GE Türkiye Genel Müdürü Kürşat Özkan: “Türkiye Ecomagination’a Çok Daha Kolay Adapte Olabilir”
Dünyanın en büyük teknoloji, medya ve finans şirketlerinden biri olan General Electric, Mayıs 2005 tarihinden itibaren yeni bir strateji belirledi: Ecomagination. EKOIQ Dergisi için, bu yeni iş modelinin ayrıntılarını anlatan GE Türkiye Genel Müdürü Kürşat Özkan, “Türkiye’nin altyapısının yeni oluşması büyük avantaj” diyor.
Ecomagination nedir? Böylece tüm iş yapma biçimlerinizi mi küresel ölçekte değiştirmiş oluyorsunuz? Buna, General Electric’in 21. yüzyıl vizyonu denebilir mi?
GE dünyanın en zor problemlerini çözmeyi hedefleyen bir teknoloji, medya ve finans şirketidir. Bu kapsamda, şirket olarak, Mayıs 2005’te hayata geçirdiğimiz “Ecomagination” stratejimiz ve iş modelimiz ile dünyanın en büyük çevresel problemlerini çözmeyi de hedefliyoruz. GE’nin temel ilkesi olarak da “imagination at work” yani Türkçe deyimiyle “yaratıcılık iş başında” deyimini seçtik. Ecomagination çevreyi, ekolojiyi koruyan, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan yaratıcı teknolojilerin önemini vurgulayan ve bütün dünyada kullandığımız bir kelime. Dünyada daha çok insanın kaliteli sağlık hizmetlerine daha kolay ve az masrafla erişimini hedeflediğimiz “healthymagination” ile birlikte “ecomagination,” GE’nin önümüzdeki yıllarda stratejisini üzerine kurduğu iki ana platformu oluşturuyor.
Ecomagination bizim için sadece bir sosyal sorumluluk projesi ya da bir pazarlama faaliyeti değil; her anlamda benimsediğimiz bir iş stratejisi. Temelinde müşterilerimizin masraflarını azaltmalarını sağlayan ve istihdam yaratan inovatif, yaratıcı teknolojiler geliştirmek yatmaktadır. Bu strateji ile bir yandan müşterilerimizin çevresel ve finansal performanslarını arttırmalarını hedefliyoruz; bir yandan da şirketin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca GE olarak ilkönce “kendi evimizi temiz tutmanın” büyük önem taşıdığına inanıyoruz, tüm çalışmalarımızda bu ilkeyi ön planda tutuyoruz.
GE uzun yıllardır enerjiyi verimli kullanan ve çevre kirliliğini azaltan ürünler geliştirmektedir. Ecomagination stratejisi sonucu oluşan fark, var olan ürünlerin belli kriterlere göre çevreye duyarlı olup olmadığının belirlenmesi ve yeni ürünlerin de yine aynı kriterlere uygun bir şekilde geliştirilmesidir. Mevcut ve gelecek eco-magination ürünlerinin hem çevresel hem de işletme performanslarını iyileştirmek üzere GE, bağımsız bir danışmanla birlikte, her bir ürünün müşteri odaklı çevresel özelliklerini, etkilerini ve benzer ürünlere göre getirilerini belirlemek üzere bir eko skorkartı geliştirdi. Bu yıl, düzinelerce ürün bu titiz işleme sokuldu, ecomagination sertifikası aldı ve bunun sonucunda ecomagination ürün portfolyomuza dahil edildi. Bugüne kadar enerji üreten türbinlerden uçak motorlarına, lokomotiflerden finansman araçlarına ve sağlık cihazlarından ev eşyalarına kadar 80’den fazla ürün bu portfolyoya girmelerini sağlayacak kriterleri sağlamıştır. Bu çevre dostu ürünlerin hepsi enerji verimliliği sağlamaya odaklanıyor.
Peki, ecomagination stratejisi kapsamında neler var?
Ecomagination ile amacımız sadece çevre dostu ürünler geliştirmek değil; aynı zamanda sosyal paydaşlarımızla diyalog kurmak. Türkiye’nin önünde Avrupa Birliği çevre faslının açılması ile birlikte daha temiz bir ekonomiye geçmek için büyük bir fırsat oluştu. Bu doğrultuda biz de bu alanda lider teknolojiler geliştiren bir şirket olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmek istiyoruz. Global tecrübelerimizi gerek sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak, gerekse de kurumsal liderlik gruplarında görev alarak paylaşıyoruz ve biz de paydaşlarımızın tecrübelerinden faydalanıyoruz. Avrupa’daki geniş çalışan kadromuz ile de Avrupa Birliği yönetmelik ve direktiflerini takip edip, gerek proje desteği olarak gerekse de politikaların belirlenmesinde katkılarda bulunmaya çalışıyoruz.
GE için Ecomagination stratejisinin önemi büyük. Şirketin geleceğini üstüne oturttuğumuz iki kritik iş modelinden biri olarak görüyoruz. Yaptığımız, hayata geçirdiğimiz herşeyde enerjiden havacılığa, ulaşıma ve sağlığa kadar, “Eco” yaklaşımının izleri görülüyor. Ecomagination, GE’nin gelecekteki yeniden tanımlanması olacak. Dolayısıyla, iş yapış şeklimiz üzerindeki etkisi de aynı şekilde devam edecek.
Küresel araştırma merkezlerimizdeki ve teknoloji merkezlerimizdeki GE araştırmacıları her gün, GE’nin işletme portföyünü genişleten pek çok teknoloji inisiyatifi üzerinde çalışıyorlar ve hem bugünün hem de geleceğin inovatif ürünlerini geliştiriyorlar.
Türkiye’ye gelirsek! Türkiye’de neler yapıyorsunuz? Hangi segment ve ürünlerde çalışıyorsunuz? Nasıl bir sonuç almayı bekliyorsunuz? İster Brezilya’da, ister Türkiye’de olsun GE olarak müşterilerimize “karbon ayak izinin” daha düşük olmasını sağlayacak ürünler satmaya odaklandık. Örneğin Zorlu Enerji’nin Osmaniye’deki 160 megavatlık rüzgâr santralinin türbini, “ecomagination” ürün portfolyomuza dahildir. Eskişehir’de Tülomsaş ile birlikte yine “ecomagination” ürün portfolyosuna dahil lokomotifleri üreteceğiz. Aynı lokomotifler halihazırda ABD ve Çin’de de üretiliyor. Buradaki, ihracata yönelik bir üretim olacak. Yine ürünlerimiz arasında yer alan “hibrid lokomotifler” yüzde 15’e yakın yakıt tasarrufu sağlıyor ve karbon emisyonu yüzde 50 oranında daha az.
“Ecomagination” stratejisi doğrultusunda geliştirilen uçaklardaki yeni nesil motorlar örneğin yüzde 15 ile yüzde 20 oranında yakıt tasarrufu ve yüzde 57 oranında daha düşük karbon emisyonu sağlıyor. Bu yeni nesil motorun bazı parçaları Türkiye’de, yine Eskişehir’de üretiliyor.
Şu anda gelişmiş ülkeler “ecomagination” teknolojisine uyum sağlamak için alt yapısını modernize etmek zorunda iken, Türkiye alt yapısını yeni oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye’nin buna adapte olması daha kolay.
 
“2010 Yılı Hedeflerimizi Çoktan Aştık; Sıra eco v2.0’de”
2005’te açıklanan ecomagination stratejisi 2010’da gerçekleşmes planlanan 5 temel hedefe dayanıyordu:
• Yıllık temiz AR-GE yatırımlarını 2 katına çıkarmak
• Ecomagination portfolyosundak ürünlerin satışını artırmak
• Sera gazı emisyonlarında azalma
• GE’nin operasyonel enerji verimliliğinde iyileşme, su kullanımını azaltma ve suyun yeniden kullanımını iyileştirme ve
• Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürme.
Bu hedeflerin hemen hepsinde planlananın üstünde bir başar gerçekleşti. 5 milyar dolarlık yatırımımız aşağıda örneklenen baz faydaları beraberinde getirdi:
• 1,5 megavatlık rüzgâr türbinlerimizin 12 bin tanesini hizmete soktuk, 53 milyon megavat saat elektrik ürettik ve gigavat başına 100 milyon dolar ek değer sağladık
• GE90-115B uçak motorumuzdan 400 tanesini hizmete soktuk, 1,7 milyon saatlik uçuş gerçekleşti ve
müşterilerimizin yıllık 500 milyon dolar tasarruf etmesini sağladık
• Evolution lokomotiflerimizden 3000 tanesini hizmete sokup, toplamda 6075 lokomotif yıl kullanım sağladık.

Bunun üzerine bu yıl eco v2.0 diye adlandırdığımız ve “2 kat” diye özetlediğimiz daha iddialı ve hem organik hem de inorganik büyümeyi hızlandıracak yeni hedefler belirledik. Bu hedefler de şu şekilde oluştu:
• 5 yıl içinde yapılan toplam AR-GE yatırımlarını 2 katına çıkararak 5 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltmek
• Ecomagination portfolyosundaki ürünlerin yıllık satış büyüme oranının, GE’nin bütün ürünlerinin yıllık satış büyüme oranının 2 katı olması
• GE’nin operasyonel enerji verimliliğinde yüzde 50 iyileştirme sağlamak
• GE’nin kullandığı suyu yüzde 25 azaltmak ve
• Rekabet edebilen, istihdam yaratan ve enerjide dışa bağıml olmayan başarılı ve temiz bir ekonomi konusunda ilham kaynağı olmak

"Temiz Enerji Cenneti Olabiliriz"

Previous article

İnsanlığı Zekâ Kurtarır

Next article

You may also like