86).

Türkiye’de ise bu oran görece daha düşük; 10 kişiden 7’si iklim değişikliği için kendi davranışlarının etkili olacağını düşünüyor.

Herkesin Sürdürülebilirlik Sorumluluğu Var

Sürdürülebilirlik, farklı sektörlerde farklı faaliyetleri kapsamı ve içinde yaşadığımız çevre ile toplumu geliştirmeyi amaçlaması nedeniyle son zamanlarda çokça tartışılan bir konu. Konu iklim değişikliğinde sürdürülebilirlik olduğunda da gerekli aksiyonların bireyler tarafından mı, yoksa hükümetler ve şirketler tarafından mı alınması gerektiği yoğun olarak tartışılıyor. Araştırmaya göre, dünya nüfusunun %67’si sürdürülebilirlik dendiğinde gerçek çabanın bireylerden çok hükümetler ve şirketler tarafından gösterilmesi gerektiği düşüncesinde. Bu görüşe en çok katılan ülkeler; Hindistan ve Güney Kore (%86) ile Fransa (%83).

Türkiye’de ise iklim değişikliği için sürdürülebilirlik önlemlerini hükümetten ve şirketlerden bekleyenlerin oranı yalnızca %59. Erkekler arasında (%70) ve 55 yaş üstü nüfusta (%71) bu oran daha yüksek.

Bireysel aksiyonların etkili olabileceği ve iklim değişikliğini durdurmak için çok da geç olmadığı yönündeki düşüncelere paralel olarak, kendi davranışındaki gerekli bir çok değişikliği yapmış olmasa bile, dünyada 3 kişiden 2’si, daha sürdürülebilir bir hayat yaşamak istiyor. Asya Pasifik bölgesi ve Amerika kıtasındaki ülkeler bu konuda daha istekli; Paraguay (%90), Güney Kore (%81), Filipinler (%77), Hindistan (%77) ve Şili (%76).

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

TÜSİAD: “COP26 Öncesi Paris Anlaşması Süreci Tamamlanmalı”

Önceki Haber

Alâmetler ve Kıyametler

Sonraki Haber