22 Durduğumuz Yer, Yürüdüğümüz Yol: Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Tartışmalarının Haritalandırılması

Prof. Dr. Fikret Adaman ve bağımsız araştırmacı Dr. Duygu Avcı, çevre tahribatına neyin ve/veya kimin sebep olduğu ve sürdürülebilir ekonomiye geçişte hangi aktöre ne rol biçtikleri üzerinden üç farklı yaklaşım tanımlıyor.

27 Dünya Su Günü 2019:

Kimseyi Arkada Bırakmamak

Her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü ile ilgili BM’nin hazır­ladığı bilgi notu, sorunları ortaya koyarken, neler yapılması gerekti­ğinin altını çiziyor.

30 2019 Allianz Risk Barometresi:

Doğal Afetler Türkiye İçin Büyük Risk

İş dünyasındaki en büyük riskleri mercek altına alan Allianz 2019 Risk Barometresi’nde Türkiye, doğal afetlerin en yüksek risk olarak gösterildiği beş ülke arasında yer alıyor.

32 Ümit Boyner: “Adımlarımız Yetmeyecek,

Artık Koşmalıyız”

İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkısının artırılma­sını amaçlayan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner ile platformun yapısını, hedeflerini ve işbirliğinin önemini konuştuk.

36 Türkiye’nin Kömür Hikayeleri

Türkiye’de şu anda çalışan 28 santral, hayata geçmesi planlanan 40’tan fazla kömürlü termik santral projesi var. Bunlar ilk etapta ku­lağa sadece birer rakam gibi gelse de aslında her santralın arkasında onlarca insanın kömürün gölgesinde kalmış hikayesi var.

44 Hollanda Başkonsolosluğu’nda Çok Paydaşlı Ortak Tasarım Deneyimi

Farklı özgeçmişlere sahip bir grup insan, şehirlerin iklim değişikliği karşısında daha inovatif ve farkındalığı yüksek tasarım/mühendislik müdahalelerine ihtiyaç duyduğu gerçeğini, düzenlenen atölyede ha­yata geçirmeye çalıştı…

46 “Eğer CO2 Emisyonlarının Gerçek Bir Fiyatı Olursa”

Ocak ayında Almanya’da dünyanın en büyük kimya şirketlerinden BASF’in iklim koruma ve karbon yönetimi alanındaki çalışma ve ino­vasyonlarının aktarıldığı bir basın konferansı düzenlendi.

51 Poşetin Ötesinde; Vergiyle Sürdürülebilir Kalkınma

Sarı Yelekliler, naylon poşetler derken, aslında bir anda çev­re vergilerini konuşmaya başladık ama dışsallıkları vergilen­dirmek, iktisatçılar arasında neredeyse 100 yıldır önemli bir konu. Peki kamu maliyesinin en temel kalemi olan vergi ens­trümanını doğru kullanarak, hem istihdamı artırmak hem de kaynak verimliğini yükseltmek ve karbon emisyonlarını düşür­mek mümkün olabilir mi?

68 “Sıfır Atık için, Plana, İstikrara ve Vatandaşın Katılımına İhtiyaç Var”

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, “Sıfır Atık” projesini değerlendirdi.

72 Enerji Sektörünün Cam Tavanları Kırılıyor

Enerji sektöründe farklı disiplinlerden kadınları bir araya getiren Turkish Women in Renewables and Energy (Yeni­lenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları-TWRE) Platformu’nun kurucusu Sedef Budak ile hedeflerini konuş­tuk.

74 Çevreye ve İnsana “Sıfır Zarar”

ENKA, “sıfır zarar” hedefiyle çevre, güvenlik ve sağlık (ÇGS) konularını tüm iş süreçlerine entegre ediyor. Bu alanlardaki uygulamalarını Merkez ÇGS ekibinden Müdür Korcan Özsoy, kıdemli mühendisler Cemil Can Aytimur ve Candaş Gülçiçek ile Mühendis Doğa Arslan anlattı.

78 İklim Değişikliğine Uyum Zamanı: Türkiye’de Yerel Yönetimler Hazır mı?

İklim Haber’in yazı dizisi olarak planladığı çalışmanın ilk bölümünde yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum planları kapsamında genel çerçeve çiziliyor, rakamlar paylaşılıyor.

90 “Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi Öncelik Olmalı”

IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, atık yönetimi uygulamalarının başarılı olabilmesi için, tecrübe ve yüksek yatırım maliyetini karşılayabilecek finansal gücün gerekli ol­duğunu belirtiyor.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

#SenDurdurabilirsin Dönüşüm Sergisi Ziyarete Açıldı!

Önceki Haber

Sürdürülebilirlik İçin Kadınlar

Sonraki Haber

Diğer Haberler