Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı SÜGEP Academy’nin Sürdürülebilirlik Elçileri programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi SDSN Türkiye ortaklığında ilk mezunlarını verdi.

YAZI: Mehmet KILIÇ, SKGA Sürdürülebilirlik Elçisi

SÜGEP Academy, gençlerin geleceğin kentlerine ve dünyasına öncülük etmesi adına eğitim ve çalıştaylara öncülük yapıyor. İklim krizinin ortaya çıkardığı sorunlar ve sürdürülebilir olmaktan uzaklaşan dünyanın gerekliliklerini ve farkındalık düzeyini akademik çerçevede oluşturmak en temel amaç olarak dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatın ortaya koyduğu gelecek adına kentlere ve iş dünyasına yön verecek gençleri bir dizi program kapsamında alanında uzman kişilerle bir araya getiriyor. Konvansiyonel eğitimden farklı olarak, gençleri gerçek dünya sorunlarına çözüm bulmaya odaklayan Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programının (SÜGEP), Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çözümler Ağı (UN SDSN Türkiye) ile akreditasyon süreci başladı.

Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Elçileri eğitim programını ortaya çıkaran SÜGEP Academy, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi SDSN Türkiye ortaklığında ilk mezunlarını verdi.

6 haftalık yüz yüze eğitim ve 6 haftalık staj olarak kurgulanan program ile gençler öncelikle alanında uzman kişilerle mevcut krizi, bu krizin çözümü adına yapılması gerekenleri öğreniyor ve bu süreç içinde ortaya çıkardıkları projelerle Sürdürülebilir Kentler adına gelecek vizyonlarını ortaya koyuyorlar. Gençler bu eğitim sonrasında yetkinlikleri doğrultusunda yerel yönetimler ve özel sektörde 6 hafta staj gerçekleştirerek bu sorunları ve çözüm yollarını deneyimleyerek kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Girişimin özü, daha iyi bir dünya yaratmak için gençlerin harekete geçmesini sağlamak ve savunuculuktaki geleneksel rolün ötesine geçmeyi hedefliyor. Girişimin temel yönelimi ise, üniversite mezunu gençlere SKA’lar doğrultusunda proje tabanlı uygulamalara katılım yoluyla deneyim kazandırarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının sürdürülebilirlik departmanları için yetişmiş insan kaynağı yaratıyor. Bu çerçeve, farklı sektörlerden kuruluşların SKA’lar etrafında gençlerle çalışmadaki giriş noktalarını belirlemelerine olanak tanıyor.

Gaziemir Belediye binasında gerçekleştirilecek Yeşil Çatı projesinde yer alan ilk mezunları ile birlikte sürdürülebilir kent hikayesine adım atan gençler, program sürecinde geleceğe iz bırakacak projeler ortaya çıkardılar.

SÜGEP Academy öncülüğünde, mezunların katkı sunduğu ve önemli paydaşların yer aldığı 1. İzmir Gençlik Çalıştayı Kültür Teması ile 31 Ağustos – 1Eylül tarihlerinde bir araya geliyor. Programın ilk gününde oturumlarla katılımcılara gönüllülük, kültür ve gençlik konuları aktarılacak. İkinci günde ise oluşturulan atölyelerde “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür”, “Kültürel Çeşitlilik, Eşitsizlikler ve Göç” gibi çeşitli başlıkları irdeleyecekler.

SÜGEP Academy ortaya koyduğu eğitim modülü ile birlikte bu yıl Türkiye’de farklı şehirlerde sürdürülebilir gelecek adına gençlerle bir araya gelecek.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Gelişmiş Ekonomilerin İklim Kriziyle İmtihanı: Seller ve Yangınlar

Önceki Haber

Yerel Yönetişim, Göç ve İklim Değişikliğini Birlikte Düşünmek

Sonraki Haber

Diğer Haberler