TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs Programı Başvuruları 30 Eylül’de Sona Eriyor - Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi
Sivil Toplum

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs Programı Başvuruları 30 Eylül’de Sona Eriyor

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programı ile öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra doğa koruma ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programı başvuruları başladı. TEMA Bağışçısı Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı ile TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe gereksinimi olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dokuz ay süresince eğitim desteği sunulacak.

Program ile öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra doğa koruma ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Burs programı hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuru koşullarını öğrenmek için TEMA Vakfı resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

Aynı zamanda [email protected] adresi üzerinden de iletişim kurulabilir. Burs için son başvuru tarihi olarak 30 Eylül 2022 günü belirlendi.

Araştırma Konuları TEMA Vakfı’nın Çalışma Alanları Doğrultusunda Belirlendi

Orman ve Kırsal Kalkınma Alanında

 • Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ekolojisi, sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimin ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar,
 • Kırsal kalkınma ekonomisi ve sosyolojisi,
 • Orman yangınları ile mücadele ve yangın ekolojisi,
 • Agroekolojik tarım, biyolojik mücadele çalışmaları,
 • Hassas tarım uygulamaları, yetiştirme ve sulama teknolojileri,
 • Arazi tahribatının önlenmesi, arazi ıslahı ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi,
 • Mera alanlarının ekolojisi, ıslahı ve yönetimi,
 • Sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda teknolojileri,
 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması,
 • Doğal ormanlar ve korunan alan yönetimi, biyolojik çeşitlilik çalışmaları,
 • Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika,
 • Su havzalarının yönetimi, arazi kullanımlarının sucul ekosistemlere etkisi,
 • Toprak ve arazi yönetimi, orman, mera ve su hukuku,
 • Kırsalda sosyolojik araştırmalar.

 Çevre Politikaları Alanında

 • Enerji demokrasisi,
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi,
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri,
 • İklim değişikliği ve gıda güvencesi,
 • Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri,
 • Gıda güvencesi ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi,
 • Mevcut / işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi,
 • Döngüsel ekonominin iklim değişikliği ile mücadeledeki etkileri,
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iklim politikasına etkileri.

 Çevre ve Doğa Eğitimi Alanında

 • Ekoloji temelli doğa eğitimi, sürdürülebilir yaşam, ekolojik okuryazarlık ve okul programları alanlarında eğitim programı ve materyal geliştirilmesi, incelenmesi,
 • Eğitim teknolojisi araçlarının ve farklı eğitim yöntem ve tekniklerinin doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi,
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi.

About Post Author