ODTÜ TEKNOKENT BİGG programları ile TÜBİTAK BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı kapsamında girişimcilerin 200 bin TL’lik hibeye erişmelerine destek olacak. 5 farklı konsorsiyumla yürütülen programlar için başvurular Ekim ayı sonuna kadar açık.

ODTÜ TEKNOKENT girişimcilerin fikirlerini olgunlaştırmak; TÜBİTAK BİGG desteğine ulaşmalarını sağlamak; katma değeri yüksek, büyüme potansiyeli olan; kaynakların etkin kullanımı ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek işlerin ortaya çıkması için 5 farklı konsorsiyum ile girişimci adaylarına destek oluyor.

Konsorsiyumda Üniversiteler ve Özel Sektör Yer Alıyor

Dijitalleşme, iletişim ve akıllı üretim sistemleri alanlarında odaklı başvurulara öncelik verilen BiGG3’te Arçelik Garage ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS; yaşam bilimleri, biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri alanındaki iş fikirlerinin Girişimcilik Destek Programı’na ulaşmaları için kurgulanan BİGGBio’da ReDis Innovation; eğitim teknolojileriyle ilişkili girişimcilerin desteğe ulaşması için BiGGED’de MEF Üniversitesi; akıllı ulaşım teknolojileri odaklı geliştirilen iş fikirlerine destek olmak amacıyla kurgulanan BiGGM’de Bilişim Vadisi; sürdürülebilir tarım ve beslenme odaklı iş fikirlerinin hibeye ulaşması için kurgulanan T-BİGGY’de ve Yaşar Üniversitesi iş birliği ile ODTÜ TEKNOKENT BİGG programları, yeşil girişimcilerin yanında olacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı değişikliklerin yanı sıra, uluslararası ekonomi ve ticarette meydana gelen dönüşüm karşısında, ülkemiz kalkınma ve 2023 hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynakların etkin kullanımı ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümün sağlanması amacıyla Temmuz ayında Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlandı. Bununla paralel olarak artan sayıda uluslararası firma ve yatırımcının da yeşil dönüşüm yol haritalarını belirleyerek, düşük karbonlu, yeşil ekonomiye geçişe ivme kazandırmayı hedefledlediği görülüyor.

Yeşil Ekonomiye Destek

Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra Türkiye’nin, AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülüyor. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda küresel değer zincirlerine entegrasyon geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alınan payın artırılması bakımından da önem teşkil ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” doğrultusunda TÜBİTAK tarafından BiGG Yeşil Büyüme çağrısı ile girişimcilerin desteklenmesine karar verildi. 
TÜBİTAK BİGG’in uygulayıcı kuruluşlarından biri olan ODTÜ TEKNOKENT’in BİGG Programları için başvurular ekim ayının sonuna kadar devam ediyor.

Detaylı bilgi ve başvuru linklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Kalamış Yat Limanı İhalesine Kadıköy Belediyesi’nden Tepki

Önceki Haber

Adil İyileşme, Kentlerin Pandemi ve İklim Krizinden Çıkış Yolu

Sonraki Haber

Diğer Haberler