Genel

İlhamını Güneşten Alan Çözümler

Güneş enerjisi, iklim değişikliğine neden olan devasa karbon emisyonlarımızın azaltılmasına yönelik en hızlı gelişen teknolojilerden biri. Bu teknolojilerin seyrini 20 yıldır en yakından ...
Genel

Kömür İstihdam Yaratmıyor

Hem dün­yada hem de Türkiye’de kömür ve termik santrallerde ısrar edenler, giderek daha güçlenen bir yurttaş bas­kısına ve protestolarına hazır olmalı. Hâlâ kömüre ...
Genel

Kömürden Kaçış

Kömür, Sanayi Devrimi’nden bu yana insanlı­ğın enerji ihtiyacına yön verdi. Gelişmenin ve kalkınmanın simgesi buhar makineleri, onun ateşiyle çalışıyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında ...
Genel

Antalya’da Bir Yeşil Vaha

Nisan ayında başlayan, 30 Ekim’e kadar devam edecek olan Türkiye’nin ilk EXPO’su EXPO 2016 Antalya, “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” felsefesi, “Çiçek ...
Genel

Otomotivde Sürdürülebilir Yaklaşımlar

“Bir şiiri çevirisinden okumak reçel kavanozunu yalamaya benzer” Attilâ İlhan Otomotiv endüstrisini çevre ve sürdürülebilirlik gereklilikleri üzerinden okumak, yakın geçmişte çeviribilimin “şiiri dilbilimci ...
Genel

Yangınların Geleceği

1 Mayıs 2016’da Kanada’nın Al­berta Eyaleti’nde bir orman yangını başladı. Başlangıçta özel veya önemli bir yangın değildi, ama bu yazının ya­zıldığı saatlerde yangın ...
Genel

Ekoiq Mayıs Ayı Kitap Önerileri

Ekoeleştiri Yazan: Greg Garrard Çeviren: Ertuğrul Genç Yayınevi: Kolektif Kitap, Nisan 2016 Greg Garrard Ekoeleştiri’de, çevre söylemini mey­dana getiren can alıcı kavramların tarihini ...
Genel

Gözümüzden Kaçmayanlar

Arnavutluk’ta ağaç kesene hapis cezası, yüksek katlı binaların yapımına siluet kriterleri, okyanuslardaki plastiklerin balıklarınkini aşan ağırlığı, Türkiye’nin sınıfta kalan çevre performansı… Gözde İVGİN ...
HABERLER

YAŞANABİLİR KENTLER

İstanbul’un Duvarbahçeleri İstanbul’da 3. köprü ve 3. havali­manı için 1 milyondan fazla ağaç ke­sildi ve projelerin bitiminde toplam 3 milyon ağacın kesilmiş olacağı ...
Genel

İnternetiniz Ne Kadar Yeşil?

İnternet, tüm yaşam ve iş yapış biçimlerimizi kaçınılmaz bir biçimde dönüştürüyor. Peki, sürdürülebilirlik açısından da önemli imkânlar yaratan bu dönüşümün karanlık bir yanı ...