- Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi
Enerji

Doğalgaz ve Nükleer AB Taksonomisine Dahil Edildi; Birçok Aktör Kararı Mahkemeye Götürüyor

Doğalgaz ve Nükleer
Doğalgazın ve nükleerin AB taksonomisine dahil edilmesi “AB’nin genel politikaları ile çelişiyor.”

Avrupa Parlamentosu, aylarca süren yoğun tartışmaların ardından doğalgaz ve nükleer enerjinin AB’nin sürdürülebilir faaliyetler taksonomisine dahil edilmesinden yana karar verdi. Avrupa Komisyonu’nun önerisine 328 onay, 278 ret ve 33 çekimser oy kullanıldı.

Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir finansmanın “altın standardı” olacak taksonomiye doğalgazı dahil etme önerisibilim insanlarıuzmanlar ve akademisyenlersivil toplum ve AB politika yapıcılarının yanı sıra Ukrayna tarafından da geniş çapta eleştirildi. Doğalgazın yeşil bir yatırım olarak sınıflandırılmasına karşı çıkan finansal aktörlerin çoğu, kararın bilime dayanmadığını savundu.

Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri, Üye Devletler ve STK’lar Mahkemeye Gidiyor

Öneriye, Avrupa Parlamentosu’na üye neredeyse tüm siyasi gruplardan güçlü bir muhalefet geldi. Milletvekilleri ve Üye Devletler zaten muhalefetlerini sürdürmeye hazırlanıyorlar: Bir grup milletvekili, kararın “birincil mevzuata aykırı olduğu” gerekçesiyle doğalgazın AB Taksonomisine dahil edilmesine karşı mücadeleyi mahkemede sürdürmeye hazırlanıyor. Avusturya ve Lüksemburg da daha önce kararı mahkemeye götürme niyetlerini açıklamıştı. Greenpeace‘in hukuka başvuracağını ilan etmesiyle sivil toplum da bu yönde bir adım atmış oldu.

Avrupa Halk Partisi (European People’s Party, EPP) Milletvekili Christophe Hansen, “Avrupa Parlamentosu’nun uzun vadede kör kalacak olması anlaşılmaz. Doğalgaz ve nükleer sürdürülebilir değil ve şimdi Taksonomiyi geçersiz kılacak” dedi.

AB’nin İklim Değişikliği ve Enerji Bağımsızlığına Yönelik Eylemleriyle Çelişiyor

Düşünce kuruluşu E3G’ye göre, gazın AB taksonomisine dahil edilmesi “AB’nin genel politikaları ile çelişiyor.” AB, tahsis edilen 300 milyar euroluk kaynağın 290 milyarını yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine, geri kalan 10 milyar euroyu ise bir geçiş yakıtı olarak doğalgaza yatıracak olan 2030 yılına kadar Rusya’dan tüm enerji ithalatını sona erdirecek REPowerEU planı da dahil olmak üzere, daha uzun vadeli enerji bağımsızlığı planları hazırlıyor. Sadece bir hafta önce AB, Fit for 55 paketini (AB’nin 2030 yılına kadar %55 sera gazı emisyonu azaltım hedefine ulaşmasını sağlamak için tasarlanan yasama paketini) uygulamaya koymak için, 2035 yılına kadar fosil yakıtlı otomobillerin yasaklanmasını ve 2030 yılına kadar küresel ısınmaya neden olan emisyonları azaltmak için diğer önlemleri de içeren bir yeşil politika paketini onayladı.

AB Taksonomisi, şimdi, ilk hedefi olan finansal sistemde yeşil badanayı önlemek amacının gerisinde kalıyor. Uzmanlara göre, yatırımcılar, şirketler ve tüketiciler artık ihtiyaç duydukları bilime dayalı netliği ve güvenilirliği başka yerlerde arayacaklar.

E3G Sürdürülebilir Finans Politika Danışmanı Johannes Schroeten de kararın, AB’nin Fit for 55 paketi ve RePowerEU ile gittiği yön ile açıkça çeliştiğini belirterek, “Avrupa, mevcut jeopolitik zorluklarla mücadele etmeyi desteklemek veya iklim değişikliğine karşı dönüşümü hızlandırmak için, AB içerisinde veya uluslararası, hiçbir şey yapmıyor. Avrupa Parlamentosu’nda Komisyonun önerisine çok güçlü bir muhalefet görmek yine de cesaret verici. Uluslararası alanda AB şu anda Çin, Bangladeş, Güney Afrika, Kolombiya ve hatta Rusya tarafından geride bırakılmış durumda ve hepsi planlı sınıflandırmalarında doğal gazı tamamen veya kısmen dışarıda tutuyor. Gaz, ne yatırımcılar ne de iklim için güvenli bir yatırım değil.”

About Post Author