Photo by Headway on Unsplash

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi hedefleyen Etki Yatırımı Danışma Kurulu, yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek için atılacak adımları belirlediğini duyurdu.

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek ve Türkiye’nin etki yatırımı alanında uluslararası işbirliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesini sağlamak hedefiyle kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), yuvarlak masa etkinlikleri düzenleyerek etki yatırımı bağlamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) ulaşılması için yapılması gerekenleri değerlendiriyor.

EYDK bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde üye kurumlarının etki yatırım potansiyelini ve SKA uyumunu öğrenmek için bir anket gerçekleştirmiş, sonrasında ise bu ankete bağlı olarak “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Neresindeyiz?” konulu ilk yuvarlak masa etkinliğini düzenlemiş.

EYDK’nın ikinci yuvarlak masa etkinliğinde, ilk yuvarlak masa toplantısının ardından atılması gereken adımların ortaya koymaya amaçlandığı duyuruldu. Yuvarlak masa toplantılarına rehberlik ettiği belirtilen anketin, etki yatırımının temel unsurlarına odaklandığı ifade edildi. Yapılan değerlendirmelere göre, “etki oluşturma niyetinin” orta düzeyde mevcut olduğu ancak ulusal bir etki yönetimi çerçevesinin olmamasının bir darboğaza yol açtığı belirtildi. Ancak etki ölçümündeki yetkinlik, yerel ekosistem için büyük bir zorluk olarak tanımlanmadığı aktarıldı. Bu tutarsızlık üzerinde düşünülmesine ve ilk yuvarlak masa bulguları üzerinden gidilmesinin önemine dikkat çekilen ikinci yuvarlak masa toplantısında aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlandığı duyuruldu:

  • EYDK üyeleri tarafından öncelik verilen destekleyici eylemlerle ilgili olarak Türkiye’de etki yatırımı unsurlarının mevcut durumunu detaylandırılması ve notların ilk yuvarlak masanın daha genelleştirilmiş sonuçlarıyla karşılaştırılması.
  • Etki yatırımının temel unsurlarını beslemek için öncelikli eylemler ile yerel ekosistemdeki başlıca zorluklar arasındaki tutarsızlığın tartışılması ve notların ilk yuvarlak masanın daha genelleştirilmiş sonuçlarıyla karşılaştırılması.

Toplantının katılımcıları arasında UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi Direktörü Gülçin Salıngan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği-TKBB Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Çınar, Turkven Direktörü Hale Özsoy Bıyıklı, idacapital, Yönetici Ortağı Cem Baytok, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve Garanti BBVA Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi Nazlı Çakıroğlu Boysan yer aldı.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, görüşlerini şöyle dile getirdi: “Etki ölçümü ve yönetiminde yetkinlik vazgeçilmezdir. Bu alan küresel olarak hâlâ yeni bir alan ve Türkiye hızlı hareket ederek rekabet avantajı elde edebilir. Ülkemiz bu alanda kendini konumlandırdıktan sonra, yenilikçi fonlar ve araçlar aracılığıyla sermayeyi harekete geçirmek daha kolay olacaktır.”

Turkven Direktörü Hale Özsoy Bıyıklı yuvarlak masa etkinliğinde düşüncelerini şöyle ifade etti: “Makul oranlarda sermayeye erişim ve yenilikçi fonlara sahip olmamız gerekli ancak bunlar Türkiye’de etki ölçümü ve yönetimi kurulmadan sağlanamaz.”

Türkiye Katılım Bankaları Birliği-TKBB Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Çınar ise “İlgili ulusal ve uluslararası kurumları EYDK’ya davet etmeye devam etmek bilgi tabanını ve ağını güçlendirecektir” diyerek görüş bildirdi.

UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi Direktörü Gülçin Salıngan, “Doğru altyapı ile Türkiye, MENA ve Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinin potansiyelinden yararlanmak için etki yatırımları açısından katalitik bir giriş noktası olabilir” dedi.

idacapital, Yönetici Ortağı Cem Baytok şu değerlendirmede bulundu: “Etki sermayesini Türkiye’ye çekmenin iki yolu vardır; kalkınma finansmanı ve know-how birikimi yoluyla yerel yatırımcı kapasitesi yaratma ve farklılaşma konusunda ülkemize özgü zorluklara odaklanma.”

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Şehirlerin İklime Uyumu için 15 Eylem Önerisi

Önceki Haber

Hakkari’de 20 Bin Yıllık Buzullar Eriyor

Sonraki Haber

Diğer Haberler