Photo by Visual Stories || Micheile on Unsplash.

Avrupa Komisyonu, “tarihinde ilk kez” bisiklet ve yayalara öncelik verdi ve AB’nin 2050 yılına kadar net sıfır olma hedefinin bir parçası olarak daha fazla yürüyüşü ve bisiklete binmeyi teşvik etmek için kentsel altyapının elden geçirilmesini önerdi.

Önerilen Verimli ve Yeşil Hareketlilik Paketi kabul edildiği takdirde, Trans-Avrupa Ulaşım Ağı’ndaki (TEN-T) 424 en büyük şehrin 2025 yılına kadar bu tür “aktif hareketlilik” modlarına odaklanan sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını (SUMP’ler) özetlemesini gerektirecek.

Artan finansmanla desteklenen karar, AB’nin şehirlerini fosil yakıtlı araçlardan uzaklaştırmasına, trafik sıkışıklığı ve gürültü kirliliğini hafifletmesine ve ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda belirlenen ve otomobillerden kaynaklanan emisyonların %55 oranında azaltılmasını gerektiren karbondan arındırma hedeflerine doğru çalışmasına yardımcı olacak.

AB, 2014 ve 2020 yılları arasında 2 milyar Euro’luk yatırım yaparak, son yıllarda bisiklet ve yürüyüş projelerine yaptığı harcamayı üç katına çıkarmıştı. Ancak, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu’na göre, Etkin ve Yeşil Hareketlilik paketi, yürümeyi ve bisiklete binmeyi AB çapında bir politika önceliği haline getirmesi bakımından emsalsiz. Federasyon, “Tarihte ilk kez Avrupa Komisyonu, kentsel hareketliliğin omurgası olarak bu modlara yatırıma öncelik veriyor” dedi.

Çalışmalar Emisyonları %90 Azaltabilir

Paket, Avrupa ulaşım sistemini karbondan arındırmayı amaçlayan dört öneriden oluşuyor.

Bunlar, Avrupa genelinde birbirine bağlı demiryolları, su yolları ve yollardan oluşan TEN-T sistemini elden geçirmeye, uzun mesafe ve sınır ötesi demiryolu trafiğini artırmaya, mobilite uygulamaları gibi akıllı ulaşım hizmetlerini güncellemeye ve geliştirmeye ve kamusal ulaşıma (toplu taşıma, yaya ve bisiklet) odaklanarak kentsel hareketliliği iyileştirmeye odaklanıyor.

Avrupa Komisyonu, insanları ve malları fosil yakıtla çalışan araba ve kamyonlardan daha temiz bir “çok alternatifli ulaşım ağına” taşıyarak, bu önlemlerin ulaşım emisyonlarını %90’a kadar azaltabileceğini söylüyor.

Önerilen yasal revizyonun bir parçası olarak, başlangıçta AB’nin 2013 Kentsel Hareketlilik Paketinde gönüllü bir girişim olarak tanıtılan SUMP‘lar, TEN-T’deki yüzlerce büyük ve orta ölçekli şehir için zorunlu hale getirilecek.

Bunlara ek olarak, bu planları formüle etmeye yönelik yönergeler, bisikletler, yayalar, e-bisikletler, scooterlar ve toplu taşıma için altyapının genişletilmesine ve iyileştirilmesine öncelik verecek şekilde revize edilecek.

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu’na göre, Etkin ve Yeşil Hareketlilik paketi, yürümeyi ve bisiklete binmeyi AB çapında bir politika önceliği haline getirmesi bakımından emsalsiz. Federasyon, “Tarihte ilk kez Avrupa Komisyonu, kentsel hareketliliğin omurgası olarak bu modlara yatırıma öncelik veriyor” dedi.

Çalışma, kullanıcıları ölümcül kazalardan koruyan kaliteli bir ulaşım altyapısı oluşturmayı, “bisiklet yollarının sürekliliğini ve erişilebilirliğini” sürdürmeyi ve nihayetinde, artan sayıda kazadan sorumlu olan mikro hareketli araçların güvenliğini artırmak için kurallar formüle etmeyi içerecek.

Yerel ve bölgesel makamlar, planlarını uygulamak için hedeflenen fonlarla desteklenecek.

Avrupa Komisyonu’na göre, bu sadece emisyon azaltımları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yerel sakinlerin sağlığını iyileştirmeye ve maddi tasarruf edebilmelerine de yardımcı olacak.

Verimli ve Yeşil Hareketlilik Paketinin Kentsel Hareketlilik Çerçevesi’ne göre, “Yürüme ve bisiklete binme gibi aktif hareketlilik modları, düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu hareketlilik biçimleridir ve aynı zamanda daha aktif yaşam tarzlarıyla bağlantılı sağlık yararlarını da beraberinde getirebilir.”

“Tam potansiyellerini geliştirmek için, kentsel hareketlilik politikalarında tüm yönetişim ve finansman seviyelerinde, ulaşım planlamasında, bilinçlendirmede, alan tahsisinde, güvenlik düzenlemelerinde ve yeterli altyapıda düzgün bir şekilde ele alınmalıdır.”

Avrupa Komisyonu, bisiklet yollarının kurulmasının, tıbbi maliyetler ve seyahat süreleri kısaldığı için şehirler için ekonomik faydalara bile yol açabileceğini savundu. Örneğin Helsinki’de yapılan bir araştırma, bisiklet yollarına yatırılan her Euro için şehrin 3,60 Euro tasarruf ettiğini buldu.

Bu yılın ilerleyen aylarında Avrupa Komisyonu, üye devletlerin tüm şehirleri için “kalbinde toplu taşıma ve aktif hareketlilik olan” bir SUMP benimsemeleri için ulusal bir program hazırlamalarını tavsiye etmeye hazırlanıyor.

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Fosil Yakıt Şirketleri, Arama Motoru Reklamları ile Yeşil Badana Peşinde

Önceki Haber

Doğrusal Üretimden Döngüselliğe: Yeni Plastik Ekonomisi Nasıl İşleyecek?

Sonraki Haber

Diğer Haberler