Sürdürülebilir Finans ile Yeşil Ekonomi’nin Geleceği - #ekoIQ
Ekonomi

Sürdürülebilir Finans ile Yeşil Ekonomi’nin Geleceği

sürdürülebilir finans

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) “Yeşil Ekonomi”nin olmazsa olmazlarını, “doğal sermayenin zenginleştirilmesi, ekolojik sorunları ve çevre risklerini azaltan sektörlere yatırımlar” olarak tanımlıyor. Enerji verimliliğine sahip binalar, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, sürdürülebilir tarım gibi ekonomide dönüşüm sağlayarak yeni istihdamların açılması ve yoksulluğun azaltılmasına da yardımcı olacak. Yeşil ekonomide, yatırımın geri dönüşümü ile sosyal sorumluluğu arasında önemli bir ilişki var. İkisi arasında denge gözetilmesi gerekiyor. Bu aşamada önümüze sürdürülebilir finans ve sorumlu yatırım anlayışı çıkıyor. Bankacılık sektörü, yatırımların ve ekonominin bütününün finansmanı açısından çok önemli bir rol oynuyor. Finans sektörü bir bütün olarak yeşil ekonomiye geçişin vazgeçilmez bir parçası ve global finans çevreleri, hükümetler ile sivil toplum kuruluşlarının ajandalarında önemli bir yer tutuyor.

Sürdürülebilir Finans Forumu

“Sürdürülebilir finans” konusunda dikkat çekmek amacıyla 3 Mayıs 2013’te, Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda Sürdürülebilir Finans Forumu düzenleniyor. Forumu Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ve Global Compact Türkiye tarafından organize ediliyor. Garanti Bankası ve Şekerbank’ın değerli katkıları forumun etkinliğini arttırıyor. Etkinlikte Borsa İstanbul’un Konferans Salonu’nun kullanılıyor olması ise “finansın merkezinde” bu konuyla ilgili herkesin toplanması açısından büyük fayda sağlayacak.
Forum içeriğinde, açılış – kapanış bölümleri ile “Sürdürülebilir Finans Sektörüne Global Bakış” ana oturumu dışında iki önemli panel de yer alıyor. “Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans ile ilgili Mevcut Durum Analizi” başlıklı panelde sürdürülebilir kalkınmanın finans dünyası için ne anlama geldiği, sosyal ve çevresel konuların iş fırsatlarına ve uygulamalarına nasıl entegre edileceği konuları tartışılacak.
Bu panelde Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden tarafından temsil edilecek olan Global Compact, dünyanın en büyük “kurumsal vatandaşlık girişimi” olarak tanımlanıyor. 10 binden fazla şirket ve 3 binden fazla STK, insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele konusunda evrensel ilkeleri ilerletmek için taahhütte bulunmuş durumda. Türkiye’de Borsa İstanbul, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, TSKB ve Yapı Kredi Bankası üyeleri arasında bulunuyor. Global Compact Türkiye, aynı zamanda Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı sürdürülebilirlik platformu.
Global Compact Türkiye, bu konuda çok önemli bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıyor. Global Compact Türkiye tarafından, geçtiğimiz Mart ayı sonunda Hollanda’da düzenlenen sürdürülebilir bankacılık ve finans konulu etkinliğe Türkiye’den bankacıların, BDDK, SPK, TİSK ve Sabancı Üniversitesi’nin davet edilmesini bu konuda atılan en yeni adımlardan biri olarak belirtebiliriz.
Aynı panelde UNEP FI’a üye iki Türk bankasından biri olan Garanti Bankası ile Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye temsil eden en iyi 24 uygulamadan birinin sahibi olan Şekerbank yetkilileri sürdürülebilir finansmana ilişkin örnek uygulamaları anlatacaklar.

SKD, Global Compact ve UNEP FI, Yol Haritası Çizecek

Forumun ikinci panelinin başlığı, “Uluslararası Alanda Sürdürülebilir Finans Uygulamaları”. UNEP FI temsilcisinin konuşmacılar arasında bulunduğu panelde UniCredit, ING Bank ve Fransız Kalkınma Ajansı gibi uluslararası finans kurumları kendi operasyonlarında ve kurumsal yönetimlerinde sürdürülebilirliği tanımlamaları, çevresel ve sosyal risk yönetim sistemleri, yeşil ürünler ve hizmetler, şirket içi operasyonlar, paydaş yönetimi ve toplumsal sorumluluklar konularında deneyimlerini paylaşacak.
Burada UNEP FI konusunda küçük bir parantez açmak gerekiyor. UNEP FI, küresel finans sektörü ile Birleşmiş Milletler arasındaki ortaklığı oluşturan kuruluşların başında geliyor. 200’ü aşkın finansal kuruluş ve diğer birçok ortak kuruluşla beraber; çevre, sürdürülebilirlik ve finansal başarı arasındaki bağları geliştirmek ve güçlendirmek için çalışıyor. UNEP FI, finansal hizmetlerin belirli konularında uzmanlaşmış; varlık yönetimi ve sigorta çalışma grubu ve hatta iklim değişikliği, su ve biyoçeşitlilik gibi finansal hizmetlerle doğrudan bağlantılı belirli çevre konularına odaklanan çalışma grupları yönetiyor, sürdürülebilir finans konulu eğitimler düzenliyor. Bu nedenlerle UNEP FI’ın Foruma verdiği destek çok değerli. UNEP FI’ın Türkiye’den iki üyesi olduğunu da belirtelim: Garanti Bankası ve TSKB.
Sürdürülebilir Finans Forumu’nun son bölümünde SKD, Global Compact ve UNEP FI yetkilileri, sürdürülebilir finans konusunda önümüzdeki dönemde gündeme oturacak konularla ilgili yol haritası önerisi sunacaklar. Bu yol haritasının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna katkı sağlamasını diliyoruz.
Konca Çalkıvik
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri

EKOIQ Dergisi Mayıs 2013 Sayı: 29

About Post Author